Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Ρέππα/Παραφόρου (Παρεμβάσεις) για 20η και 21η Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ

2019-05-16 07:42

κατεβάστε το ενημερωτικό   εδώ  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 11o

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Ρέππα Ντίνα (τακτική),     

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

                                                                                                               Παραφόρου Άντα (αναπληρωματική),

                                                                                                          τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

 

12/5/2019

 

Α. 20η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Πραγματοποιήθηκε η 20η συνεδρίαση στις 08-05-2019, ημέρα Τετάρτη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του ΠΥΣΠΕ συζητήθηκαν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και η ανάκληση κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Θέμα 1ο : Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Έγιναν δεκτές δύο (2) αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ70 σε σχολεία που επιθυμούσαν να αποσπαστούν, της Αλεξανδράκου Καλλιόπης  ΠΕ70 από το 53ο ΔΣ Αθηνών στο 15ο ΔΣ Ηλιούπολης και της Κουτσοκέρα Μαρίας από το 111ο ΔΣ στο 1ο ΔΣ Καισαριανής μετά από αίτησή τους και αφού τους δόθηκαν όλα τα κενά.

Θέμα 2ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες και έκανε δεκτές της αιτήσεις για συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα αναγνώρισε τους μεταπτυχιακούς τίτλους σε δεκατρείς εκπαιδευτικούς ΠΕ70 από το 2ο ΔΣ Καισαριανής για επιστήμες αγωγής-ειδική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, από το 6ο ΔΣ Ηλιούπολης για επιστήμες αγωγής-ειδική εκπαίδευση από το ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα, από το 162ο ΔΣ Αθηνών για επιστήμες αγωγής-ειδική εκπαίδευση από το ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό Τμήμα, από το 8ο ΔΣ Ζωγράφου για επιστήμες αγωγής-Πληροφορική στην εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα, από το 81ο ΔΣ Αθηνών επιστήμες αγωγής-Διδακτικη των Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, από το 141ο ΔΣ Αθηνών, Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα, από το 2ο ΔΣ Γαλατσίου, στελέχη εκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Παιδαγωγικό Τμήμα, από το 46ο ΔΣ Αθηνών Περιβάλλον και συμπεριφορά από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος, από το 9ο ΔΣ Γαλατσίου, Θετικές επιστήμες και διδακτικές τους από το ΑΠΘ Παιδαγωγικό Τμήμα, από το 144ο ΔΣ Αθηνών ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Πανεπιστήμιο Πατρών, από το 10ο ειδικό ΔΣ Αθηνών ειδική αγωγή και εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας-Πανεπιστήμιο Πατρών, από το 6ο ΔΣ Ηλιούπολης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το University of east London και από το 86ο ΔΣ Αθηνών για εκπαιδευτική τεχνολογία και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων από το ΕΚΠΑ Παιδαγωγικό τμήμα, σε δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ60 από τη Διεύθυνση ΠΕ Α’ Αθήνας για ΜΜΕ και Προσφυγική κρίση από το ΑΠΘ σχολή Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών τμήμα δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και από το 22ο Νηπ. Αθηνών για εκπαίδευση και αναπηρία-οι συναισθηματικές δυναμικές από τη σχολή εκπαίδευσης εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης “TOR VERGATA”, σε έναν εκπαιδευτικό ΠΕ11 από το 6ο ειδικό σχολείο Αθηνών για Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός από το ΕΚΠΑ τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε ένα εκπαιδευτικό ΠΕ86 από το 67ο ΔΣ Αθηνών για Εφαρμοσμένη Πληροφορική-συστήματα υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής, έναν εκπαιδευτικό ΠΕ07 από το 4ο ΔΣ Ζωγράφου, για μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθηγητών Γερμανικής γλώσσας από το ΕΑΠ σχολή ανθρωπιστικών σπουδών, και έναν εκπαιδευτικό ΠΕ06 από το 70ο ΔΣ Αθηνών για Master of Arts in Translation από το University of surrey – department of linguistic, cultural and international studies.

Θέμα 3ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

          Χορηγήθηκαν δώδεκα (12) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε επτά (7) ΠΕ70 από το 73ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να διδάξει στο Σεμινάριο Εξειδίκευσης Τεστ Ανίχνευσης  Διαταραχών Οπτικής Αντίληψης για Παιδιά (Α.Κ.Ο.Α. 5-7) που διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος " businessacademy", από το 13ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί ως εξωτερικός επιστημονικός  συνεργάτης της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας, από το 21ο ΔΣ Ηλιούπολης προκειμένου να απασχοληθεί ως επιμορφωτής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος "ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" που υλοποιείται  από το Δήμο της Αθήνας  σε συνεργασία με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ", την πρωτοβουλία πολιτών "RESPECT FOR GREECE", το Ανεξάρτητο Γερμανικό Ινστιτούτο για το Περιβάλλον UFU και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, από το 152ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να συμμετέχει σε ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  με τίτλο: "Πρόσληψη δημόσιας ιστορίας - Έρευνα σε αναγνώστες του περιοδικού -"Εικονογραφημένη Ιστορία", από το 87ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί  ως ηθοποιός, και από το 64ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να διδάξει το μάθημα "Γλωσσικές διαταραχές" στα πλαίσια του έργου "Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης 2018-2019" που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και από το 8ο ΔΣ Ζωγράφου προκειμένου να απασχοληθεί ως μουσικός, σε έναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ60 ειδικής αγωγής από το 122ο νηπ. Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιήσει εισήγηση σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ειδική Αγωγή" του Τμήματος Εκπαίδευση και Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, σε δύο (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ79.01 από το 2ο ειδικό ΔΣ ΕΛΕΠΑΠ προκειμένου να συμμετέχει ως εισηγήτρια στο 10ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που διοργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το 17ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να συνεργαστεί με την Ε.Λ.Σ.  ως μουσική εκγυμνάστρια της παιδικής χορωδίας, σε ένα (1) εκπαιδευτικό ΠΕ16.01 από το 8ο ΔΣ Ζωγράφου προκειμένου να απασχοληθεί ως μουσικός και σε έναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ86 από το 111ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί ως εκπαιδευτής Πληροφορικής.

Οι άδειες ισχύουν από την ημερομηνία της αίτησης των συναδέλφων. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λάβουν άδεια καλό είναι να καταθέτουν την αίτηση πριν την ημερομηνία έναρξης του έργου, για να μην υπάρχει πρόβλημα κατά την πληρωμή τους.

 

Θέμα 4ο: Ένταξη εκπ/κών σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Υποβλήθηκαν έξι (6) αιτήσεις για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης από τις οποίες έγιναν δεκτές οι πέντε (5) ενώ απορρίφθηκε μία (1) γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.

 

Θέμα 5ο: Ανάκληση απόφασης κατ’ οίκον διδασκαλίας εκπαιδευτικού ΠΕ70

Μετά από αίτηση του γονέα μαθητή από το 12/θέσιο ειδικό ΔΣ ΕΛΕΠΑΠ, το ΠΥΣΠΕ ανακάλεσε προηγούμενη απόφαση του για κατ’ οίκον διδασκαλία.

 

Θέμα 6ο: Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Το θέμα αναβλήθηκε και συζητήθηκε στο ΠΥΣΠΕ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10/5.

Β. 21η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Πραγματοποιήθηκε η 21η συνεδρίαση στις 10-05-2019, ημέρα Παρασκευή με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Η Διεύθυνση Α’ Αθήνας καθορίστηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως μία ομάδα σχολείων.

 

Θέμα 2ο: Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Καθορίστηκαν τα οργανικά κενά ειδικής αγωγής της Διεύθυνσης ΠΕ Α’ Αθήνας και αναρτήθηκαν στο site της διεύθυνσης όπως οφείλει η υπηρεσία ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλες και όλους και να υπόκεινται στον έλεγχο κάθε ενδιαφερόμενου/ης. Τα κενά αυτά καταψηφίστηκαν από εμάς γιατί δεν ανταποκρίνονται στις θέσεις του κλάδου.

Μετά τον προσδιορισμό των κενών καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης-οριστική τοποθέτηση ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης έως την Τρίτη 14 Μαϊου 2019. Έχει αναρτηθεί στο site της διεύθυνσης η πρόσκληση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις.

 

Θέμα 3ο: Απόσπαση εκπ/κού εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Έγινε δεκτή η αίτηση απόσπασης της εκπαιδευτικού  Μπαμπαλή Γεσθημανής ΠΕ70 από το 59ο ΔΣ Αθηνών στο 88ο  ΔΣ Αθηνών και αφού της δόθηκαν όλα τα κενά.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης