Ενημερωτικό 20ο Δίπλα/Διαμαντοπούλου για κενά-διαδικασίες

2020-08-31 07:54

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 20ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                               

                                                   Δίπλα Νατάσα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6972339679  diplanat@gmail.com

                                                                                      Διαμαντοπούλου Αρετή (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6974035938 aretidiam@gmail.com

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

           

29/08/2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η απαξίωση του Δημόσιου Σχολείου συνεχίζεται συστηματικά από τις μνημονιακές πολιτικές του Υπουργείου, με προσλήψεις αναπληρωτών που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων της Α΄ Αθήνας.

Παρόλες τις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στην Ειδική αγωγή τα κενά για Παράλληλη στήριξη συνεχίζουν να είναι πολλά και οι εκπαιδευτικοί να μοιράζονται σε δύο παιδιά, που βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικά σχολεία, όπως στην περίπτωση των περισσότερων νηπιαγωγείων.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα προσλήψεις, μόνιμοι μαζικοί διορισμοί με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.

 

Μας δόθηκαν από την Διεύθυνση τα παρακάτω λειτουργικά κενά αναπληρωτών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής που δηλώθηκαν στο Υπουργείο για την πρόσληψη αναπληρωτών.

Οι προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν στις 25/8 όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, αλλά ούτε καν σε αυτές που ζητήθηκαν από τη Δ/νση ΠΕ Α΄ Αθήνας.

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΑ που δόθηκαν

ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ

ΠΕ05

1

1

ΠΕ06

15

11

ΠΕ07

8 ΑΜΩ

6 ΑΜΩ

ΠΕ08

101

71

ΠΕ11

10

7

ΠΕ60

126

126

ΠΕ70

65

52

ΠΕ79.01

5

4

ΠΕ86

18

13

ΠΕ91.01

60

42

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥ

ΚΕΝΑ

ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ

ΠΕ08.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6

6

ΠΕ11.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2

2

ΠΕ60

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8

0

ΠΕ70

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

21

20

ΠΕ70

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

32

 

ΠΕ79.01.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

7

7

ΠΕ86.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4

4

ΠΕ91.01.ΕΑΕ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6

6

 

 

Επίσης, στις 25/08 προσλήφθηκαν  333 εκπαιδευτικοί (32 νηπιαγωγοί και 301 δάσκαλοι). Για άλλη μια χρονιά, οι προσλήψεις υπολείπονται των αναγκών, αφού τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο αιτήματα είναι περίπου 600 για μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου.

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥ

ΚΕΝΑ

ΠΕ70/71

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΑΕ

333

ΠΕ60/61

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΑΕ

32

 

 

 

Επίσης, το συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας για το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών:

  • Το Σάββατο 29/08/2020 θα αναρτηθεί πρόσκληση προς τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς για υποβολή δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων θα είναι μέχρι τη Δευτέρα 30/08/2020 και ώρα 10:00πμ.

Θέσαμε στον Διευθυντή να μεταφερθεί η ημερομηνία της πρόσκλησης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης ο πίνακας μορίων μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής αγωγής, ώστε να είναι ενήμεροι και να μπορούν να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης βάσει των μορίων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο με α.π. 108336/Ε2/21-08-2020.

Απαιτούμε να ακυρωθεί η διαδικασία της υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΠΕ60/61 & ΠΕ70/71 και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη βάσει της εγκυκλίου διαδικασία.

 

  • Για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ο Δ/ντης ανέφερε ότι θα επιδιώξει να μη υπάρχουν πάνω από δύο εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας ανά σχολείο και να μη γίνονται μετακινήσεις εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση ωραρίου μέχρι και τεσσάρων ωρών.

 

  • Σε σχέση με τη διαδικασία δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων αναπληρωτών ΠΕ60/61 και ΠΕ70/71 για παράλληλη στήριξη, ζητήσαμε από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης στον Πίνακα με τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων, συμπληρωματική λίστα που να αποτυπώνει τον αριθμό μαθητών που χρήζουν παράλληλης στήριξης ανά τμήμα, ώστε οι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να είναι ενήμεροι για τα πλήρη στοιχεία των κενών. Δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά μας με το αιτιολογικό ότι χαρακτηρίζονται με αρνητικό πρόσημο από τους γονείς τα σχολεία με πολλούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ανά τμήμα.

Από την πλευρά μας ως Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση απαιτούμε την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας:

Να αναρτηθεί ο πίνακας που να αποτυπώνει τον πραγματικό αριθμό μαθητών που χρήζουν πλήρους παράλληλης ανά τμήμα/σχολείο

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών, ώστε να αντιστοιχεί ένας/μία εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ανά μαθητή. Άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση ΟΛΩΝ των αναπληρωτών που έχουν έστω και μία σύμβαση ΤΩΡΑ αποκλειστικά με το πτυχίο και την προϋπηρεσία

 

 

 

29η και 30η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  27&28/08/2020

 

Πραγματοποιήθηκε η 29η και 30η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 27&28-08-2020, ημέρα Πέμπτη & Παρασκευή αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

29η συνεδρίαση 27/08/2020

 

Θέμα 1ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας για την τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

 

Επικυρώθηκαν από το συμβούλιο τα λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) της Δ/νσης ΠΕ Α΄ Αθήνας για τους κλάδους ΠΕ 70 και ΠΕ11 (δείτε εδώ) για την τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

 

Θέμα  2ο: Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70.

 

Πραγματοποιήθηκε ονομαστικός προσδιορισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70.

 

30η συνεδρίαση 28/08/2020

 

Θέμα 1ο: Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

 

Πραγματοποιήθηκαν ύστερα από τις αιτήσεις προτίμησής τους η προσωρινή τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

 

 

Θέμα  2ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ11 - ΠΕ70 (μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων) & ΠΕ60 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

 

Το συμβούλιο επικύρωσε τα λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) της Δ/νσης ΠΕ Α΄ Αθήνας για τους κλάδους ΠΕ70 και ΠΕ11 μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των τριών (3) εκπαιδευτικών του προηγούμενου θέματος και τα λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) για τον κλάδο ΠΕ60, προκειμένου για την ανάρτησή τους και τη διενέργεια πρόσκλησης υποβολής προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60/61 & ΠΕ70/71 της Δ/νσης ΠΕ Α΄ Αθήνας (δείτε εδώ τα κενά ΠΕ60&ΠΕ70).

(επισυνάπτονται τα κενά ΠΕ11).

 

                                                 Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης