Ενημερωτικό 27ο Δίπλα/Διαμαντοπούλου αιρετών εκπροσώπων εκλεγμένων με τις Παρεμβάσεις

2020-10-17 14:17

                                                                                               

                                                   Δίπλα Νατάσα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6972339679  diplanat@gmail.com

                                                                                      Διαμαντοπούλου Αρετή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6974035938 aretidiam@gmail.com

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

           

14/10/2020

 

 

 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ

 

15 μαθητές ανά τμήμα

ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μόνιμοι καθαριστές στα σχολεία

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ στις ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΤΩΡΑ!

 

Να οργανώσουμε τον αγώνα μας μαζί με μαθητές, γονείς για τη συγκρότηση

ενός μετώπου παιδείας-υγείας

για να νικήσει η ΖΩΗ!

για να υπερασπίσουμε το δημόσιο σχολείο

 

 

 

39η, 40η, 41η, 42η & 43η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

 

Πραγματοποιήθηκαν οι 39η, 40η, 41η , 42η & 43η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 21, 21, 24, 30-09-2020 & 02-10-2020, ημέρες Δευτέρα, Δευτέρα, Πέμπτη, Τετάρτη και Παρασκευή αντίστοιχα.

 

 

39η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(21/09/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 39η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 21-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση ΠΕ Α’ Αθήνας.

 

Ικανοποιήθηκαν αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά (για την ανάρτηση των κενών βλέπε εδώ πίνακα 2) για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου ύστερα από δήλωση προτίμησής τους:

 • 35 εκπαιδευτικών ΠΕ06

 • 27 εκπαιδευτικών ΠΕ11

 • 55 εκπαιδευτικών ΠΕ79

 • 39 εκπαιδευτικών ΠΕ86 (βλέπε εδώ ανάρτηση στις 21/9/2020)

 

Ως παράταξη εκφράσαμε την αντίθεσή μας σε σχέση με τη διενέργεια της διαδικασίας αυτής πριν την τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ & τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, γιατί οδηγεί στον κατακερματισμό των ωρών των ειδικοτήτων στα σχολεία. Αποτέλεσμα είναι οι εκπαιδευτικοί να στερούνται τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ωράριό τους στην ίδια σχολική μονάδα και τους αναγκάζει να μετακινούνται σε πολλές διαφορετικές. Ταυτόχρονα, δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων, γιατί εξαναγκάζει περισσότερους από δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας να υπηρετούν στην ίδια σχολική μονάδα, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στη σύσταση των ωρολόγιων προγραμμάτων.

 

 

Θέμα 2ο: Επαναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86.

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των παραπάνω εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, το συμβούλιο επικύρωσε τον επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών κενών για τους κλάδους αυτούς.

 

 

Θέμα 3ο: Εξέταση αιτήσεων/ενστάσεων εκπαιδευτικών.

 

Το συμβούλιο ικανοποίησε δύο αιτήσεις/ενστάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 για απόσπαση.

 

 

 

40η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(21/09/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 40η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 21-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο: Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 & ΠΕ86 που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση ΠΕ Α’ Αθήνας, μετά από συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης.

 

Ικανοποιήθηκαν αιτήσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου δύο (2) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 (Μουσικής) & ΠΕ86 (Πληροφορικής), με συμπλήρωση 5 ώρες στο 20ο ΔΣ Αθηνών & 3 ώρες στο 10ο ΔΣ Αθηνών αντίστοιχα (βλέπε εδώ).

 

 

41η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(24/09/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 41η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 24-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ & αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

 

Ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά (για τα κενά βλέπε εδώ), εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ & αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, ύστερα από δήλωση προτίμησής τους. Συγκεκριμένα:

 • 25 εκπαιδευτικών ΠΕ06 (δεν αποσπάστηκε 1 γιατί δεν υπήρχε κενό στο σχολείο προτίμησής της)

 • 26 εκπαιδευτικών ΠΕ11

 • 3 εκπαιδευτικών ΠΕ79 (δεν αποσπάστηκαν 4 γιατί δεν υπήρχε κενά στα σχολεία προτίμησής τους και 1 παρέμεινε στη σχολική της μονάδα για να συμπληρώσει το ωράριο της)

 • 13 εκπαιδευτικών ΠΕ86 (δεν αποσπάστηκε 1 γιατί δεν υπήρχε κενό στο σχολείο προτίμησής της και 3 παρέμειναν στη σχολική τους μονάδα για να συμπληρώσουν το ωράριο τους) (για όλα τα παραπάνω βλέπε εδώ)

 • 4 εκπαιδευτικών ΠΕ08 (βλέπε εδώ)

(βλέπε ανάρτηση στη Δ/νση ΠΕ Α΄ Αθήνας ΠΥΣΠΕ στις 21/9/2020).

 

Θέμα 2ο: Επαναπροσδιορισμός κενών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 της Δ/νσης ΠΕ Α’ Αθήνας.

 

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των παραπάνω εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ79 & ΠΕ86 το συμβούλιο επικύρωσε τον επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών κενών για τους κλάδους αυτούς.

 

 

Θέμα 3ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

Χορηγήθηκαν είκοσι δύο(22) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε οκτώ(8) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, τρεις(3) εκπαιδευτικούς ΠΕ11, τέσσερις(4) εκπαιδευτικούς ΠΕ70ΕΑΕ, δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ79.01, μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ79, μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60, μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60ΕΑΕ, μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ06 και έναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ08.

 

 

Θέμα 4ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

 

Αναγνωρίστηκαν τρεις(3) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε:

 • δύο (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» των Πανεπιστημίων Πατρών και Λευκωσίας και στις «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) αντίστοιχα.

 • μία (1) εκπαιδευτικό ΠΕ86 στην «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

 

 

Θέμα 5ο: Εξέταση αιτήσεων τροποποίησης συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών.

 

Ικανοποιήθηκαν τέσσερις(4) αιτήσεις εκπαιδευτικών για τροποποίηση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου: δύο(2) ΠΕ86, μία(1) ΠΕ79 και μία(1) ΠΕ11 (βλέπε πίνακα εδώ).

 

 

42η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(30/09/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 42η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 30-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αιτήσεις τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών.

 

Ικανοποιήθηκαν αιτήσεις τροποποίησης συμπλήρωσης ωραρίου:

 • τριών(3) εκπαιδευτικών ΠΕ06

 • πέντε(5) εκπαιδευτικών ΠΕ11

 • μίας(1) εκπαιδευτικού ΠΕ79 & μίας (1) ΠΕ79.01

 • έξι(6) εκπαιδευτικών ΠΕ86

 • μίας(1) εκπαιδευτικού ΠΕ91

 

 

Θέμα 2ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ.

 

Ικανοποιήθηκαν τρεις(3) αιτήσεις εκπαιδευτικών για προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ, δύο(2) ΠΕ70 στο 145ο ΔΣ Αθηνών, το 1ο ΔΣ Γαλατσίου αντίστοιχα, μίας(1) ΠΕ05 στο 1ο & 12ο ΔΣ Γαλατσίου (δες εδώ).

 

 

Θέμα 3ο: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 με εξολοκλήρου διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας.

 

Ικανοποιήθηκε μία(1) αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ11 με εξολοκλήρου διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α’ Αθήνας για προσωρινή τοποθέτηση 11 ώρες στο 20ο ΔΣ Αθηνών και 5ώρες στο 11ο ΔΣ Αθηνών.

 

 

Θέμα 4ο: Αίτηση επιστροφής στην οργανική θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 που κρίθηκε λειτουργικά υπεράριθμη.

 

Ικανοποιήθηκε μία(1) αίτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού ΠΕ70 για επιστροφή στην οργανική της (6ο ΔΣ Ζωγράφου) λόγω κενού που προέκυψε.

 

 

Θέμα 5ο: Αίτηση ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11.

 

Ικανοποιήθηκε μία(1) αίτηση ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 από το 3ο ΔΣ Βύρωνα (15 ώρες) & το 8ο ΔΣ Βύρωνα (6 ώρες) στο 29ο ΔΣ Αθηνών, λόγω κενού που προέκυψε.

 

 

43η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(02/10/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 43η συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 02-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ.

 

Το συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ από το 139ο ΔΣ Αθηνών (16 ώρες) και 3ο, ΔΣ Γαλατσίου (6 ώρες) στο 139ο ΔΣ Αθηνών (16 ώρες) και 39ο ΔΣ Αθηνών (6 ώρες).

 

Θέμα 2ο: Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό για κατ’ οίκον διδασκαλία

 

Το συμβούλιο ενέκρινε τη μοναδική αίτηση εκπαιδευτικού για κατ’ οίκον διδασκαλία σε μαθητή του 62ου ΔΣ Αθηνών.

 

 

 

 

 

                                                 Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης