Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, Δίπλα/Χαλβατζηδάκης (Παρεμβάσεις): 14η Συνεδρίαση του συμβουλίου επιλογής στελεχών, τοποθέτηση διευθυντή στο 6ο Ειδικό, τοποθέτηση υποδιευθυντών σε 73ο, 87ο, 8ο Ζωγράφου, Ενστάσεις 50ο, 120ο, 22ο

2018-12-29 09:55

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

Των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας 

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

 

Δίπλα Νατάσα (τακτική), τηλ: 6972339679 diplanat@gmail.com 

Χαλβατζιδάκης Δημήτρης (αναπληρωματικός) τηλ: 6970981010 halvatzidakis7@yahoo.gr

 

19/12/2018

 

Σχετικά με τη 14η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επιλογής στελεχών Εκπαίδευσης του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 8:30μμ η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄Αθήνας για την επιλογή στελεχών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικού στην κενωθείσα θέση Διευθυντή του 6ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας. 

 

2. Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντών (A’ & B’ ) των Δ.Σ. της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας:  73ου Αθηνών,  87ου Αθηνών  8 ου Ζωγράφου 

 

3. Ενστάσεις εκπ/κών κατά της διαδικασίας επιλογής Υποδ/ντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄Αθήνας. 

 

Θέμα 1ο 

 

Για την πλήρωση της θέσης του 6ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας το συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα τη Χύτη Διαμάντω, η οποία είναι η πρώτη στη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών για τα ειδικά σχολεία με βάσει τη μοριοδότησή τους και τη δήλωση προτιμήσεών τους. 

 

Θέμα 2ο 

 

Για το 73ο Δ.Σ. Αθηνών (μία υποψήφια), όσο και στο 87ο Δ.Σ. Αθηνών (μεταξύ δύο υποψηφίων) το συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα τις Μητροπούλου Ειρήνη και Βασιλογιώργη Άννα αντίστοιχα, που προτάθηκαν από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων τους. Όπως έχουμε αναφέρει στο προηγουμένο ενημερωτικό μας (11/12/2018), η θέση μας είναι να υπερασπιστούμε τις απόφασεις των Συλλόγων Διδασκόντων που δεν έχουν προβεί σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των υποψηφίων υποδιευθυντών/ντριών, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπήρχαν περισσότεροι τους ενός υποψηφίου) προχώρησαν στη διαμόρφωση της πρότασης προς το ΠΥΣΠΕ, διασφαλίζοντας τόσο τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με βάση τις αποφάσεις του κλάδου. 

 

Στο 8 ο Δ.Σ. Ζωγράφου όπου δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα ο διευθυντής εκπαίδευσης θα επαναπροκυρήξει τη θέση (όπως και έκανε), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν4547/18, αρ 29, παρ. 7. 

 

Θέμα 3ο

 

Υπήρξαν τέσσερις ενστάσεις υποψηφίων κατά των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας από τρία διαφορετικά σχολεία. Συγκεκριμένα των: 1. Αλεξάνδρου Κεσίδη από το 50ο Δημοτικό Σχολείο. 2. Δημητρίου Πούλου από το 120ο Δημοτικό Σχολείο. 3. Γεώργιου Ηλιάδη από το 22ο Δημοτικό Σχολείο. 4. Χρυσής Σαμπανίκου από το 22ο Δημοτικό Σχολείο. Το συμβούλιο πλειοψηφικά (4-1) δεν έκανε δεκτή καμία ένσταση των υποψηφίων, γιατί σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του διευθυντή εκπαίδευσης το συμβούλιο «ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του». 

 

Παρόλους τους ισχυρισμούς εξετάστηκαν και συζητήθηκαν οι ενστάσεις. Συγκεκριμένα: 

 

1. Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Κεσίδη που με την ένστασή του ζητούσε διευκρινήσεις για τα κριτήρια επιλογής του συμβουλίου και την απόφασή του να επιλέξει ως υποδιευθύντρια τη δεύτερη υποψήφια του σχολείου του, η οποία ασκεί μόνο διοικητικό έργο στο συγκεκριμένο σχολείο και καθόλου διδακτικό. Η απάντηση του διευθυντή εκπαίδευσης στην ένσταση ήταν ότι το συγκεκριμένο συμβούλιο (επιλογής στελεχών) δεν είναι «αρμόδιο» να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί η απόφαση για άσκηση διοικητικού και μόνο έργου στο εν λόγω σχολείο της υποψηφίας υπήρξε απόφαση «άλλου συμβουλίου». Η δήλωση αυτή αποτελεί απόδειξη των αυθαιρεσιών της διοίκησης γιατί:  Πρώτον, παρόλο που κατά τη διαδικασία επιλογής το συμβούλιο με πρόταση του διευθυντή πρότεινε την επιλογή με βάση τα «αντικειμενικά» κριτήριαπροσόντα που υποδεικνύει ο Ν4547/18, αρ. 23, παρ. 1 και 2, παρακάμπτει το βασικότερο που αποτελεί προϋπόθεση, τη διδακτική εμπειρία (αρ. 22, παρ. 7 όπου αναφέρεται ότι «υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή.».  Δεύτερον, αποκρύπτει από το συμβούλιο επιλογής στελεχών Α΄ Αθήνας προηγούμενες αποφάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. όπου και προέδρευε.  Και τρίτον, κρίνει αναρμόδιο το συμβούλιο για κάτι που μόνο αυτό είναι αρμόδιο, επειδή δε θέλει να προσκομίσει στοιχεία προηγούμενης απόφασης. 

 

2. Στην περίπτωση του Δημήτριου Πούλου (120ο Δημοτικό Σχολείο) το συμβούλιο, αφού εξέτασε τις θέσεις της ένστασής του, τις οποίες χαρακτήρισε ως ανυπόστατες, υποστήριξε την απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων να επιλέξει τον δεύτερο υποψήφιο του σχολείου του. Η απόφαση αυτή είναι και δική μας θέση γιατί όπως προαναφέραμε υπερασπιζόμαστε όλες τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων. 

 

3. Για την περίπτωση του 22ου Δημοτικού Σχολείου, οι Γεώργιος Ηλιάδης και Χρυσή Σαμπανίκου με τις ενστάσεις τους ζητούσαν διευκρινήσεις ως προς τα «αντικειμενικά κριτήρια» με τα οποία έγινε η επιλογή της τρίτης υποψηφίας (να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι είχαν περίπου ισοδύναμα προσόντα). Ο διευθυντής υποστήριξε ότι επέλεξε λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα προσόντα των υποψηφίων και αποφασίζει και «κρίνει» ως πιο κατάλληλη αυτή που επέλεξε. Για άλλη μια φορά με ευθύνη του διευθυντή εκπαίδευσης η πλειοψηφία του Συμβουλίου επιλογής αυθαιρέτησε, αφού αποφασίζει να επιλέγει με βάση τα προσόντα χωρίς να προβαίνει σε σαφή μοριοδότηση με κατάρτιση μοριοδοτικού πίνακα ώστε να υπάρχει διαφάνεια ως προς τη διαδικασία. Είναι φανερό ότι έκρινε αυθαίρετα και «κατά το δοκούν», χωρίς να ακολουθεί ενιαίο κριτήριο. Τέλος, να συμπληρώσουμε διορθωτικά ότι στο προηγούμενο ενημερωτικό μας εκ παραδρομής γράψαμε ότι ο αποκλεισμός της μίας από τους δύο υποψηφίους του 101ου ΔΣ Αθηνών προέκυψε από τη μη πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ Α΄ επιπέδου. Αποκλείστηκε λόγω της μη συμπλήρωσης του ωραρίου της στο σχολείο της οργανικής της. Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας, διεκδικούμε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη θέση του υποδιευθυντή των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με οργανική θέση, ακόμη κι αν αυτοί δεν διατίθενται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα, και καταγγέλλουμε τον αποκλεισμό τους από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ ως παράνομη. 

 

Συμπληρωματικά να ενημερώσουμε ότι το συμβούλιο επιλογής απέκλεισε πλειοψηφικά λόγω τη μη πιστοποιημένης γνώσης ΤΠΕ Α΄ επιπέδου τον έναν από τους δύο υποψήφιους στα παρακάτω ΔΣ: 41ο Αθηνών, 66ο Αθηνών, 4ο & 5ο Βύρωνα και 7ο Ν. Φιλαδέλφειας. Για τις περιπτώσεις αυτές η θέση μας ότι η μη κατοχή της πιστοποίησης ΤΠΕ δε μπορεί να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία, γιατί δεν είναι το μοναδικό τεκμήριο που μπορεί να αποδεικνύει την κατάρτιση και γνώση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. 

 

Απαιτούμε να ακυρωθούν πράξεις που έχουν προσβάλλει τα παραπάνω αυτονόητα δικαιώματα των συναδέλφων. Στηρίζουμε τους συναδέλφους που υπέβαλαν ενστάσεις για να διεκδικήσουν το όποιο θιγόμενο δικαίωμα τους και καλούμε όποιον άλλο συνάδελφο θεωρεί ότι αδικήθηκε, να το αναφέρει για να το αναδείξουμε. Διεκδικούμε Σύλλογο Διδασκόντων κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας με μέλη ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) που συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποφασίζει με δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία για ΟΛΑ τα ζητήματα του σχολείου. Η εκχώρηση κυρίαρχων δικαιωμάτων του συλλόγου διδασκόντων (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων αναπληρωτών), όπως η επιλογή υποδιευθυντή, στο ΠΥΣΠΕ υποβαθμίζει το ρόλο του κυρίαρχου οργάνου διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. Δηλώνουμε ότι με τη μαζική και συλλογική μας δράση θα ακυρώσουμε για μια ακόμα φορά κάθε απόπειρα να δοθεί ρόλος αξιολογητή στο θεσμό των διευθυντών και υποδιευθυντών. 

 

Δίπλα Νατάσα – Χαλβατζιδάκης Δημήτρης