Ενημερωτικό 13ο Παραφόρου/Δίπλα, αιρετών εκπροσώπων εκλεγμένων με τις Παρεμβάσεις

2020-06-10 06:49

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 13ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                                                Παραφόρου Άντα (τακτική),

                                                                                                τηλ: 6974021731 aparaforou@yahoo.gr

                                                                                              Νατάσα Δίπλα (αναπληρωματική),

                                                                                                τηλ: 6972339679  diplanat@gmail.com

 

 

 

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

            

09/06/2020

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που είτε είχαν έρθει από άλλα ΠΥΣΠΕ είτε αιτούνταν βελτίωσης θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ της Α’ Αθήνας.

 

Η πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ της Α’ Αθήνας επικύρωσε τα κενά της ειδικής αγωγής χωρίς να συμπεριλάβει τα 22 οργανικά κενά σε Τμήματα Ένταξης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4638/2019, παρόλο που είχαν δοθεί ως τέτοια στο ΚΥΣΠΕ για τη διαδικασία των μεταθέσεων. Το Υπουργείο από την πλευρά του δεν απέστειλε ποτέ μια ξεκάθαρη οδηγία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρά μόνο προφορικές εντολές.

 

Οι 2 αιρετοί καταψήφισαν.

 

Η αποτύπωση των κενών στην ειδική αγωγή αποδεικνύει ότι τα ειδικά σχολεία έχουν εγκαταλειφθεί από το υπουργείο και την κυβέρνηση και η ειδική αγωγή απαξιώνεται συνειδητά λόγω των μνημονιακών πολιτικών. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα μόνιμοι μαζικοί διορισμοί με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία προκειμένου να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό όλες οι ανάγκες των σχολείων.

 

17η και 18η Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  01&05/06/2020

Πραγματοποιήθηκε η 17η  και 18η συνεδρίαση στις 01&05-06-2020 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Χορηγήθηκαν οκτώ (8) άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς ΠΕ70, σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς ΠΕ60 και σε έναν(1) εκπαιδευτικό ΠΕ70ΕΑΕ.

 

Θέμα 2ο : Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Δόθηκαν τρεις (3) συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε τρεις (3) εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στην «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κατεύθυνση: Διοίκηση και Διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και στις «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

Θέμα 3ο: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Ικανοποιήθηκαν πέντε (5) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 στα παρακάτω σχολεία:

Από το 91ο , 93ο (Τ.Ε.), 79ο , 172ο Δ.Σ. Αθηνών και 4ο Δ.Σ. Ζωγράφου στα 3ο Δ.Σ. Βύρωνα, στο 100ο (Τ.Ε.), στο 41ο, στο 50ο και στο 14ο Δ.Σ. Αθηνών.

Ικανοποιήθηκε μία (1) εκπαιδευτικού ΠΕ60 από το 101ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στο 132ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

 

Θέμα 4ο: Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06

Ικανοποιήθηκε μία (1) αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 να συμπληρώσει το υποχρεωτικό της ωράριο ως εξής: 54ο Δ.Σ. Αθηνών 10 ώρες, 55ο Δ.Σ. Αθηνών 2 ώρες, 57ο Δ.Σ. Αθηνών 6 ώρες και 69ο Δ.Σ. Αθηνών 5 ώρες.

 

Θέμα 5ο: Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Ικανοποιήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

 

 

 

 

                                                            Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

 

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης