Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Ρέππα/Παραφόρου (Παρεμβάσεις) για ημερήσια διάταξη 20ης συνεδρίασης και οργανικά κενά σε ΣΜΕΑΕ

2019-05-07 23:13

Διαβάστε το ενημερωτικό εδώ