Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Δίπλα/Χαλβατζηδάκης (Παρεμβάσεις): τποθετήσεις αναπληρωτών

2018-12-10 22:28

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Δίπλα Νατάσα (τακτική),  

τηλ: 6972339679 diplanat@gmail.com

Χαλβατζιδάκης Δημήτρης (αναπληρωματικός)

τηλ: 6970981010 halvatzidakis7@yahoo.gr

 

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

22/11/2018

Σας ενημερώνουμε για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ91.01 – ΠΕ91.02 σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν από τη διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας την Πέμπτη 21/11/2018.

Η διαδικασία δηλώσης τοποθέτησης των συγκεκριμένων αναπληρωτών έχει ολοκληρωθεί από τις 9/11/2018, αλλά η διεύθυνση δεν έχει αναρτήσει ακόμα τις τοποθετήσεις τους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια ως προς τη διαδιακασία και να είναι εφικτός ο έλεγχος τήρησης των νόμιμων διαδικασιών από την πλευρά των ενδιαφερομένων.

Παραθέτουμε σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους όπως μας δόθηκε από τη διεύθυνση, μετά από τον «υπολογισμό» των μορίων τους και τη σειρά προτίμησης με την οποία δήλωσαν τα σχολεία.

 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ08 (Εικαστικών)

 1. Λάιος Αλέξανδρος - 86ο ΔΣ Αθηνών – 1η επιλογή προτίμησης

 1. Σκορδάκη Χρυσούλα - 127ο ΔΣ Αθηνών (10 ώρες) και 76 Αθηνών (5 ώρες) – 1η επιλογή προτίμησης

 2. Στάθη Ελπινίκη - 94ο Αθηνών (15 ώρες) – 3η επιλογή προτίμησης

 3. Βέττα Μαρία – Δήμητρα - 13ο  Ηλιούπολης (8 ώρες), και 7ο Ηλιούπολης (7 ώρες) – 1η επιλογή προτίμησης

 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ11 (Γυμναστών)

 1. Δήμου Κωνσταντίνος – 22ο ΔΣ Αθηνών  – 1η επιλογή προτίμησης

 2. Ζαπονίδης Ιωάννης – 40ο ΔΣ Αθηνών – 2η επιλογή προτίμησης

 3. Δήμος Παναγιώτης – 39ο ΔΣ Αθηνών  – 3η επιλογή προτίμησης

 4. Τασιόπουλος Ιωάννης – 33ο Αθηνών – 4η επιλογή προτίμησης

 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 (Θεατρικής Αγωγής)

 1. Φλώρου Ευαγγελία – 25ο ΔΣ Αθηνών (8 ώρες) και 38ο Αθηνών (7 ώρες) – 1η επιλογή προτίμησης

 2. Κοτούλα Χρυσαυγή – 85ο ΔΣ Αθηνών (15 ώρες) – 1η επιλογή προτίμησης

 3. Ταπάκη Αναστασία – 45ο  ΔΣ Αθηνών (10 ώρες) και 35ο Αθηνών (5 ώρες) – 1η επιλογή προτίμησης

 4. Βάκης Ηλίας – 54ο ΔΣ Αθηνών (15 ώρες) – 1η επιλογή προτίμησης

 

Εκκρεμούν ακόμα να μας δοθούν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ79.01 και ΠΕ86.