Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας,Παραφόρου/Αθανασούλα (Παρεμβάσεις): Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 19/12/2019

2019-12-24 10:37

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 29ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

Αθανασούλα Ανθή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6936742881 anthiath@otenet.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

      19/12/2019

 63η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  19/12/2019

 

Πραγματοποιήθηκε η 63η συνεδρίαση στις 19-12-2019, ημέρα Πέμπτη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναγνώριση συνάφειας του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated Master.

Δόθηκε συνάφεια σε εκπαιδευτικό ΠΕ79 του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Integrated Master του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.)

Θέμα 2ο: Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικού.

Ικανοποιήθηκε αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 από το 3ο Δ.Σ. Βύρωνα στο 16ο Δ.Σ. Αθηνών (21 ώρες, κενό λόγω άδειας) και στο 15ο Δ.Σ. Αθηνών(2 ώρες).

Θέμα 3ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν δώδεκα(12) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εφτά(7) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ11, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ08 και σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ79.  

Θέμα 4ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Δόθηκαν τέσσερις(4) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε τέσσερις(4) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στη ΄΄Διδακτική των Μαθηματικών΄΄ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη ΄΄Λογοθεραπεία- Συμβουλευτική΄΄ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη ΄΄Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός΄΄ του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στις ΄΄ Επιστήμες της Αγωγής΄΄ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θέμα 5ο: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Δόθηκε μία(1) συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό ΠΕ70  με θέμα ΄΄Ο εκπαιδευτικός ως ο σημαντικός άλλος και ο ρόλος του στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των μαθητών΄΄ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας Δ.Σ. Νοσοκομείων Παίδων "Αγία Σοφία" και "Π. & Α. Κυριακού".

 

Εγκρίθηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο η τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας  Δημοτικών Σχολείων Νοσοκομείων Παίδων ΄΄ Αγία Σοφία΄΄ και ΄΄Π.&Α.  Κυριακού.

 

                            Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης