Ενημερωτικό 16ο Παραφόρου/Δίπλα, αιρετών εκπροσώπων εκλεγμένων με τις Παρεμβάσεις για συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 30/6/2020

2020-07-07 08:04

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 16ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

                                                                                              Νατάσα Δίπλα (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6972339679  diplanat@gmail.com

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

                                                           30/06/2020 

 

 

24η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  30/06/2020

Πραγματοποιήθηκε η 24η συνεδρίαση στις 30-06-2020 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διαμόρφωση πρότασης για λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων στους Δήμους Βύρωνα,  Γαλατσίου και Δάφνης-Υμηττού της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

 

Η διαμόρφωση πρότασης για λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων στους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου και Δάφνης- Υμηττού της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας εγκρίθηκε με 3 ψήφους και καταψηφίστηκε από τους δύο αιρετούς.

 

Από την πλευρά μας ως Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση τέθηκαν:

 Οι σοβαρές ευθύνες τόσο των Δήμων όσο και των Κυβερνήσεων για τη μηδενική πρόοδο που υπήρξε σε χώρους στέγασης, υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης, τα τρία χρόνια που πέρασαν από τη θεσμοθέτησή της.

 

Το γεγονός ότι ακόμα και τη φετινή χρονιά, που είναι χρονιά της πλήρους εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής σε όλους τους Δήμους, δεν προβλέφτηκε ούτε μισό ευρώ στον προϋπολογισμό για υποδομές και διορισμούς νηπιαγωγών, ενώ οι Δήμοι, αγνόησαν για τρίτη χρονιά την υποχρέωση τους να εξασφαλίσουν, είτε με σχέδιο ανέγερσης είτε με προσωρινή ενοικίαση, αίθουσες που απαιτούνται για να φοιτήσει με ασφάλεια και ποιότητα στο δημόσιο νηπιαγωγείο το σύνολο των νηπίων 4-6 την ώρα που τίποτα δεν προωθήθηκε για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

 

Με ορίζοντα την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε μπροστά στην αυθαιρεσία των Δήμων  και της Α΄ Διεύθυνσης  να επιταχθούν χώροι που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων χωρίς την έγκριση των σχολικών μονάδων και ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Μια επιλογή που υποβαθμίζει τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και τις συνθήκες εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Παράλληλα η προχειρότητα της επιλογής αυτής στερεί ζωτικούς χώρους από τα δημοτικά σχολεία αμετάκλητα ενώ εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με την κοινή στέγαση, είσοδο, αποχώρηση και προαυλισμό διαφορετικών ηλικιακών ομάδων(προνήπια, νήπια, μαθητές δημοτικού).

 

  Απαιτούμε :

  • Την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και  εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους  και τους καλούμε να προβούν σε ενημέρωση όλων των κατοίκων για την υποχρεωτικότητα εγγραφής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο όλων των παιδιών από 4-6 ετών και να φροντίσει για την παράταση των εγγραφών, ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός αριθμός νηπίων και προνηπίων.

  • Αμέσως μετά να προβούν οι Δήμοι σε ενοικιάσεις και διαμορφώσεις χώρων ως παραρτήματα με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν σε κάθε νηπιαγωγείο και κάθε περιοχή. Ταυτόχρονα και χωρίς καμιά καθυστέρηση να ξεκινήσει ο σχεδιασμός, η δέσμευση χώρων και το πρόγραμμα ανέγερσης και ίδρυσης νέων νηπιαγωγείων. Να αναζητηθεί και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να λυθούν άμεσα όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα  στην εξασφάλιση και απόδοση οικοπέδων για ανέγερση σχολικών κτιρίων. Αναδείξαμε συνάμα την ανάγκη για μαζικούς διορισμούς νηπιαγωγών - εδώ και τώρα, όπως και του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού σε κάθε νηπιαγωγείο.

 

Θέμα  2ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Χορηγήθηκαν τρεις (3) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε μία (1) εκπαιδευτικό ΠΕ70, σε έναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ11 και σε μία(1) εκπαιδευτικό ΠΕ60.

 

Θέμα 3ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Δόθηκαν δύο(2) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε δύο(2) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στο "Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία" της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) και στην "Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

 

                                                        Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα  Ιμβριώτη,  Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης