Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ θα συμπληρώνουν ωράριο σε Δημοτικά!!!

2016-05-08 10:28

 

Με έναν αιφνιδιαστικό χαρακτήρα το υπουργείο Παιδείας χτυπάει μέσω της τροπολογίας για την έρευνα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκτός από τη ρύθμιση για τα Ολοήμερα με την οποία οδηγούμαστε σε μείωση έως και 4.000 εκπαιδευτικών, μια νέα ρύθμιση ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ θα διατίθενται και στην Πρωτοβάθμια εκτός από Δευτεροβάθμια.

 

Η ρύθμιση αναφέρει: Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να διατίθενται για τη συμπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα μαθήματα, τα οποία δύναται να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, καθώς και η αντιστοιχία τους με τους κλάδους και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της διάθεσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

πηγη: www.alfavita.gr