Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Παραφόρου/Αθανασούλα (Παρεμβάσεις): Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 23/1

2020-01-28 01:27

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

Αθανασούλα Ανθή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6936742881 anthiath@otenet.gr

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

      23/01/2020

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας»

 

Την Πέμπτη 23/01/2020 και ώρα 8.00 έγινε η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη κενωθείσα θέση Διευθυντή του 60ου Δ.Σ. Αθηνών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Τοποθετήθηκε Διευθύντρια η  εκπαιδευτικός ΠΕ70  Ζαχούλου Δέσποινα στη κενωθείσα θέση Διευθυντή στο 60ο Δ.Σ. Αθηνών.

 

2η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  23/01/2020

 

Πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση στις 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated Master.

 

Δόθηκε συνάφεια σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated Master του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

 

Θέμα 2ο: Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού.

Ικανοποιήθηκε μία (1) αίτηση τροποποίησης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ60 από το 5ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου(επιστροφή από άδεια) στο 12ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου(κενό λόγω αναρρωτικής άδειας).

 

Θέμα 3ο:Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού.

Ικανοποιήθηκε η αίτηση τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού ΠΕ05 στο 5ο Δ.Σ. Ζωγράφου(11 ώρες), στο 17ο Δ.Σ. Αθηνών(4 ώρες), στο 16ο Δ.Σ. Αθηνών(2 ώρες) και στο 15ο Δ.Σ. Αθηνών(4 ώρες).

 

Θέμα 4ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού.

Ικανοποιήθηκαν δύο(2) αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, μία εκπαιδευτικός ΠΕ60(με απόσπαση από ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) στο 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης και μία εκπαιδευτικός ΠΕ08( με απόσπαση από ΠΥΣΔΕ Χίου) στο 16ο Δ.Σ. Γαλατσίου μετά από αίτησή τους στα σχολεία που επιθυμούσαν.

 

Θέμα 5ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν δεκαεννιά(19) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εφτά(7) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ11, σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ70ΕΑΕ, σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ86, σε έναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ71, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60.50, σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ79, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ79.01 και σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ08.

 

Θέμα 6ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Δόθηκαν έξι(6) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60 σε ΄΄ Σπουδές στην Εκπαίδευση΄΄ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π.) και σε πέντε(5) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στις ΄΄Επιστήμες της Αγωγής΄΄ με κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.), στα ΄΄Οικονομικά της Εκπαίδευσης΄΄ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην ΄΄Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων΄΄ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςτου Εθνικού και Καποδιστριακού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.), στην ΄΄Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα΄΄ του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.)και στο ΄΄Master in Education in special Education (International) Victoria University of Manchester.

 

Θέμα 7ο: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Δόθηκαν τέσσερις(4) συνάφειες διδακτορικού τίτλου σπουδών σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, η μία με θέμα ΄΄Ψυχοκοινωνικές παράμετροι στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του μαθητή από τους γονείς και δασκάλους΄΄ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, η δεύτερη με θέμα ΄΄ Η περίπτωση των ΄χαρισματικών΄ παιδιών – Απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα αναγνώρισης και διαχείρισης της διαφορετικότητας των παιδιών αυτών΄΄ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και η τρίτη με θέμα ΄΄Doctor of Philosophy(of Education) University of Manchester και σε έναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ11 με θέμα’’ Ο ρόλος της δραματικής τέχνης στην Εκπαίδευση, στην αποδοχή της ετερότητας σε μία πολυπολιτισμική τάξη΄΄ της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α.

 

Θέμα 8ο:Επιλογή εκπαιδευτικών για κατ ΄ οίκον διδασκαλία.

Εγκρίθηκαν δύο(2) αιτήσεις για κατ`οίκον διδασκαλία. Μία(1) στο 38ο Δ.Σ. Αθηνών και μία(1) στο 93ο Δ.Σ. Αθηνών.

Θέμα 9ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ.

Ικανοποιήθηκε μία(1) αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ05 στο 1ο Δ.Σ. Καισαριανής(2 ώρες), 7ο Δ.Σ. Καισαριανής(4 ώρες), 3ο Δ.Σ. Καισαριανής(6 ώρες) και 6ο Δ.Σ. Καισαριανής(6 ώρες) κενό λόγω άδειας.

 

Θέμα 10ο: Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Π.Ε Α’  Αθήνας σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 86 του Ν. 4547/2018.

Τοποθετήθηκε αναπληρώτρια εκπαιδευτικός( Ειδική Προκήρυξη άρθρο 86 του Ν.4547/2018) στο 65ο Δ.Σ. Αθηνών(μετά από επιστροφή μόνιμου εκπαιδευτικού στο σχολείο που υπηρετούσε) αφού της δόθηκαν όλα τα κενά.

 

Θέμα 11ο:  Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού κατά του πίνακα εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική Αγωγή.

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι αιρετοί) η ένσταση εκπαιδευτικού ΠΕ60 σχετικά με τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης που αφορούσε τη διάθεσή της σε Υπηρεσίες Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

 

                                                   Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης