ΔΟΕ: Σύσταση τριμερών επιτροπών έκφρασης γνώμης στο πλαίσιο της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

2018-03-27 09:41

Κύριε Υπουργέ,

 

                Έπειτα από την ψήφιση του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018 συστήνονται αυτές τις ημέρες οι τριμερείς επιτροπές, οι οποίες προβλέπονται στην παρ.3. γ, με σκοπό την πρόταση των Δήμων στους οποίους πρόκειται να υλοποιηθεί η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 

                Δυστυχώς, στη διαδικασία αυτή πολλοί Δ/ντές Εκπαίδευσης ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τη σχετική διάταξη αποκλείουν την εκπροσώπηση Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου στα σχολεία των ορίων ενός δήμου υπάρχουν περισσότεροι του ενός Σύλλογοι εκπαιδευτικών, όπου ο όρος «τριμερής» κακώς ερμηνεύεται ως τριμελής με αποτέλεσμα να υπάρχει η απαίτηση για εκπροσώπηση ενός μόνο από τους Συλλόγους αντί όλων.

 

                Πρόβλημα παρουσιάζεται και στις περιπτώσεις όπου ένας Σύλλογος Εκπαιδευτικών εμπλέκεται στη λειτουργία περισσότερων της μιας επιτροπών εξαιτίας του γεγονότος ότι τα σχολεία του Συλλόγου αυτού λειτουργούν σε περισσότερο του ενός Δήμου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται από το Σύλλογο να εκπροσωπηθεί μόνο από τον Πρόεδρο και δε δίνεται η δυνατότητα της εκπροσώπησης και από άλλα μέλη του Δ.Σ. με σχετική απόφασή του.

 

                Επειδή θεωρούμε εξαιρετικής σημασίας την έκφραση γνώμης των συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως εκπροσώπων της μαχόμενης εκπαίδευσης, παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα ώστε οι επιτροπές να στελεχωθούν σωστά και δίχως αποκλεισμούς των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.