Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Δίπλα/Χαλβατζηδάκης (Παρεμβάσεις): Σχετικά με τις επιλογές υποδιευθυντών

2018-12-10 22:40

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

 

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

Δίπλα Νατάσα (τακτική),

τηλ: 6972339679 diplanat@gmail.com

Χαλβατζιδάκης Δημήτρης (αναπληρωματικός)

τηλ: 6970981010 halvatzidakis7@yahoo.gr

κατεβάστε το ενημερωτικό εδώ

κι ο πίνακας των υποδιευθυντών εδώ

 

9/12/2018

Σχετικά με τη 13η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (διευρυμένο) Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας για την επιλογή Υποδιευθυντών (A’ & B’ ) σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

 

 

Πραγματοποιήθηκε τελικά τη Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 1:30μμ η συνεδρίαση για την επιλογή Υποδιευθυντών (A’ & B’ ) σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. Η ώρα συνεδρίασης τροποποιήθηκε σε σχέση με την αρχική (11:00πμ), για τον ορισμό της οποίας δεν είχε ληφθεί υπόψη η δυσκολία μας να παρευρισκόμαστε λόγω των διδακτικών μας καθηκόντων.

Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση της διοίκησης να ασκεί πιέσεις για την αλλαγή της προσυμφωνημένης ώρας συνεδρίασης, για να προκαλέσει σύγχυση και να ορίζει τη συνεδρίαση σε χρόνο που μας είναι αδύνατο να παρευρεθούμε.

Καταγγέλουμε το διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας που με τη στάση και με επανειλημμένες αλλαγές ως προς την ώρα και ημέρα των συνεδριάσεων, όχι μόνο δημιουργεί εμπόδια για να μπορούμε να μεταφέρουμε με διαφανή τρόπο και απρόσκοπτα όλες τις αποφάσεις των συμβουλίων, αλλά προσπαθεί να μας αποκλείσει να παρευρεθούμε σε αυτά.

Ως εκ τούτου δυσκολευτήκαμε να κατανοήσουμε τα κριτηρία με τα οποία η διοίκηση επέλεξε τους υποδιευθυντές/ντριες. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι στους φακέλους των υποψηφίων δεν είχαν συμπεριληφθεί από τη διεύθυνση όλα τα απαραίτητα έγγραφα και συγκεκριμένα τα πλήρη πιστοποιητικά των υπηρεσιακών μεταβολών (αντί αυτού υπήρχαν μόνο τα έτη προϋπηρεσίας), ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των κριτηρίων που προσμετρήθηκαν.

 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και εξελέγησαν από το συμβούλιο 60 υποδιευθυντές A’ & 34 υποδιευθυντές B’ για 92 σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης  Α΄ Αθήνας.

 

Δεν τοποθετήθηκαν υποδιευθυντές σε τρία σχολεία (73ο ΔΣ Αθηνών, 87ο ΔΣ Αθηνών και 8ο ΔΣ Ζωγράφου), γιατί δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανένα εκπαιδευτικό των συγκεκριμένων σχολείων. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών ο διευθυντής ενημέρωσε ότι θα αναρτήσει το πολύ σε δύο μέρες (όπως και έκανε) νέα πρόσκληση για την πλήρωση των θέσεων, σύμφωνα με όσα ορίζει ο N4547/2018.

 

Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι η διοίκηση με ευθύνη του διευθυντή εκπαίδευσης δεν ανάρτησε κανέναν πίνακα υποψηφίων ούτε καν πίνακα με τους υποδιευθυντές που τελικά ορίστηκαν, ακολουθώντας την τακτική της πλήρους αδιαφάνειας.

                                                                                                                         

Ως προς τη διαδικασία:

 

Το συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα όλους τους/τις υποδιευθυντές/ντριες που προτάθηκαν από τους Συλλόγους Διδασκόντων όλων των σχολείων που απέστηλαν προτάσεις. Εξαίρεση αποτελεί η πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων του 101ου ΔΣ Αθηνών, που η πλειψηφία του συμβουλίου έκρινε ως μη νόμιμη γιατί ο υποψήφιος (μεταξύ δύο) που προτάθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων δε διαθέτει τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Ν4547/2018 και συγκεκριμένα την πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ.

 

Υπερασπιστήκαμε τη λήψη απόφασης των Συλλόγων Διδασκόντων που δεν έχουν προβεί σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των υποψηφίων υποδιευθυντών/-ντρίων, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπήρχαν περισσότεροι τους ενός υποψήφιοι/ες) προχώρησαν στη διαμόρφωση της πρότασης προς το ΠΥΣΠΕ, διασφαλίζοντας τόσο τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών των συλλόγων διδασκόντων όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με βάση τις αποφάσεις του κλάδου.

Η θέση μας για την περίπτωση του 101ου ΔΣ Αθηνών είναι ότι η μη κατοχή της πιστοποίησης ΤΠΕ δε μπορεί να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τον αποκλεισμό υποψηφίου από τη διαδικασία γιατί δεν είναι το μοναδικό τεκμήριο που μπορεί να αποδεικνύει την κατάρτιση και γνώση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.

 

Συγκεκριμένα, 74 σχολεία απέστηλαν προτάσεις εκ των οποίων

 • 60 απέστηλαν μία υποψηφιότητα (2ο ΔΣ Αθηνών, 11ο ΔΣ Αθηνών, 12ο ΔΣ Αθηνών, 16ο ΔΣ Αθηνών, 26ο ΔΣ Αθηνών, 27ο ΔΣ Αθηνών, 28ο ΔΣ Αθηνών, 31ο ΔΣ Αθηνών, 32ο ΔΣ Αθηνών, 33ο ΔΣ Αθηνών, 34ο ΔΣ Αθηνών, 44ο ΔΣ Αθηνών, 45ο ΔΣ Αθηνών, 52ο ΔΣ Αθηνών, 53ο ΔΣ Αθηνών, 54ο ΔΣ Αθηνών, 55ο ΔΣ Αθηνών, 57ο ΔΣ Αθηνών, 58ο ΔΣ Αθηνών, 59ο ΔΣ Αθηνών, 63ο ΔΣ Αθηνών, 65ο ΔΣ Αθηνών, 75ο ΔΣ Αθηνών, 76ο ΔΣ Αθηνών, 77ο ΔΣ Αθηνών, 81ο ΔΣ Αθηνών, 88ο ΔΣ Αθηνών, 89ο ΔΣ Αθηνών, 103ο ΔΣ Αθηνών, 104ο ΔΣ Αθηνών, 113ο ΔΣ Αθηνών, 117ο ΔΣ Αθηνών, 123ο ΔΣ Αθηνών, 127ο ΔΣ Αθηνών, 128ο ΔΣ Αθηνών, 129ο ΔΣ Αθηνών, 135ο ΔΣ Αθηνών, 139ο ΔΣ Αθηνών, 142ο ΔΣ Αθηνών, 144ο ΔΣ Αθηνών, 150ο ΔΣ Αθηνών, 170ο ΔΣ Αθηνών, 3ο ΔΣ Βύρωνα, 9ο ΔΣ Βύρωνα, 11ο ΔΣ Βύρωνα, 12ο ΔΣ Βύρωνα, 2ο ΔΣ Γαλάτσίου, 5ο ΔΣ Δάφνης, 4ο ΔΣ Ζωγράφου, 19ο ΔΣ Ζωγράφου, 9ο ΔΣ Ηλιούπολης, 1ο ΔΣ Καισαριανής, 4ο ΔΣ Καισαριανής, 7ο ΔΣ Καισαριανής, 1ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας, 6ο ΔΣ Ν. Φιλαδέλφειας, 1ο ΔΣ Υμηττού, 2ο ΔΣ Υμηττού, 3ο ΔΣ Υμηττού, 6/θέσιο ΠΔΣΠΑ)

 • 9 σχολεία απέστηλαν προτάσεις με πλειοψηφική απόφαση μεταξύ δύο υποψηφίων  (20ο ΔΣ Αθηνών, 30ο ΔΣ Αθηνών, 90ο ΔΣ Αθηνών, 93ο ΔΣ Αθηνών, 94ο ΔΣ Αθηνών, 101ο ΔΣ Αθηνών, 102ο ΔΣ Αθηνών, 120ο ΔΣ Αθηνών, 12ο ΔΣ Ζωγράφου)

 • 3 σχολεία απέστηλαν προτάσεις με πλειοψηφική απόφαση μεταξύ τριών υποψηφίων (35ο ΔΣ Αθηνών, 152ο ΔΣ Αθηνών, 12/θέσιο ΠΔΣΠΑ)

 • 1 σχολείο απέστηλε πρόταση με πλειοψηφική απόφαση μεταξύ τεσσάρων υποψηφίων [91ο ΔΣ Αθηνών (Α΄& Β΄)]

 • 1 σχολείο απέστηλε πρόταση με πλειοψηφική απόφαση μεταξύ πέντε υποψηφίων (130ο ΔΣ Αθηνών)

 

Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου 4547/2018 με την οποία αποκλείονται οι αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας από τη διαδικασία λήψης απόφασης που έχει καταθέσει ο Σύλλογος Διδασκόντων για τους υποψηφίους υποδιευθυντές/ντριες, την οποία ορισμένοι σύλλογοι δεν ακολούθησαν και καλώς έπραξαν. Η ενσωμάτωσή τους στις αποφάσεις-ψηφοφορίες τους σηματοδοτεί την άρση των απαγορεύσεων και την άρνηση των διακρίσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και δηλώνει έμπρακτα την απαίτηση των εκπαιδευτικών για ίση μεταχείριση και συμμετοχή στο σώμα.

Οι αναπληρωτές/τριες αποτελούν οργανικό και συστατικό κομμάτι του σώματος του συλλόγου διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο στις αποφάσεις του. Η παραπάνω ρύθμιση είναι παράνομη και αντιβαίνει σε ό,τι ορίζει το άρθρο 11 στοιχείο ΣΤ΄ του Ν1566/1985, στον οποίο αναγράφεται ρητά ότι «ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας», άρα και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Το άρθρο αυτό δεν έχει καταργηθεί από καμία επόμενη νομοθεσία με αποτέλεσμα το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης  Φ.361.22/39/159736/Ε3/3-10-18 να είναι γι’ αυτό το λόγο παράνομο.

 

Για άλλη μια φορά μετά την επιλογή των διευθυντών/ντριών τον Ιούνιο του 2017,  το Υπουργείου Παιδείας επιχειρεί τη διάλυση του Σύλλογου Διδασκόντων ως ενιαίο σώμα, την υποβάθμιση και ακύρωση του ρόλου του. Με την εξαίρεση των αναπληρωτών από τη διαδικασία λήψης απόφασης κι επιλογής επιχειρεί την άνιση μεταχείριση μεταξύ εκπαιδευτικών και επιβάλλει ένα επικίνδυνο καθεστώς αποκλεισμού που εύκολα μπορεί να επεκταθεί και να αλώσει την ενότητα των σχολικών μονάδων.

 

Για τα σχολεία που οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν απέστηλαν απόφαση, το συμβούλιο επέλεξε υποδιευθυντές/ντριες (Α΄ και Β΄) πλειοψηφικά με βάσει «αντικειμενικών κριτηρίων» χωρίς να προβεί σε σαφή μοριοδότηση και κατάρτιση πίνακα μορίων, όπως θα μπορούσε να είχε πράξει (αφού ο Ν4547/18 δεν αποκλείει την περίπτωση), ώστε να υπάρχει διαφάνεια ως προς τη διαδικασία και να είναι εφικτός ο έλεγχος της τήρησης των νόμιμων διαδικασιών από την πλευρά των ενδιαφερομένων.

 

Στην πραγματικότητα η πλειοψηφία του Συμβουλίου επιλογής αυθαιρέτησε γιατί σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποίησε ως αιτιολόγηση της επιλογής της τα προσόντα (χωρίς να τα μοριοδοτήσει) και σε άλλες όχι! Είναι φανερό ότι με τον τρόπο αυτό δεν ακολούθησε ενιαίο κριτήριο στις επιλογές της αλλά έκρινε και επέλεξε «κατά το δοκούν» με ότι σημαίνει αυτό για επιλογές αδιαφάνειας και εξυπηρετήσεων!

 

 

Συγκεκριμένα, κατάρτισε λίστα με τα παρακάτω  κριτήρια:

 1. τα χρόνια της εκπαιδευτικής υπηρεσίας (χωρίς τα πλήρη στοιχεία των υπηρεσιακών μεταβολών)

 2. το μεταπτυχιακό/μετεκπαίδευση

 3. τις  πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών

 4. την  πιστοποίηση στις ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου

 5. και άλλα που κατέταξε σε μία υποκατηγορία και είναι το Β΄ πτυχίο, η επιμόρφωση σε προγράμματα του ΕΚΠΑ (500ωρών), η επιμόρφωση στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ 200 ωρών) και η επιμόρφωση στη ΣΕΛΔΕ

 

χωρίς να γίνετε σαφές το πως μοριοδοτείται το κάθε κριτήριο για την τελική επιλογή.

 

Για τα σχολεία αυτά, η θέση μας ήταν να υπερασπιστούμε τις περιπτώσεις των υποψηφίων με το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας (αλλά και υπηρεσίας στο σχολείο για το οποίο είχαν βάλει υποψηφιότητα), κριτήριο που και ο Ν4547/2018 προτάσσει στο άρθρο 22, παράγραφος 7, όπου αναφέρεται ότι υποδιευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων «επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή.». Όπως προανέφερα, η απουσία του πλήρους πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών από τους φακέλους των υποψηφίων που απαιτεί η διαδικασία (τους οποίους η Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας δεν είχε προσκομίσει) δεν κατέστησε δυνατή την πρόθεσή μας. Για το λόγο αυτό απείχαμε από τη διαδικασία τοποθέτησης βάσει «αντικειμενικών κριτηρίων».

 

Με βάσει τα παραπάνω «αντικειμενικά» κριτήρια το συμβούλιο επέλεξε πλειοψηφικά υποδιευθυντές/ντριες στα παρακάτω σχολεία

 1. 22ο Αθηνών

 2. 38ο Αθηνών

 3. 41ο Αθηνών

 4. 50ο Αθηνών

 5. 61ο Αθηνών

 6. 66ο Αθηνών

 7. 105ο Αθηνών

 8. 165ο Αθηνών

 9. 1ο Βύρωνα

 10. 4ο Βύρωνα

 11. 5ο Βύρωνα

 12. 8ο Βύρωνα

 13. 2ο Ζωγράφου

 14. 3ο Ζωγράφου

 15. 3ο Ηλιούπολης

 16. 20ο Ηλιούπολης

 17. 7ο Ν. Φιλαδέλφειας

(επισυνάπτουμε το σχετικό πίνακα με τη «μοριοδότηση» έτσι όπως αυτή μας δόθηκε κατά τη συνεδρίαση).

 

Διεκδικούμε το δικαίωμα  υποβολής αιτήματος για τη θέση του υποδιευθυντή των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με οργανική θέση, ακόμη κι αν αυτοί που δεν διατίθενται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα και καταγγέλουμε τον αποκλεισμό τους,  από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ,  ως παράνομη.

Η εγκύκλιος ορίζει «ο επιλεγείς (και όχι ο υποψήφιος) υποδιευθυντής...» και άρα είναι στην ευχέρεια του ΠΥΣΠΕ αφού τον επιλέξει να φροντίσει για τη συμπλήρωση  ωραρίου στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκε. Έτσι θα έχουν δικαίωμα ισότιμα και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που μετακινούνται. Είναι απαράδεκτο να αποκλείονται. Παραθέτουμε και τα σχετικά εδάφια που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα αυτή. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του άρθρο 27 παρ.3 περιπτ. η) του Ν4547/18 (ΦΕΚ 102Α΄) αναφέρουν ότι «οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996»

Απαιτούμε να ακυρωθούν πράξεις που έχουν προσβάλλει τα παραπάνω αυτονόητα δικαιώματα των συναδέλφων.

 

Στηρίζουμε τους συναδέλφους που υπέβαλαν ενστάσεις για να διεκδικήσουν το όποιο θιγόμενο δικαίωμα τους και καλούμε όποιον άλλο συνάδελφο θεωρεί ότι αδικήθηκε, να κάνει το ίδιο.

 

Διεκδικούμε Σύλλογο Διδασκόντων κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας με μέλη ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) που συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποφασίζει με δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία για ΟΛΑ τα ζητήματα του σχολείου. Η εκχώρηση κυρίαρχων δικαιωμάτων του συλ. διδασκόντων (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων αναπληρωτών), όπως η επιλογή υποδιευθυντή, στο ΠΥΣΠΕ  υποβαθμίζει το ρόλο του κυριάρχου οργάνου διοίκησης μιας σχ. μονάδας.

 

Δηλώνουμε ότι με τη μαζική και συλλογική μας δράση θα ακυρώσουμε για μια ακόμα φορά κάθε απόπειρα να δοθεί ρόλος αξιολογητή στο θεσμό των διευθυντών και υποδιευθυντών.

 

 

Δίπλα Νατάσα – Χαλβατζιδάκης Δημήτρης