Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Ρέππα/Παραφόρου (Παρεμβάσεις) για Υπηρεσιακές μεταβολές Πειραματικά και οργανικά κενά

2019-07-29 09:36

Κατεβάστε το ενημερωτικό εδώ

Δείτε τα οργανικά κενά ΠΕ70 που δόθηκαν στους οργανικά υπεράριθμους εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 14o

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

  Ρέππα Ντίνα (τακτική),  

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

                                                                            Παραφόρου Άντα (αναπληρωματική),

                                                                                                          τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

 

27/7/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  1. Υπηρεσιακές μεταβολές

Μετά την παράταση της θητείας των υπηρετούντων στα Πειραματικά σχολεία (στα Πειραματικά της Α’ Αθήνας όλοι οι υπηρετούντες σε αυτά εκπαιδευτικοί, επέλεξαν να παραμείνουν) και αφού έληξε η εκκρεμότητα αυτή, ακολουθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές κανονικά.

Α) Τη Δευτέρα 29/7 στην 29η συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου θα γίνει και θα δημοσιοποιηθεί ο προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας κλάδων ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ 07, ΠΕ 11, ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 79, ΠΕ 86 & ΠΕ 91

Β) Στη συνέχεια θα καλεστούν οι εκπαιδευτικοί που πήραν μετάθεση στην Α’ διεύθυνση και όσοι αιτούνται βελτίωση θέσης να κάνουν δηλώσεις προτίμησης στα υπάρχοντα οργανικά κενά και στη συνέχεια το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα γίνει η α’ φάση ενώ θα ακολουθήσουν η β’ και γ’ αμέσως μετά. Οι δηλώσεις της α’ φάσης θα γίνουν μέσω του online συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολή Αιτήσεων Μεταθέσεων και μόνο μέσω αυτού.

Γ) Εν τω μεταξύ έως 23/8 γίνονται δεκτές οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Υπενθυμίζομε ότι στην Α’ διεύθυνση αιτήσεις απόσπασης καθώς και πιθανές αλλαγές στη δήλωση προτίμησης σχολείων απόσπασης γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

  1. Σχετικά με τις εγκυκλίους για τα Πειραματικά

 

Με την εγκύκλιο με ΑΠ116841/Ε2/19-7-2019 με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» το Υπουργείο Παιδείας αρνείται για άλλη μια χρονιά να δώσει οργανικές στα πειραματικά και αντί αυτών, παρατείνει τη θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, δίνοντας ταυτόχρονα την επιλογή σε όσους δεν θέλουν να παραταθεί η θητεία τους είτε να επιστρέψουν στην οργανική θέση που κατείχαν πριν την τοποθέτησή τους στο πειραματικό σχολείο και, αν αυτή έχει καλυφθεί, να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι στο οικείο ΠΥΣΠΕ είτε να τεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ που βρίσκεται το Πειραματικό Σχολείο και να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα με βάση τα μόρια μετάθεσης τους.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο παραβιάζει κατάφορα την υφιστάμενη νομοθεσία γιατί ουσιαστικά προχωρά σε μεταθέσεις από το παράθυρο, καταστρατηγώντας κάθε έννοια νομιμότητας. Τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε απόμακρα σημεία και δεν μπορούν να πάρουν μετάθεση, βλέπουν όσους υπηρετούν στα Πειραματικά σχολεία να μπορούν να μετακινηθούν στο ΠΥΣΠΕ της προτίμησής τους με μια αυθαίρετη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Θεωρούμε ότι με τη διάταξη αυτή ανοίγουν επικίνδυνοι δρόμοι παραβιάσεων των μεταθέσεων και των τοποθετήσεων μέσω μορίων πολύ δε περισσότερο που οι παραβιάσεις γίνονται για εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν σε αυτές τις σχολικές μονάδες μετά από αξιολόγησή τους.


Απαιτούμε:

 - Να αποσυρθεί η εγκύκλιος Κεραμέως και να αποδοθούν τώρα οργανικές θέσεις σε όσους από αυτούς που υπηρετούν το επιθυμούν. 

- Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν να καλυφθούν με τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για όλα τα σχολεία, ανά κλάδο και ειδικότητα, με την κανονική διαδικασία μεταθέσεων.

- Όχι σε σύστημα επιλογής/αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των πειραματικών.

       - Εφόσον οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα πειραματικά δεν επιθυμούν να πάρουν οργανική σε αυτά, να επανέρχονται στο ΠΥΣΠΕ προέλευσής τους όπου θα ακολουθούν τη συνήθη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών.

     -Να καταργηθεί ο ν. Γαβρόγλου, που νοθεύει το σύστημα μεταθέσεων και μεταφέρει χαριστικά και έξω από κάθε νομιμότητα και ισονομία τους εκπαιδευτικούς αυτούς στο ΠΥΣΠΕ του Πειραματικού που υπηρετούσαν.

 

Α. Πραγματοποιήθηκε η 28η συνεδρίαση στις 25-07-2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Προσδιορίστηκαν τα οργανικά κενά του κλάδου ΠΕ70 τα οποία θα βρείτε αναρτημένα στο site της διεύθυνσης καθώς και στο τέλος του ενημερωτικού.

Θέμα 2ο: Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, που έχουν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018

Χαρακτηρίστηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018, οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70 Τσάμης Ευάγγελος, Αλεξανδράκου Καλλιόπη, Ποσκέ Βασιλική οι οποίοι υπηρετούσαν το έτος 2017-18 σε σχολεία του εξωτερικού.

 

Β. Πραγματοποιήθηκε η 27η συνεδρίαση στις 18-07-2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Χορηγήθηκαν οκτώ (8) άδειες ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε ΠΕ70 από την Διεύθυνση Α΄Αθήνας προκειμένου να απασχοληθεί ως αναλύτρια και συγγραφέας της ερευνητικής μελέτης του προγράμματος "ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" που υλοποιείται  από το Δήμο της Αθήνας  σε συνεργασία με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ", την πρωτοβουλία πολιτών "RESPECT FOR GREECE", το Ανεξάρτητο Γερμανικό Ινστιτούτο για το Περιβάλλον UFU και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, και προκειμένου να απασχοληθεί στην ΑΜKE ARCOIRIS - "Εργαστήριο για την Αειφορία, την αρχιτεκτονική και την ενέργεια", προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, από το 25ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να διδάξει  το μάθημα "Συνεκπαίδευση - Ένταξη - Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις" του Κοινού Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" του ΕΚΠΑ, από το 1ο 12/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α. Αθηνών προκειμένου να διδάξει  το μάθημα "Συνεκπαίδευση - Ένταξη - Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις" του Κοινού Διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση" του ΕΚΠΑ, σε ΠΕ70 που είναι στη διάθεση προκειμένου να απασχοληθεί ως παιδαγωγικός συνεργάτης στην κατασκήνωση το "Ξένοιαστο Μελίσσι", σε ΠΕ86 από το 24ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την υλοποίηση του έργου "ΜΑΝΤΟ Blind Escort Apps: Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες", σε ΠΕ30 από το 4ο ειδικό προκειμένου να απασχοληθεί ως σύμβουλος στην κατασκήνωση του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, σε ΠΕ06 από το 1ο 12/θέσιο Π.Δ.Σ.Π.Α. Αθηνών προκειμένου να διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

 

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές επτά (7) αιτήσεις για συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων ΠΕ07 από το 7ο ΔΣ Ηλιούπολης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "Μεταπτυχιακός Τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση" από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,από το 10 ΔΣ Ζωγράφου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική (Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών" από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – ΕΚΠΑ, από το 76ο ΔΣ Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής" ειδίκευση: "Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – ΕΚΠΑ, από το 2ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Εκαπιδευτικών Μονάδων" από τη Σχολή Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από το 3ο ΔΣ Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" από το Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας – ΕΚΠΑ, από τον Αρμενικό Κυανού Σταυρό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής" ειδίκευση: "Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευση" από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – ΕΚΠΑ και ΠΕ79.01 από διάθεση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων" από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Θέμα 3ο: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές δύο (2) αιτήσεις για συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών ΠΕ70 ΠΕ70 από το 20ο ΔΣ Αθηνών, Διδακτορική Διατριβή: "Ιωάννη Γεωμέτρη Εξόδιος ή προπεμπτήριος εις την Κοίμησιν της υπερνδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Πρώτη έκδοση και μελέτη κειμένου" από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Φιλοσοφική Σχολή – ΕΚΠΑ, και ΠΕ07 Διδακτορική Διατριβή: "Η διερεύνηση της περίπτωσης της ψηφιακής μουσικογλωσσικής εφαρμογής iPad "Το καρναβάλι των ζώων" και της ηχητικής ποικιλότητας της για την ενίσχυση της γλώσσας σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας" από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης