ΔΟΕ: Συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

2023-07-23 21:27

               Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα (ν.4692/20 και 4823/21) και αυτά που δημιούργησαν θύελλα αντιδράσεων τις

προηγούμενες ημέρες (γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, προσχολική αγωγή, ελεύθερη επιλογή σχολικής μονάδας…). Συγκεκριμένα τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

 

 1. Η ανάγκη αποκατάστασης σχέσεων διαλόγου και θεσμικής επικοινωνίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προς όφελος του δημόσιου σχολείου.
 2. Η «αξιολόγηση» σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών                      (ν.4692/20 και 4823/21) που οι εκπαιδευτικοί έχουν αντιπαλέψει με επιτυχία κάτι που θα συνεχιστεί με βάση και την ομόφωνη απόφαση της 92ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου οφείλει να επανεξετάσει και να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο, αποκαθιστώντας πρώτιστα, με την άμεση μονιμοποίησή τους, την τεράστια αδικία που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία από τον διορισμό του και με ευθύνη της πολιτείας δεν έχουν μονιμοποιηθεί ευρισκόμενοι σε ομηρία  μέχρι και σήμερα.
 3. Η πλήρης αντίθεση του κλάδου σε οποιαδήποτε σκέψη για επιβολή συστήματος γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. που θα ακυρώνει την προϋπηρεσία χιλιάδων εκπαιδευτικών που επί σειρά ετών στηρίζουν τη δημόσια εκπαίδευση και η θέση της Δ.Ο.Ε. για την ανάγκη της πραγματοποίησης όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση με κυρίαρχο κριτήριο το σύνολο της προϋπηρεσίας.
 4. Η απόλυτη αντίθεσή μας σε όποια προσπάθεια αλλοίωσης της θεσμοθετημένης με τον νόμο 4521/18, δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο.
 5. Η επιβεβλημένη ανάγκη μείωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους κατ’ αναλογία με ότι εφαρμόζεται σε όλες τις πολυθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 6. Η αντίθεσή μας στην υλοποίηση της «ελεύθερης επιλογής σχολικής μονάδας» από τους γονείς που λειτουργώντας στο πλαίσιο κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων του ν.4692/20 θα οδηγήσει (με βάση και τη διεθνή εμπειρία) σε επιλογή των μαθητών. Τονίσαμε την ανάγκη ισομερούς στήριξης όλων των σχολικών μονάδων ώστε να μην υφίσταται καν το ζήτημα. 
 7. Η στήριξη της Ειδικής Αγωγής με ουσιαστική ενίσχυση των ειδικών σχολείων και λειτουργία όλων των απαραίτητων τμημάτων ένταξης.
 8. Η ανάγκη σοβαρής αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν το κτηριακό ζήτημα των σχολείων και των θεμάτων ασφάλειας μέσα σε αυτά.
 9. Η αντιμετώπιση του εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος της στέγασης των εκπαιδευτικών σε περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον.
 10. Η εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μόνιμων.
 11. Η καθιέρωση Ολοήμερου σχολείου για όλους τους μαθητές με όλες τις απαιτούμενες υποδομές και πλήρη στήριξη καθώς και επαναφορά του θεσμού του υπεύθυνου δασκάλου του ολοήμερου.
 12. Το ζήτημα της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα με βάση τις θέσεις του κλάδου (20 μαθητές στο δημοτικό, 15 στο νηπιαγωγείο)
 13. Η καθιέρωση συστηματικής και ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις του κλάδου και με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
 14. Η γραφειοκρατία που έχουν επιφέρει οι υποτιθέμενες «καινοτομίες» στην εκπαίδευση καθώς και η δαιδαλώδης νομοθεσία που κάνουν δυσβάσταχτη  την εκπαιδευτική καθημερινότητα.
 15. Η πραγματική αποκατάσταση όλων των μισθολογικών απωλειών των πολλών τελευταίων ετών και η θέσπιση αληθινών αυξήσεων για τους εκπαιδευτικούς
 16. Η μειονοτική εκπαίδευση και η σημασία της. Ζητήθηκαν προτάσεις από τον Υπουργό. Η Δ.Ο.Ε. θα κοινοποιήσει τις θέσεις της και τα πορίσματα των δύο συνεδρίων που διοργάνωσε (σε Ξάνθη και Κομοτηνή).
 17. Η σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των λειτουργών της εκπαίδευσης.
 18. Η διευκόλυνση άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων εκπαιδευτικών (άδειες για πραγματοποίηση Γ.Σ., άδειες μελών Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. και Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε.).

 

Από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας έδωσε διαβεβαιώσεις για την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να υπάρχει συνεχής διάλογος με τη Δ.Ο.Ε., πρότεινε τη δημιουργία μιας μόνιμης ομάδας διαλόγου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Δ.Ο.Ε. και αναφέρθηκε στα παρακάτω:

 • Η συζήτηση περί συστήματος διορισμού θα διαρκέσει επαρκή χρόνο και δεν θα υπάρξουν αιφνιδιαστικές αλλαγές. Στο περί γραπτού διαγωνισμού και της ξεκάθαρης αντίθεσής μας σε αυτόν, απάντησε ότι δεν πρόκειται να θιγούν οι εκπαιδευτικοί που «έχουν βάλει πλάτη τόσα χρόνια» αλλά η πολιτική ηγεσία επιδιώκει «να μπει νέο αίμα στην εκπαίδευση». Ζήτησε τις αναλυτικές προτάσεις της Δ.Ο.Ε. (καταθέσαμε άμεσα, ως πρώτο βήμα, την απόφαση της 87ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.)
 • Δεν υπάρχει πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να θιγεί η θεσμοθετημένη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο δημόσιο νηπιαγωγείο και η συζήτηση για την ενιαία αντιμετώπιση 0-6 ετών, αφορά στην ύπαρξη curriculum και για τα παιδιά έως 4 ετών καθώς και τη δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκπαιδευτικών δυσκολιών, χωρίς να θίγονται επαγγελματικά δικαιώματα και δικαιώματα που απορρέουν από το πτυχίο των αποφοίτων των τμημάτων προσχολικής αγωγής των πανεπιστημίων.
 • Για την αξιολόγηση υπάρχει η ψηφισμένη νομοθεσία αλλά πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι η απογραφειοκρατικοποίηση του συστήματος καθώς και η αξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης. Ο Υπουργός ζήτησε τις προτάσεις της Δ.Ο.Ε. (επιδόθηκε η ομόφωνη απόφαση της 92ης Γ.Σ.).
 • Θα υπάρξει προσπάθεια αντιμετώπισης του κτηριακού ζητήματος με καταγραφή των ελλείψεων και των αναγκών και συνεργασία με ΚΤΥΠ και Δήμους.
 • Θα υπάρξει προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας στο σχολείο (ζητήθηκαν οι προτάσεις μας) καθώς και κωδικοποίησης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
 • Υπάρχει ανάγκη άμεσης βελτίωσης του δικτύου internet στα σχολεία και θα δρομολογηθεί η εγκατάσταση οπτικής ίνας σε αυτή την κατεύθυνση.
 • Θα μελετήσει τις προτάσεις της Δ.Ο.Ε. για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 • Σύντομα θα τοποθετηθεί νέα ηγεσία στο Ι.Ε.Π. η οποία θα αποκαταστήσει την άρνηση επικοινωνίας με τη Δ.Ο.Ε. που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα.

 

               Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει αγωνιστικά στην υλοποίηση όλων των αποφάσεών του με πιο πρόσφατες αυτές της 92ης Γ.Σ. του Ιουνίου. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα οργανώσει τη δράση του ώστε να αναδείξει όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας την υιοθέτηση των θέσεων του κλάδου για το δημόσιο σχολείο.