Ενημερωτικό Δελτίο για τον υπολογισμό των κενών, της αιρετής στο ΠΥΣΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ Κλιάφα Αρτέμιδας εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

2016-06-28 23:18

 

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 27/6/2016 το ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας με θέμα «Προσδιορισμός οργανικής  σύνθεσης  διδακτικού προσωπικού Π.Ε.» που αφορούσε τον προσδιορισμό των οργανικών κενών για τους κλάδους εκπ/κών ΠΕ 70, ΠΕ 60, ΠΕ11, ΠΕ06 και ΠΕ16.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και μίλησαν εκπρόσωποι συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. οι οποίοι για άλλη μια φορά εξέφρασαν την αντίθεση των συλλόγων  στο νέο ολοήμερο σχολείο.  Ζήτησαν να είναι κριτήριο για τον προσδιορισμό των οργανικών κενών  οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων σε εκπαιδευτικούς και όχι το νέο θεσμικό πλαίσιο που περιγράφεται στην υπουργική απόφαση.  Οι εκπρόσωποι δήλωσαν πως οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών θα συνεχιστούν ώστε να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μετακινήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και ταυτόχρονα στέλνει στη μόνιμη ανεργία χιλιάδες αναπληρωτές. Κάλεσαν τέλος τα μέλη του ΠΥΣΠΕ να στηρίξουν τις θέσεις του κλάδου και των συλλόγων.

 

Κατά τη συνεδρίαση η εισήγηση που παρουσίασε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης στηρίχτηκε στην υπουργική απόφαση Φ. 12/657/70691/Δ1/26-4-2016 (ΦΕΚ 1324, τ. Β’) για τη λειτουργία του νέου ολοήμερου σχολείου, την ΚΥΑ με αριθ. 98986/Δ1/16-6-2016 «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».  Στις οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, συνυπολογίστηκαν και οι οργανικές θέσεις που δόθηκαν με την 129468/Ε1/14-08-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1719, τ. Β’) «Σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16».

 

Την εισήγηση ψήφισαν τα τρία μέλη της διοίκησης ενώ ο συνάδελφος αιρετός καταψήφισε την εισήγηση. Εγώ ως  αιρετή εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων απείχα από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, παρέμεινα όμως στη διαδικασία με στόχο να ενημερώσω τους συναδέλφους/ισσες  για τις προτάσεις της Διεύθυνσης και για τα σχέδια που οδηγούν σε καταστρατήγηση των αναγκών των σχολείων και των θέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών.

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δε δεσμεύτηκε ξεκάθαρα για το ποιος θα είναι ο αναγκαίος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του ολοήμερου τμήματος την 3η ώρα. Με τον τρόπο αυτό άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για κατάργηση της, αν ο αριθμός των μαθητών είναι μικρός.

 

Η πρόταση που κατέληξε το ΠΥΣΠΕ για τη γενική και την ειδική εκπαίδευση είναι η εξής (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι η διεύθυνση έχει έλλειμμα εκπαιδευτικών σε αυτή την ειδικότητα):

 

 

Γενική Αγωγή

 

Ειδική Αγωγή

ΠΕ 70  (δάσκαλοι)

0

ΠΕ 70  (δάσκαλοι)

-34

ΠΕ 60  (νηπιαγωγοί)

-10

ΠΕ 60  (δάσκαλοι)

-40

ΠΕ 06  ( αγγλικά)

0

ΠΕ 11  (γυμναστές)

1

ΠΕ 11  (γυμναστές)

-5

ΠΕ 16  (μουσικοί)

-1

ΠΕ 16  (μουσικοί)

0

 

 

 

 

Οι οργανικές θέσεις και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην Διεύθυνση ανά ειδικότητα είναι:

 

Γενική Αγωγή

Κλάδος

Οργανικές θέσεις

Μόνιμοι

ΙΔΑΧ

Έλλειμα (-)

Πλεόνασμα (+)

ΠΕ 70

2.943

2917

1

-25

ΠΕ 60

635

632

0

-3

ΠΕ 06

278

293

0

15

ΠΕ 11

270

276

0

6

ΠΕ 16

124

103

2

-19

 

 

Ειδική Αγωγή

Κλάδος

Οργανικές θέσεις

Μόνιμοι

Έλλειμα (-)

Πλεόνασμα (+)

ΠΕ 70

240

206

-34

ΠΕ 60

61

21

-40

ΠΕ 11

7

8

1

ΠΕ 16

2

1

-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την απόφαση αυτή στη γενική αγωγή αποκλείεται οποιαδήποτε μετάθεση στην Α’ Αθήνας, ενώ ταυτόχρονα δεν απομακρύνεται το ενδεχόμενο των μετακινήσεων δασκάλων από τη διεύθυνση. Στα νηπιαγωγεία παρότι ο προσδιορισμός των οργανικών θέσεων είναι ελλειμματικός, έχουμε να επισημάνουμε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2015 – 2016 λειτούργησαν αρχικά 405 νηπιαγωγεία τα οποία στη συνέχεια έγιναν387 καθώς  15 συγχωνεύτηκαν σε μεικτά λόγω έλλειψης προσωπικού.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Η εφαρμογή του νέου ολοήμερου σχολείου από το Σεπτέμβρη θα αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο την ήδη υποβαθμισμένη δημόσια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση δέσμια των μνημονίων και των προγραμμάτων λιτότητας επιδιώκει να λειτουργήσει τα σχολεία με το λιγότερο λειτουργικό κόστος, σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών αλλά και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

 

Ο κλάδος με βάση και την απόφαση της 85ης Γενικής Συνέλευσης είναι αναγκαίο να δώσει τη μάχη απέναντι στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης που διαλύει το δημόσιο σχολείο και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

 

                                                                     Άρτεμις Κλιάφα, τηλ. 6986599304, e-mail: akliafa@gmail.com

 

                                                Γεωργιόπουλος Γιώργος  (αναπληρ.) τηλ. 6948519294  geogeor2@gmail.com