Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Παραφόρου/Αθανασούλα (Παρεμβάσεις): 7η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 28/02/2020

2020-03-04 07:49

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

Αθανασούλα Ανθή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6936742881 anthiath@otenet.gr

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

      28/02/2020

 

7η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  28/02/2020

 

Πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση στις 28-02-2020, ημέρα Παρασκευή με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν εννιά(9) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε έξι(6) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60, σε έναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ86 και σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ07.

 

Θέμα 2ο: Απόσπαση εκπαιδευτικού εντός ΠΥΣΠΕ.

Ικανοποιήθηκε η αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70  από το 172 Δ.Σ. Αθηνών στο 111ο Δ.Σ. Αθηνών.

 

Θέμα 3ο: Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών.

Ικανοποιήθηκαν δύο(2) αιτήσεις τροποποίησης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, μία εκπαιδευτικός ΠΕ08 (ΠΥΣΔΕ Χίου) από το 16ο Δ.Σ. Γαλατσίου στο 1ο Δ.Σ. Γαλατσίου και ένας(1) εκπαιδευτικός ΠΕ70 από το 144ο Δ.Σ. Αθηνών στο 18ο Δ.Σ. Αθηνών.

 

Θέμα 4ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Δόθηκαν δύο(2) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ70  στη ΄΄ Διοίκηση Σχολικών Μονάδων΄΄ FREDERIC UNIVERCITY, Κύπρος(με αριθμό πράξης από ΔΟΑΤΑΠ) και στην ΄΄Πληροφορική στην Εκπαίδευση΄΄, Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α).

 

 

 

               Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης