Ενημερωτικό αιρετών εκπροσώπων Ρέππα/Παραφόρου (Παρεμβάσεις) για συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 18/10/2019

2019-10-22 06:20

Διαβάστε το ενημερωτικό εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 21o

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

                                                                                                                                         Ρέππα Ντίνα (τακτική), 

                                                                                                τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

                                                                                                                 Παραφόρου Άντα (αναπληρωματική),

                                                                                                              τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

 

18/10/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Σοβαρές ελλείψεις  συνεχίζονται ακόμη και μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών  β΄ φάσης με αποτέλεσμα να αδυνατούν να λειτουργήσουν κάποια πρωινά και πολλά ολοήμερα σύμφωνα με στοιχεία των συλλόγων εκπαιδευτικών. Η διεύθυνση οφείλει άμεσα να επαναπροσδιορίσει τα κενά των σχολείων και το Υπουργείο να προχωρήσει χωρίς αναβολές στην κάλυψή τους. Το Υπουργείο παιδείας να μην αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο με λογιστικά τερτίπια για χάρη των περικοπών. Εκτός από τις λογιστικές αλχημείες η εικόνα που αποτυπώνεται αυτή την στιγμή δείχνει ότι πάρα πολλά δημοτικά σχολεία δεν μπορούν να αναπτύξουν τα ολοήμερά τους.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Προσλήφθηκαν 13 ΠΕ60, εκ των οποίων αρνήθηκαν οι 7. Από τις  6 εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν υπηρεσία, οι 3 βγήκαν σε άδεια(κύησης) και στις άλλες 3 δόθηκαν 3 κενά (46Ο ,12Ο, 61Ο Νηπιαγωγεία) στα οποία τοποθετήθηκαν.

Προσλήφθηκαν 2 ΠΕ70, εκ των οποίων ανέλαβε 1 εκπαιδευτικός όπου του δόθηκε 1 κενό στο 20ο Δ.Σ. Ηλιούπολης.

Προσλήφθηκε 1 εκπαιδευτικός ΠΕ86 αλλά αρνήθηκε να αναλάβει υπηρεσία.

Προσλήφθηκε 1 εκπαιδευτικός ΠΕ07(ΑΜΩ) και τοποθετήθηκε στα 26Ο  Δ.Σ. ( 4ώρες), 28Ο Δ.Σ.(2ώρες), 86Ο Δ.Σ. (2ώρες), 172Ο Δ.Σ.(2 ώρες)και 45Ο Δ.Σ.(2ώρες)

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Προσλήφθηκε 1 εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης και τοποθετήθηκε στο 2ο Καισαριανής.

Προσλήφθηκε 1 εκπαιδευτικός ΠΕ86 και τοποθετήθηκε στο 6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ.

 

 

         53η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  18/10/2019

Πραγματοποιήθηκε  η 53η συνεδρίαση στις 18-10-2019, ημέρα Παρασκευή. Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, Παραφόρου  Άντα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης 53ης συνεδρίασης:

 

          Θέμα 1ο: Τοποθέτηση αναπληρωτών Προϊσταμένων στα 115 Νηπιαγωγείο Αθηνών, 116 Νηπιαγωγείο Αθηνών και 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ.

Στα 115ο Νηπιαγωγείο Αθηνών και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών τοποθετήθηκαν αναπληρώτριες προϊσταμένες  μέχρι την επιστροφή των ορισμένων προϊσταμένων που βρίσκονται σε άδεια. Στο 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ τοποθετήθηκε προϊσταμένη μόνιμη εκπαιδευτικός.

Θέμα 2ο : Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν δεκαοχτώ(18) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εφτά (7) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ71ΕΑΕ, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ70ΕΑΕ, σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60, σε πέντε(5) εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και σε τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ86.

Θέμα 3ο: Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου (αλλαγή καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά).

 

Ικανοποιήθηκε μία (1) αίτηση εκπαιδευτικού για αλλαγή καθηκόντων από εκπαιδευτικά σε διοικητικά για λόγους υγείας.

 

Θέμα 4ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Ν. 4354/2015.

 

 Ικανοποιήθηκε η αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ79.01 για αναγνώριση προϋπηρεσίας προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Θέμα 5ο : Απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ70  εντός ΠΥΣΠΕ.

Ικανοποιήθηκε μία αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70 από το 60ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στο 99ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

Θέμα 6ο : Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ07 από άλλο ΠΥΣΠΕ.

Απορρίφθηκε η αίτηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ07, γιατί στην αίτηση η εκπαιδευτικός είχε δηλώσει παραπάνω σχολεία από όσα προβλέπει ο νόμος.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ11 με ολική διάθεση από ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας.

Ικανοποιήθηκαν δύο (2) αιτήσεις τροποποίησης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ11 στα σχολεία που επιθυμούσαν. Απορρίφθηκε μία(1) αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ11 λόγω έλλειψης κενού στο σχολείο που επιθυμούσε.

Θέμα 8ο: Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού.

Ικανοποιήθηκαν τρεις(3) αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών (ΠΕ79, ΠΕ08, ΠΕ06) στα σχολεία που επιθυμούσαν.

Θέμα 9ο : Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίων εκπαιδευτικών.

Ικανοποιήθηκαν έξι(6) αιτήσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία που επιθυμούσαν. Δύο(2) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ86, μία (1) αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ11, μία(1) αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ08, δύο(2) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06.

 

                                                             Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης