Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Ρέππα/Παραφόρου (Παρεμβάσεις) για 22η Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ

2019-05-17 00:45

κατεβάστε το ενημερωτικό εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 12o

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Ρέππα Ντίνα (τακτική), 

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

                                                                                                                       Παραφόρου Άντα (αναπληρωματική),

                                                                                                       τηλ: 6974021731            aparaforou@yahoo.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

16/5/2019

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η αποτύπωση των κενών στην ειδική αγωγή αποδεικνύει ότι τα ειδικά σχολεία έχουν εγκαταλειφθεί από το υπουργείο και την κυβέρνηση και η ειδική αγωγή απαξιώνεται συνειδητά λόγω των μνημονιακών πολιτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε εννέα (9) ειδικά σχολεία (από τα οποία τα δύο δεν έχουν κτήριο και δεν λειτουργούν) υπάρχουν τριάντα τρία (33) ολόκληρα οργανικά κενά που σήμερα καλύπτονται κυρίως από αναπληρωτές/τριες. Αντί λοιπόν, το Υπουργείο να χλευάζει την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς με υποσχέσεις διορισμών και με προσοντολόγια, οφείλει να προχωρήσει σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς/μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών ΤΩΡΑ με βάση πτυχίο/προϋπηρεσία! Αυτό έχει ανάγκη η εκπαίδευση, τα μορφωτικά και τα εργασιακά  δικαιώματα και όχι πίνακες κατάταξης με βάση το προσοντολόγιο των απολύσεων! Καλούμε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση στο υπουργείο στις 23/5!

 

Β. 22η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

 

Πραγματοποιήθηκε η 22η συνεδρίαση στις 15-05-2019, ημέρα Τετάρτη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Μεταθέσεις - Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας έτους 2019

Πραγματοποιήθηκαν οι μεταθέσεις-οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. Κανείς εκπαιδευτικός δεν έμεινε στη διάθεση. Με βάση αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία χωρίς να υπάρχει δεύτερη φάση. Οι πίνακες αναρτήθηκαν στο site της διεύθυνσης όπως οφείλει η υπηρεσία ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλες και όλους και να υπόκεινται στον έλεγχο κάθε ενδιαφερόμενου/ης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, ως και 20-05-2018

 

Θέμα 2ο: Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, μετά τις μεταθέσεις - οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών.

Μετά τις οριστικές μεταθέσεις το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ανακοίνωσε τα εναπομείναντα κενά ειδικής αγωγής για το έτος 2019-2020.

 

Θέμα 3ο: Κατάρτιση πίνακα προακτέων εκπ/κών

Καταρτίστηκε πίνακας προακτέων εκπαιδευτικών

 

Θέμα 4ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Χορηγήθηκε μία άσκηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό ΠΕ60 ειδικής από το 142ο νηπ. Αθηνών προκειμένου να συμμετάσχει στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 2 "Δημιουργία Εκπαιδευτικών Υλικών" και 4 "Αξιολόγηση και Μέτρηση Συμπεριφορικών Αλλαγών" του ευρωπαϊκού έργου GEΜ και μία ΠΕ86 από το 24ο ΔΣ Αθηνών, προκειμένου να απασχοληθεί στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την υλοποίηση του έργου "ΜΑΝΤΟ Blind Escort Apps και σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 από το …..

 

Θέμα 5ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτή την αιτήση αναγώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου εκπαιδευτικού ΠΕ70 από το ….. με θέμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την εκπαίδευση από το τμήμα νηπιαγωγών ΕΚΠΑ. 

 

Θέμα 6ο : Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου

Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις τροποποίησης ωραρίου δύο (2) εκπαιδευτικών, της Γκέκα Αικατερίνης ΠΕ06 από το 1ο Δάφνης (11 ώρες) και 2ο Δ.Σ. Δάφνης (13 ώρες) σε 1ο Δάφνης (18 ώρες) και 70ο Αθηνών (6 ώρες). Υποχρ. ωράριο: 24 ώρες και του Οκτωράτου αθανάσιου ΠΕ06 από: 56ο Αθηνών (14 ώρες) και 2ο Δ.Σ. Δάφνης (9 ώρες) σε 56ο Αθηνών (14 ώρες) και 123ο Αθηνών (9 ώρες). Υποχρ. ωράριο: 23 ώρες.

 

Θέμα: 7ο: Ανάκληση απόφασης κατ’ οίκον διδασκαλίας εκπαιδευτικού ΠΕ70

Μετά από αίτηση του γονέα μαθητή από το ………….., το ΠΥΣΠΕ ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση του για κατ’ οίκον διδασκαλία.

 

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης