Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Ρέππα/Παραφόρου (Παρεμβάσεις) για συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 23 και 25/10

2019-11-03 06:25

διαβάστε το ενημερωτικό εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 22ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Ρέππα Ντίνα (τακτική),  

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

                                                                            Παραφόρου Άντα (αναπληρωματική),

                                                                                                          τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

23/10/2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Τέλος Οκτωβρίου και τα κενά στα σχολεία της Α΄ Αθήνας παραμένουν. Συγκεκριμένα υπάρχουν κενά(60 ώρες) σε πρωινά τμήματα ΠΕ06 και έκτακτα κενά που δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το ολοήμερο πρόγραμμα πολλών σχολικών μονάδων αδυνατεί να αναπτυχθεί, ανάμεσα σε αυτά το 144ο ΔΣ, το 36ο ΔΣ, το 120ο κ.ά. Υπάρχει εμφανής  δυσλειτουργία με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται τα τμήματα αφού η πολιτική ηγεσία και η διεύθυνση Α΄ Αθήνας ακόμη και τώρα δεν καλύπτουν τις αναγκαίες ώρες για την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος των σχολικών μονάδων.  Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της νέας κυβέρνησης συνεχίζουν την ένδεια των μνημονιακών πολιτικών που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση.

 

54η  και 55η Συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  23 & 25/10/2019

 

Πραγματοποιήθηκαν η  54η  συνεδρίαση στις 23-10-2019, ημέρα Τετάρτη και η 55η συνεδρίαση στις 25-10-2019, ημέρα Παρασκευή. Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, Παραφόρου  Άντα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης 54ης συνεδρίασης:

Θέμα 1ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν εφτά(7) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς  ΠΕ70, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ70ΕΑΕ, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60ΕΑΕ, σε μία (1) εκπαιδευτικό ΠΕ86 και σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ11.

Θέμα 2ο: Ανάκληση ανάθεσης κατ΄ οίκον διδασκαλίας.

Έγινε δεκτή η αίτηση παραίτησης που υπέβαλε ο εκπαιδευτικός ΠΕ70 για κατ`οίκον διδασκαλία στο 12/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΕΛΕΠΑΠ. Θα γίνει επαναπροκήρυξη της θέσης.

Θέμα 3ο: Επιλογή εκπαιδευτικών για κατ΄ οίκον διδασκαλία.

Εγκρίθηκαν τρεις(3) αιτήσεις για κατ`οίκον διδασκαλία. Μία στο 18ο Δ.Σ. Αθηνών, μία(1) στο 39ο Δ.Σ. Αθηνών και μία(1) στο 12ο Δ.Σ. Ζωγράφου.

Θέμα 4ο: Αναγνώριση συνάφειας του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated Master.

Δόθηκε συνάφεια σε εκπαιδευτικό ΠΕ79.01 του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated Master του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θέμα 5ο: Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Δόθηκαν οχτώ (8) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε πέντε(5) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στην ΄΄Εκπαίδευση Ενηλίκων΄΄ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ), στη ΄΄Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση΄΄ του Π.Τ.Δ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις ΄΄Σπουδές στην Εκπαίδευση΄΄ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π.), ο ίδιος τίτλος αφορά σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ05 στη ΄΄Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας΄΄ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π.) και σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ60 στις ΄΄Επιστήμες της Αγωγής΄΄ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π). Ο ίδιος τίτλος αφορά και στις δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ60. 

Θέμα 6ο: Εξέταση αιτήσεων/ενστάσεων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.

Έγινε δεκτή μία αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06, ισχύουν όλα όσα αναφέρει στην αίτησή της. Απορρίφθηκαν δεκαοχτώ (18) ενστάσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που είχαν γίνει από αρχές έως και μέσα Σεπτέμβρη και η διοίκηση τις εξέτασε με καθυστέρηση στις 23 Οκτωβρίου. Η θέση μας ήταν υπέρ των ενστάσεων των συναδέλφων. Οι ενστάσεις αφορούσαν τις διαδικασίες συμπλήρωσης ωρών ειδικοτήτων. Δύο(2) ενστάσεις εκπαιδευτικών κρίθηκαν εκπρόθεσμες.

Θέμα 7ο: Απόσπαση εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ.

Ικανοποιήθηκαν δύο(2) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 από το 5ο και 20ο  Δ.Σ. Ηλιούπολης στο 1ο Δ.Σ. Ηλιούπολης και από το 67ο , 87ο και 72ο Δ.Σ. Αθηνών στο 5ο και 20ο Δ.Σ. Ηλιούπολης. (Οι αποσπάσεις θα ικανοποιηθούν όταν καλυφθούν οι ανάγκες στα αντίστοιχα σχολεία). Δεν ικανοποιήθηκε μία(1) αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 λόγω έλλειψης κενών σε σχολεία της Κυψέλης που αιτούνταν.

Θέμα 8ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών.

Ικανοποιήθηκαν δύο(2) αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, ένας(1) εκπαιδευτικός ΠΕ11(Μερική Διάθεση από ΠΥΣΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ)  και μία(1) εκπαιδευτικός ΠΕ07 στα σχολεία που επιθυμούσαν. Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στο site της διεύθυνσης.

 

Θέμα 9ο: Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών.

Απορρίφθηκαν δύο(2) αιτήσεις εκπαιδευτικών (ΠΕ86, ΠΕ11) για τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου στα σχολεία που αιτούνταν λόγω έλλειψης κενών.

       Θέματα ημερήσιας διάταξης  9η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Θέμα 1ο: Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Τοποθετήθηκαν προϊσταμένες σε κενές θέσεις 2/θεσιων νηπιαγωγείων μέχρι τις 31/7/2020. Στα 18 νηπιαγωγεία υπήρξε από μία αίτηση  ενώ στο 3ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου υπήρξαν δύο αιτήσεις για την ίδια θέση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, δεν μπαίνουμε σε καμία αξιολογική διαδικασία και ψηφίσαμε με το κριτήριο της αρχαιότητας. Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στο site της διεύθυνσης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης 55ης συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ:

Θέμα 1ο: Τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Η τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων έγινε με βάση τον νόμο 1566/1985 όπως έχει τροποποιηθεί όπου η επιλογή γίνεται με βάση την αρχαιότητα. Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στο site της διεύθυνσης.

Θέμα 2ο: Ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτών Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας (62 Δ.Σ. Αθηνών, 81 Δ.Σ. Αθηνών, 142 Δ.Σ. Αθηνών, 1 Δ.Σ. Βύρωνα και 1 Δ.Σ. Καισαριανής).

Τοποθετήθηκαν οι αναπληρωτές υποδιευθυντές στις σχολικές μονάδες 62ο Δ.Σ. Αθηνών, 81ο Δ.Σ. Αθηνών, 142ο Δ.Σ. Αθηνών, στο 1ο Δ.Σ. Βύρωνα και στο 1ο Δ.Σ. Καισαριανής. Σε όλα τα σχολεία τοποθετήθηκαν οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία και έκαναν θετική δήλωση. Στο 1ο ΔΣ Καισαριανής έγιναν αρνητικές δηλώσεις και επιλέχθηκε ο αρχαιότερος. Οι πίνακες είναι αναρτημένοι στο site της διεύθυνσης.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης