Ενημερωτικό 18ο Παραφόρου/Δίπλα, αιρετών εκπροσώπων εκλεγμένων με τις Παρεμβάσεις

2020-08-23 19:42

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 18ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

                                                                                              Δίπλα Νατάσα (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6972339679  diplanat@gmail.com

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

           

13/08/2020

 

Πραγματοποιήθηκαν η 6η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στις 06-07-2020, ημέρα Δευτέρα και οι 25η & 26η συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας στις 23&24-07-2020, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα. Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου, Δίπλα Νατάσα.

 

 

6η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας (06/07/2020)

Πραγματοποιήθηκε η 6η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης στις 06-07-2020  με μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη κενωθείσα θέση Υποδιευθυντή του 113ου  Δ.Σ. Αθηνών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 

Το Συμβούλιο επέλεξε Υποδιευθυντή στο 113ο Δ.Σ. Αθηνών τον Μιχόπουλο Βασίλειο, σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την περίοδο των κρίσεων για Υποδιευθυντές.

 

 

25η & 26η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 

23&24/07/2020

Πραγματοποιήθηκαν οι 25η και 26η συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ στις 23&24-07-2020 αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

25η  Συνεδρίαση 23/07/2020

 

Θέμα 1ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν δύο (3) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε έναν (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ένα (1) εκπαιδευτικό ΠΕ86 σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις διατάξεις της παρ 1, του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’ 09-02-2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), την με αριθμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ατομική γνωμοδότηση του ΝΣΚ και την παρ.10 του άρθρου 25 του Ν.4354 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015).

 

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε έξι (6) αιτήσεις συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλου σπουδών σε έξι (6) εκπαιδευτικούς ΠΕ70. Συγκεκριμένα:

 1. Μία (1) στις «Επιστήμες της Αγωγής- Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρος. 
 2. Μία (1) στην «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή - Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 3. Μία (1) στη «Λαογραφία» - Τμήμα Φιλολογίας - Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
 4. Μία (1) στη «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Σχολή Επιστημών της Αγωγής – ΕΚΠΑ
 5. Μία (1) στην «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας» - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Σχολή Επιστημών της Αγωγής - ΕΚΠΑ
 6. Μία 1) στη «Διδακτική της Γλώσσας, Λογοτεχνία, Θέατρο και Εκπαίδευση" (υποκατεύθυνση Λογοτεχνία)  - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης - Σχολή Επιστημών της Αγωγής - ΕΚΠΑ

 

Θέμα 3ο: Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Δόθηκε μία (1) συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών σε μια (1) εκπαιδευτικό ΠΕ60 με τίτλο «Ο σχεδιασμός  και η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος μαθητών  με αναπηρίες στην Προσχολική Εκπαίδευση: μια πολυμεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση του ρόλου και της σημασίας του στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

 

Θέμα 4ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τρεις (3) αιτήσεις συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλου σπουδών σε τρεις (3) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έναν (1) ΠΕ70 και δύο (2) ΠΕ71, για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με την υπαρ:2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΓΛΚ, και το υπ` αρ. 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα:

 1. Μία (1) στις «SCIENCE IN PSYCHOLOGY OF LANGUAGE» του UNIVERSITY OF EDINBURGH-UNITED KINGDOM. 
 2. Μία (1) στη «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων» του FREDERICK UNIVERSITY ΚΥΠΡΟΣ.
 3. Μία (1) στην «Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

26η  Συνεδρίαση 24/07/2020

 

Θέμα 1ο: Διαμόρφωση πρότασης για λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων στο Δήμο Βύρωνα  της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων στο Δήμο Βύρωνα με 3 ψήφους και καταψηφίστηκε από τους δύο αιρετούς, γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη λειτουργία τους.

Από την πλευρά μας ως Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση τέθηκαν οι σοβαρές ευθύνες, τόσο του Δήμου όσο και των Κυβερνήσεων (της σημερινής και της προηγούμενης), για την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα τρία χρόνια που πέρασαν από τη θεσμοθέτησή της. Καμία υπεύθυνη προσπάθεια δεν πραγματοποιήθηκε για την ανεύρεση χώρων για ανέγερση νέων νηπιαγωγείων και την τοποθέτηση βαρέος τύπου προκάτ ή την ενοικίαση κατάλληλων χώρων.

Η φετινή ολοκλήρωση των εγγραφών (τέλος Μάη) ανέδειξε ότι στα περισσότερα νηπιαγωγεία της Α΄ Αθήνας μένει εκτός στέγης κατά μέσο όρο ένα τμήμα νηπίων β΄ ηλικίας-προνηπίων. Το δεδομένο αυτό οδήγησε την κυβέρνηση στην αναστολή για ένα (1) έτος της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε πέντε δήμους της χώρας.

Το δεδομένο αυτό είναι γνωστό από την περσινή χρονιά, όταν οι σύλλογοι δήλωναν ότι οι ανάγκες στέγης για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και τη φοίτηση όλων των παιδιών εκτιμώνται σε περισσότερα από 110 νηπιαγωγεία σε όλη την Α΄ Αθήνας.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για την ανεύρεση αιθουσών, βρισκόμαστε μπροστά στην αυθαιρεσία των Δήμων και της Α΄ Διεύθυνσης να γίνονται συμπτύξεις τμημάτων, γεγονός που έχει ευνοηθεί από την εφαρμογή του νόμου 4692/2020 και συγκεκριμένα των διατάξεων για την αύξηση του ορίου μαθητών ανά τμήμα (από 22 σε 25). Επίσης, επιτάσσονται χώροι που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων χωρίς την έγκριση των σχολικών μονάδων και ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Οι επιλογές αυτές υποβαθμίζουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και τις συνθήκες εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Παράλληλα η προχειρότητα της επιλογής αυτής στερεί ζωτικούς χώρους από τα δημοτικά σχολεία αμετάκλητα, ενώ εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με την κοινή στέγαση, είσοδο, αποχώρηση και προαυλισμό διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (προνήπια, νήπια, μαθητές δημοτικού).

  Απαιτούμε :

 • Την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας και τη φοίτηση όλων των νηπίων και προνηπίων στα δημόσια Νηπιαγωγεία.
 • Να προβούν οι Δήμοι σε ενοικιάσεις και διαμορφώσεις χώρων ως παραρτήματα με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν σε κάθε νηπιαγωγείο και κάθε περιοχή.
 • Να αναλάβει η κυβέρνηση το σχεδιασμό προγράμματος ανέγερσης και ίδρυσης νέων νηπιαγωγείων και τη δέσμευση των απαραίτητων χώρων.
 • Να αναζητηθεί και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ανεύρεση οικοπέδων για ανέγερση σχολικών κτιρίων.
 • Την πρόσληψη μόνιμων νηπιαγωγών, όπως και του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού σε κάθε νηπιαγωγείο.

 

 

 

                                                            Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης