Ενημερωτικό 22ο Δίπλα/Διαμαντοπούλου αιρετών εκπροσώπων εκλεγμένων με τις Παρεμβάσεις

2020-09-08 08:17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 22ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                            

                                                   Δίπλα Νατάσα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6972339679  diplanat@gmail.com

                                                                                      Διαμαντοπούλου Αρετή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6974035938 aretidiam@gmail.com

 

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

           

06/09/2020

 

 

 

31η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

(02/09/2020)

 

Πραγματοποιήθηκε η 31η συνεδρίαση στις 02-09-2020, ημέρα Τετάρτη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1ο: Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 

Το συμβούλιο τοποθέτησε σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 (βλέπε εδώ).

Η διαδικασία επικυρώθηκε με ψήφους 3/2.

Καταψηφίσαμε τη διαδικασία γιατί η τοποθέτηση των υποψηφίων στα σχολεία δεν πραγματοποιήθηκε με βάση τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, έτσι όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου με α.π. 108336/Ε2/21-08-2020.

 

 

Θέμα 2ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 - ΠΕ70 (μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων) της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας.

 

Το συμβούλιο προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 - ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω τοποθετήσεων.

 

 

Θέμα 3ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας κλάδου ΠΕ91.

 

Το συμβούλιο προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας του κλάδου ΠΕ91.

Παραθέτουμε τον Πίνακα όπως ακολουθεί.

 

 

Θέμα 4ο:  Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ91 σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

 

Το συμβούλιο επικύρωσε τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ91 που είναι στη διάθεση (βλέπε εδώ).

 

 

 

 

                                                 Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης