Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Παραφόρου/Αθανασούλα (Παρεμβάσεις): Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού

2020-03-04 07:46

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

Αθανασούλα Ανθή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6936742881 anthiath@otenet.gr

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

      20/02/2020

 

6η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  20/02/2020

 

Πραγματοποιήθηκε η 6η συνεδρίαση στις 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του ΠΥΣΠΕ συζητήθηκαν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ86 από άλλο ΠΥΣΠΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

 

Θέμα 1ο:Προσδιορισμός οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού.

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για τον προσδιορισμό οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού, η διοίκηση εισηγήθηκε τα παρακάτω:

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙ-ΚΑ ΑΝΗ-ΚΟΝΤΕΣ

ΕΚ/ΚΟΙ

ΕΚ/ΚΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΥΣΠΕ

ΕΚ/ΚΟΙ

ΠΟΥ ΥΠΗ-ΡΕΤΟΥΝ ΣΕ Π.Π.Σ.

ΕΛΛΕΙΜ-ΜΑΤΑ(-)

ΠΛΕΟΝΑ-

ΣΜΑΤΑ(+

ΕΚΤΙΜΗ-ΣΗ

ΠΥΣΠΕ

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

2.940

(2.940)

2.760

(2.773)

   12

    19

   (20)

 - 180

(- 166)

- 180

( - 100)

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩ-

ΓΟΙ

 637

(636)

 627

(630)

    0

    0

-10

(-6)

-10

(-6)

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

50

(50)

50

(49)

   0

    0

   0

 (-1)

    0

  (-1)

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

278

(278)

281

(280)

   7

   2

  (2)

  +3

  (+2)

 +3

 (0)

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

  21

 (21)

  21

 (21)

   0

    0

   0

   0

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ-

ΚΩΝ

  0

  0

   0

    0

   0

   0

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 270

(270)

 263

(267)

  2

    2

  (2)

   -7

  (-3)

  -7

 (-3)

ΠΕ79

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 123

(123)

 107

(102)

  1

   2

   (2)

  -16

 (-19)

  -16

 (-19)

ΠΕ86

ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΚΗΣ

 83

(83)

 83

(80)

  0

   1

  (1)

  0

 (-3)

  0

(-3)

ΠΕ91

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  4

(4)

 4

(4)

  0

 (0)

   0

  (0)

   0

  (0)

  0

 (0)

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙ-ΚΑ ΑΝΗ-ΚΟΝΤΕΣ

ΕΚ/ΚΟΙ

ΕΚ/ΚΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΥΣΠΕ

ΕΚ/ΚΟΙ

ΠΟΥ ΥΠΗ-ΡΕΤΟΥΝ ΣΕ Π.Π.Σ.

ΕΛΛΕΙΜ-ΜΑΤΑ(-)

ΠΛΕΟΝΑ-

ΣΜΑΤΑ(+

ΕΚΤΙΜΗ-ΣΗ

ΠΥΣΠΕ

ΠΕ70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

 287

(265)

 221

(219)

  2

  •  

-66

(-46)

 -66

(-46)

ΠΕ60

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

  65

 (65)

  19

 (19)

  0

  •  

   -46

  (-46)

  -46

 (-46)

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

   6

  (6)

  8

 (8)

  2

 

  •  

   +2

  (+2)

  +2

 (+2)

ΠΕ79

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

   2

  (2)

   1

  (1)

  0

  0

  •  

   -1

  (-2)

   -1

  (-2)

 

*Στις παρενθέσεις βρίσκεται η περσινή εκτίμηση του ΠΥΣΠΕ

 

Δεν ψηφίσαμε τη σύνθεση οργανικών θέσεων γιατί δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων σύμφωνα με τις θέσεις των εκπαιδευτικών σωματείων. Είναι τόσο μεγάλες οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολείων και άρα είναι τόσο επιτακτική η ανάγκη για μόνιμους διορισμούς, όπου ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αναγκάστηκε να εισηγηθεί 80 παραπάνω οργανικές θέσεις ΠΕ70 σε σχέση με πέρυσι, ενώ δεν είχαμε νέες ιδρύσεις σχολείων ή αύξηση οργανικότητας των ήδη υπαρχουσών οργανικών θέσεων.

Αλγεινή εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι η διοίκηση δεν εισηγήθηκε καμία οργανική θέση για δύο ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ08( Καλλιτεχνικών) και ΠΕ91(Θεατρικής Αγωγής) που χρόνια προσφέρουν διδακτικό έργο στα σχολεία της Π.Ε. Αν δεν αποτυπωθούν υπηρεσιακά οι οργανικές θέσεις δεν θα μπορούν να γίνουν μόνιμοι διορισμοί ή μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Το  εκπαιδευτικό κίνημα ΤΩΡΑ χρειάζεται να σηκώσει το ζήτημα των μαζικών μόνιμων διορισμών δασκάλων, νηπιαγωγών γενικής και ειδικής αγωγής και όλων των ειδικοτήτων. Είναι και η μοναδική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα σχολεία και να προστατευτούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών!

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους/ες με μαζικούς διορισμούς σε όλα τα ΠΕ, απόδοση και  ίδρυση όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες που εργάζονται σήμερα στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, , θεατρική αγωγή, εικαστικών, πληροφορικής, γαλλικών, γερμανικών.

Συγκεκριμένα:

Είναι απολύτως απαραίτητο να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος:

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα 

2. για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης  ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος

3. Αναλογία 20 μαθητές προς 1 σε Γ’-Στ’ τάξεις, 15 προς 1 σε νηπιαγωγείο και Α’-Β’ τάξη

4. Ίδρυση και απόδοση οργανικών θέσεων σε όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες

5. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης

6. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τάξη υποδοχής

6. ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης για ένα παιδί και κάλυψη με εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης των αναγκών των παιδιών αυτών και όταν παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα

7. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα

8. με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο και ένταξη όλων των προνηπίων στο δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο

9. ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία με όλες τις υποστηρικτικές δομές

10. Χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων με βάση τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος 

 

Θέμα 2ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

Χορηγήθηκαν πέντε(5) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ70ΕΑΕ και σε έναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ86.

 

Θέμα 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Δόθηκαν δύο(2) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στη ΄΄Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση΄΄ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο ΄΄Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής΄΄ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,Τομέας Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.).

 

 

Θέμα 4ο: Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ86 από άλλο ΠΥΣΠΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου.

Τοποθετήθηκε μία(1) εκπαιδευτικός ΠΕ86 από άλλο ΠΥΣΠΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου στο 72ο Δ.Σ. Αθηνών(για 16 ώρες) και στο 49ο Δ.Σ. Αθηνών(για 7 ώρες).

 

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης