ΔΟΕ: Συμμόρφωση Γ.Λ.Κ. προς νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου

2016-07-11 20:39

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. διαπιστώνει με μεγάλη του απογοήτευση την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί, εδώ και αρκετό καιρό, από την συνεχιζόμενη εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους άρνηση να εφαρμόσει την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων πατέρων ανηλίκων, οι οποίοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010, με ή χωρίς προσμέτρηση πλασματικού και διαδοχικού χρόνου ασφάλισης.

 

Συγκεκριμένα, όπως ενδεχομένως έχετε ενημερωθεί, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνεχίζει να εκδίδει πράξεις συνταξιοδοτήσεως, στηριζόμενο σε διατάξεις, που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το αρμόδιο δικαστήριο Ελέγχου των Συντάξεων των Δημοσίων υπαλλήλων, θεωρώντας, ότι πατέρες ανηλίκων, που συμπλήρωσαν εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία το έτος 2010 συνταξιοδοτούνται στα 67 ενώ οι αντίστοιχες γυναίκες υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται στα 50. Η σημασία της δυνατότητας συνταξιοδοτήσεως καθίσταται ακόμα πιο έντονη εάν λάβει κανείς υπόψη του την πρόσφατη νομοθετική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία έχει επιβαρύνει με αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και τα 17 έτη εργασίας.

 

Έτσι, οι θιγμένοι υπάλληλοι αναγκάζονται να προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα τους και υποβάλλονται σε έξοδα και δαπάνες ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν για μακρό διάστημα χωρίς να λαμβάνουν ούτε μισθό ούτε σύνταξη. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση επιβάλλεται να λυθεί άμεσα με την προσωπική παρέμβαση σας, είτε με παροχή οδηγιών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είτε με την ρύθμιση του ζητήματος νομοθετικά, προκειμένου να αποφευχθούν απαράδεκτες καταστάσεις εις βάρος των υπαλλήλων στο μέλλον.

 

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας, προκειμένου να επέλθει η αποκατάσταση της νομιμότητας.