Ενημερωτικό 1ο αιρετού εκπροσώπου Ρέππα/Παρεμβάσεις ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας για τοποθέτηση διευθύντριας στο 6ο ειδικό

2019-01-10 07:19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1o

Της εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένης με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Ρέππα Ντίνα (τακτική),

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

7/1/2019

1η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

 

Τη Δευτέρα 7/1, στις 9.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, με θέμα: Πρόταση τοποθέτησης εκπ/κού στην κενωθείσα θέση του Δ/ντή του 6ου Ειδικού Δ.Σ. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 

Ως διευθύντρια στο 6ο ειδικό ΔΣ Αθηνών τοποθετήθηκε η Μπόντσιου Θεοδώρα, ΠΕ21, με οργανική στο 10ο ειδικό ΔΣ Αθηνών, η οποία κατείχε την 280η θέση στον πίνακα κατάταξης των διευθυντών. Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μετά την άρνηση να καταλάβουν τη θέση, των υποψηφίων διευθυντών Χύτη Δ. και Σιγιάννη Χρ. που είχαν τα απαραίτητα προσόντα ειδικής αγωγής που απαιτεί ο νόμος για τους/τις διευθυντές/ντριες των ειδικών σχολείων και προηγούνταν στους πίνακες κατάταξης. Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης όπως ορίζει ο ν. 4547/2018, άρθρο 29, παρ.5 μετά την εισήγηση του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης