Ενημερωτικό 4ο Ρέππα Ντίνα, αιρετός εκπρόσωπος ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, εκλεγμένη με τις Παρεμβάσεις για συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 4/2/2019

2019-02-06 09:07

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 4o

Της εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένης με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

Ρέππα Ντίνα (τακτική),

τηλ: 6977003052 paremvasisntina@gmail.com

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

6/2/2019

Ενημέρωση

  1. Τοποθετήσεις-κενά

Μετά τις προσλήψεις στις 30/1 νέο κενό ΠΕ70 σε πρωινό τμήμα δημιουργήθηκε στο 141ο ΔΣ Αθηνών, ενώ παραμένουν κενά ΠΕ06 στο 7ο Γαλατσίου (6 ώρες), ΠΕ07 (Γαλλικά) στο 54ο  ΔΣ Αθηνών και 55ο ΔΣ Αθηνών, ΠΕ86 (πληροφορική) στο 46ο ΔΣ Αθηνών από την αρχή του χρόνου, ΠΕ32 (θεατρική αγωγή) στο 23ο ΔΣ Αθηνών και ώρες ειδικοτήτων στο ολοήμερο του 67ου ΔΣ Αθηνών.

 

 

ΠΕ70

ΠΕ60

ΠΕ70 παράλ.

ΠΕ70 ΖΕΠ

ΠΕ86

προσελήφθησαν

11

6

1

12

     2(ΑΜΩ)

αποδέχτηκαν

7

5

1

9

1(ΑΜΩ)

Κενά που τους δόθηκαν

30ο, 38, 63ο, 141ο, 10ο Ηλιούπ.,

17ο Ηλιούπ.

3ο Ν. Φιλαδ.

2ο, 35ο, 128ο,135ο9ο Ηλ.

66ο

26ο, 30ο, 48ο, 55ο, 57ο, 67ο, 79ο, 99ο, 165ο

173ο, 46ο

Κενά που κάλυψαν

30ο, 38, 63ο, 141ο, 10ο Ηλιούπ.,

17ο Ηλιούπ.

3ο Ν. Φιλαδ.

2ο, 35ο, 128ο, 135ο, 9ο Ηλ.

66ο

26ο, 30ο, 48ο, 55ο, 57ο, 67ο, 79ο, 99ο, 165ο

173ο

 

Β. 4η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας

 

Πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση στις 04-02-2019, ημέρα Δευτέρα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων εκπ/κών για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έκανε δεκτή την υποψηφιότητα του Τανισλάβ Φλώριν – Ντανιέλ ΠΕ86, από το 27ο ΔΣ Αθηνών για τη θέση υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Διεύθυνση Α’ Αθήνας γιατί έχει τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 

Θέμα 2ο Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθηνάς μετά τη λήξη απόσπασης στο εξωτερικό

Τοποθετήθηκε μετά από αίτησή της, η Αλεξανδράκου Καλλιόπη ΠΕ70, λόγω επιστροφής της από το εξωτερικό, στο 53ο ΔΣ Αθηνών, όπου υπήρχε κενό το οποίο είχαμε ανακοινώσει στο προηγούμενο ενημερωτικό.

 

Θέμα 3ο: Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Έγιναν δεκτές οι αιτήσεις απόσπασης των Κακιούση Νικόλαο, ΠΕ70 από το 100ο ΔΣ Αθηνών στο 71ο ΔΣ (κενό από αναρρωτική), λόγω επιστροφής του εκπαιδευτικού που αναπλήρωνε, και της Μπάρλα Πηνελόπης ΠΕ70 (από επιστροφή), από το 60ο ΔΣ Αθηνών στο 77ο ΔΣ Αθηνών.

 

Θέμα 4ο: Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπ/κού Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Έγινε δεκτή η αίτηση της Βλασταράκη Δήμητρας, ΠΕ06, για τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου από το 105ο ΔΣ Αθηνών και 117ο ΔΣ, στο 7ο ΔΣ Γαλατσίου, σε κενό που εμφανίστηκε λόγω αναρρωτικής άδειας

 

Θέμα 5ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Δόθηκαν δύο συνάφειες μεταπτυχιακού τίτλου, σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 από το 102ο ΔΣ Αθηνών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Εφαρμοσμένη Διαιτολογία - Διατροφή" της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου και σε ΠΕ70 από απόσπαση στο εξωτερικό Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

 

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Χορηγήθηκαν 8 άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε ΠΕ70 από το 1ο ΔΣ Υμηττού προκειμένου να απασχοληθεί ως διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής στο UNIVERCITY OF NICOSIA, από το 52ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Διαπανεπιστημιακό  Εξ Αποστάσεως  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το 91ο ΔΣ Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Διαπανεπιστημιακό Εξ Αποστάσεως  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το 4ο Καισαριανής  προκειμένου να διδάξει στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ, από το 94ο ΔΣ, προκειμένου να απασχοληθεί ως επιμορφωτής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, από το 1ο ΔΠΣΠΑ (Μαράσλειο) Αθηνών προκειμένου να απασχοληθεί ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Διαπανεπιστημιακό  Εξ Αποστάσεως  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το 79ο ΔΣ  προκειμένου να απασχοληθεί ως ηθοποιός, και σε ΠΕ70.50 από το 41ο ΔΣ προκειμένου να συμμετάσχει στην διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης "Ειδική Αγωγή" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του ΕΚΠΑ.

 

Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας,

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης