Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Μιλτσακάκη/Δίπλα (Παρεμβάσεις): Συγκροτήθηκαν οι τριμελείς επιτροπές στην Α' Διεύθυνση Αθήνας

2018-05-17 00:06

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

 

Μιλτσακάκη Μιχάλη (τακτικός), 

τηλ: 6974513866 mmilts1@gmail.com                                                                                                                       

Δίπλα Νατάσα  (αναπληρωματική),

τηλ: 6972339679 diplanat@gmail.com

 

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

16/5/2018

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

 

Με απόφαση του Περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αττικής, Χ. Λόντου, συγκροτήθηκαν οι τριμελείς επιτροπές για τη διενέργεια εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Α’ Αθήνας.

Η τριμελής επιτροπή της Α’ Διεύθυνσης για τα Δημοτικά αποτελείται:

  1. Πήλιουρα Παναγιώτη, Σχολικός Σύμβουλος 2ης περιφέρειας δημοτικής εκπαίδευσης, ως πρόεδρο

  2. Χρήστου Αμαλία, Προϊσταμένη Εκπ/κών Τμήματος Ε’ Εκπ/κών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Α’ Αθήνας, ως μέλος

  3. Φιλίππου Φωτεινή, διευθύντρια 76ου ΔΣ Αθηνών, ως μέλος

Η τριμελής επιτροπή της Α’ διεύθυνσης για τα Νηπιαγωγεία αποτελείται:

  1. Παύλου γεωργία, σχολική σύμβουλος 1ης περιφέρειας προσχολικής αγωγής, ως πρόεδρο

  2. Χρήστου Αμαλία, Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπ/κών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Α’ Αθήνας, ως μέλος

  3. Ρουμπάνη Ευαγγελία, προϊσταμένη 15ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, ως μέλος

Η συγκρότηση των τριμελών επιτροπών είναι αποτέλεσμα του ΠΔ79 που ορίζει ότι:

«…Αν ο αριθμός των νηπίων-προνηπίων υπερβαίνει τα 25 σε ένα τμήμα, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής, η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών των όμορων νηπιαγωγείων. Αν η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του νηπιαγωγείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων-προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των νηπίων-προνηπίων του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους 25 σε τμήμα. Τα νήπια-προνήπια που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση…»

Συγκροτείται νέος μηχανισμός περικοπών – οι τριμελείς επιτροπές σε επίπεδο Διεύθυνσης για τη διενέργεια εγγραφών. Υλοποιώντας την κατεύθυνση του ΟΟΣΑ για αύξηση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, το  ΠΔ προβλέπει ότι εάν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα, η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε διεύθυνση έχει τη δυνατότητα να κατανείμει τους μαθητές που πλεονάζουν σε όμορα σχολεία αντί να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα στο σχολείο εισάγοντας ακόμη και επιλεκτικές κληρώσεις για  όσα παιδιά κατοικούν στα όρια των όμορων.

 

 Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν μειώνει τον αριθμό των μαθητών σε 1/20 για Γ’-Στ’ για το δημοτικό και 1/15 για το νηπιαγωγείο και Α’-Β’, όπως απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνημα αλλά αντίθετα μετατρέπει το 1/25 σε δεσμευτικό όριο και οδηγεί σε υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών, προκειμένου να διατηρήσει πολυπληθή τμήματα και να κάνει οικονομία σε εκπαιδευτικούς. Μετά τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών έχουμε τώρα και υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών για χάρη του ΟΟΣΑ!

 

Είναι πασιφανές ότι οι επιτροπές αυτές αποτελούν ένα νέο μηχανισμό περικοπών. Στόχος είναι να περικοπούν οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας με μια πολιτική που αυξάνει την αναλογία των μαθητών ανά τμήμα και κάνει το πρώτο βήμα για την κατάργηση του σχολείου/νηπιαγωγείου της γειτονιάς.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδιώκει να μετατρέψει το 1/25, που αποτελεί το ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα, σε δεσμευτικό όριο. Η μέθοδος των μετακινήσεων μαθητών αυτό εξυπηρετεί.

 

 Ένα σχολείο με 35 παιδιά σε μία τάξη, σε κανονικές συνθήκες, θα δημιουργούσε δύο τμήματα. Τώρα, τα 10 παιδιά που ξεπερνούν το όριο των 25, θεωρούνται πλεονάζοντα και παραπέμπονται στην τριμελή επιτροπή με το ερώτημα της μετακίνησής τους σε όμορες σχολικές μονάδες.

 

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση υλοποιεί τις κεντρικές κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για αύξηση της αναλογίας μαθητών ανά τμήμα και καταργεί θέσεις εργασίας! Η μνημονιακή μέγγενη σε πλήρη εξέλιξη!

 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών γιατί τα πληθωρικά τμήματα επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Το δικαίωμα μετακίνησης των μαθητών με εισήγηση της τριμελούς και με απόφαση του/της διευθυντή/ντριας καταργεί στην ουσία το σχολείο της γειτονιάς καθώς και τα όρια των σχολικών μονάδων της  Α’ Αθήνας, όπου κατοικούν κυρίως λαϊκές οικογένειες, καθώς και οικογένειες προσφύγων και μεταναστών.

 

Το εκπαιδευτικό κίνημα, το γονεϊκό κίνημα και οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν θα επιτρέψουν να λειτουργήσουν στην πράξη οι τριμελείς.

 

Θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, ανατρέποντας τα κυβερνητικά μνημονιακά μέτρα, την πολιτική των περικοπών, τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, την ιδιωτικοποίηση/ επιχειρηματικοποίηση του σχολείου την κατάργηση των  μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης,

Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

 Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννη