Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Ρέππα/Παραφόρου (Παρεμβάσεις) για τα οργανικά κενά όλων των ΠΕ στην Α' Αθήνας και τη διαδικασία υπηρεσιακών μεταβολών

2019-07-29 09:49

Κατεβάστε το ενημερωτικό εδώ

Κατεβάστε τα οργανικά κενά    ΠΕ 05   , ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60,  ΠΕ 70 , ΠΕ 79, ΠΕ 86, ΠΕ 91 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 15o

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Ρέππα Ντίνα (τακτική), 

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

                                                                            Παραφόρου Άντα (αναπληρωματική),

                                                                                                          τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

 

29/7/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  1. Υπηρεσιακές μεταβολές

Α) Σήμερα, Δευτέρα 29/7 στην 29η συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου έγινε ο προσδιορισμός των κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91

 

Β) Στη συνέχεια θα καλεστούν οι εκπαιδευτικοί που πήραν μετάθεση στην Α’ διεύθυνση και όσοι αιτούνται βελτίωση θέσης να κάνουν δηλώσεις προτίμησης στα υπάρχοντα οργανικά κενά και στη συνέχεια το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα γίνει η α’ φάση ενώ θα ακολουθήσουν η β’ και γ’ αμέσως μετά. Οι δηλώσεις της α’ φάσης θα γίνουν μέσω του online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολή Αιτήσεων Μεταθέσεων και μόνο μέσω αυτού.

 

Γ) Εν τω μεταξύ έως 23/8 γίνονται δεκτές οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Στην Α’ διεύθυνση αιτήσεις απόσπασης καθώς και πιθανές αλλαγές στη δήλωση προτίμησης σχολείων απόσπασης γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 

Α. Πραγματοποιήθηκε η 29η συνεδρίαση στις 29-07-2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Οριστική τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Τοποθετήθηκαν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας Τσάμης Ευάγγελος στο 75ο ΔΣ Αθηνών, η Αλεξανδράκου Καλλιόπη στο 7ο ΔΣ Δάφνης και η Ποσκέ Βασιλική στο 1ο ΔΣ Χαλκηδόνας.

 

Θέμα 2ο: Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91, μετά την οριστική τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών

Προσδιορίστηκαν τα οργανικά κενά των  κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ 60, ΠΕ70, ΠΕ79, ΠΕ86 & ΠΕ91τα οποία θα βρείτε αναρτημένα στο site της διεύθυνσης καθώς και στο τέλος του ενημερωτικού.

 

Θέμα 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ΠΕ70 από το 12ο ΔΣ Ηλιούπολης Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου" της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών-Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από το 9ο ΔΣ Ηλιούπολης Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου" της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών-Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από το 129ο ΔΣ Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Εκπαίδευση και Πολιτισμό" κατεύθυνση: "Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη" του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και εκπαιδευτικού στη διάθεση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Εκπαίδευση και Πολιτισμό" κατεύθυνση: "Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων" του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης