Ελλείψεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Α' Αθήνας, από τους αιρετούς Καβακλή Λουκά και Ρουμπή Τάκη

2015-09-09 23:40

 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.

         Ειδικότητες                          ΚΕΝΑ

 

          1. Δάσκαλοι      (ΠΕ 70) :            ………107+ 54 (ΣΜΕΑΕ)……………

 

2. Νηπιαγωγοί  (ΠΕ 60) :            ……64…+39(ΣΜΕΑΕ)……………

 

3. Αγγλικών     (ΠΕ 06) :             …    .65.………….

 

4.Φ. Αγωγής    (ΠΕ 11) :             …   …78+ 4 (ΣΜΕΑΕ)………

 

5. Μουσικής    (ΠΕ 16) :              ……57……...

 

6. Γαλλικών:                                ……10………………

 

7. Γερμανικών:                           ……24………...

 

8. Θεατρικής Αγωγής:            ……66…………..

 

9. Εικαστικών:                        ………100……

 

10. Πληροφορικής:                ………52……………

 

11. Εκπ/κοί Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 71, ΠΕ 61) ……198……………………..

 

 

Ημερομηνία……9…/9/2015