ΔΟΕ: Στέγαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

2017-09-17 19:47

Κύριοι Υπουργοί

 

     Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει επανειλημμένα τον τεράστιο όγκο προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και συνεχούς μετακίνησης από χρόνο σε χρόνο σε όλη τη χώρα γεγονός που έχει εξαιρετικά δυσμενείς  επιπτώσεις στη ζωή τους αντανακλώντας ταυτόχρονα στην ποιότητα της εκπαίδευσης, αφού καθίσταται αδύνατη η ανάπτυξη μόνιμης και σταθερής σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. 

 

     Κυρίαρχο αίτημα της Δ.Ο.Ε. είναι η άμεση πραγματοποίηση των χιλιάδων, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, αφού τα τελευταία χρόνια και με την εφαρμογή των πολιτικών των μνημονίων παρατηρείται ραγδαία αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας. Αποτελεί, επίσης, ομόφωνη θέση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., η οποία έχει τεθεί σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας τα τελευταία χρόνια, η θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου ικανού να διασφαλίσει ίσους όρους εργασίας για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς.

 

    Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της πρόσληψης 10.000 αναπληρωτών στις 6 Σεπτεμβρίου, έκαναν πολύ έντονα την εμφάνιση τους τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν στη στέγασή τους σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, ζήτημα που είχαν αναδείξει με ενέργειές τους οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. αυτών των περιοχών.

 

      Τα προβλήματα αυτά υποτίθεται ότι θα αντιμετώπιζε το άρθρο 32 του νόμου 4483/2017  που φέρει τον τίτλο  «Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών», σύμφωνα με το οποίο ορεινοί δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους των οποίων τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, όπου μεταξύ άλλων ανήκουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

 

    Για την υλοποίηση των παραπάνω, θα πρέπει στις ανωτέρω παροχές να ληφθεί σχετική απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

 

    Οι ρυθμίσεις αυτές, όμως, μένουν γράμμα κενό σε περιοχές όπως η Σαντορίνη, όπου πραγματοποιήθηκε χθες κινητοποίηση (από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θήρας που έχει αναδείξει έντονα το ζήτημα καθώς και την τοπική ΕΛΜΕ) σε μια αγωνιώδη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο ζωτικής σημασίας πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αφού, δίχως καμία δόση υπερβολής, οι συνάδελφοί μας που καλούνται να υπηρετήσουν την εκπαίδευση των παιδιών στο δημόσιο σχολείο, κοιμούνται σε παραλίες, κάμπινγκ κι αυτοκίνητα ή σε ξενοδοχεία στοιβαγμένοι πολλοί μαζί, πληρώνοντας έως και 100 ευρώ τη μέρα ενώ τα ενοίκια στα ελάχιστα και δυσεύρετα διαθέσιμα σπίτια είναι εξαιρετικά υψηλά.

 

  Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης τόσο για τουριστικά καταλύματα όσο και για στέγαση εποχιακών υπαλλήλων, η έλλειψη χώρων στέγασης, τα υψηλά ενοίκια και η νοοτροπία της τουριστικής αξιοποίησής τους από την τοπική κοινότητα δημιουργούν μια κατάσταση ζοφερή για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν το λειτούργημά τους.

 

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση παρέμβαση των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών. Θα πρέπει άμεσα:

 

  • Να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 που προβλέπουν την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης των εκπαιδευτικών. Οι Δήμοι δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για την υλοποίησή τους και οι συνάδελφοί μας βρίσκονται στον κυκλώνα της διαμάχης Κυβέρνησης - Δήμων.

  

Επειδή, όμως, είναι φανερό ότι η διαμάχη αυτή δεν θα λήξει άμεσα και τα προβλήματα δεν περιμένουν, ως μέτρα πρώτης αντιμετώπισης, ζητάμε:

 

  • Να δοθεί, άμεσα, επίδομα στέγασης – σίτισης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των εξόδων προσωρινής διαμονής.
  • Να γίνουν άμεσα ενέργειες για την μίσθωση ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων κατάλληλων καταλυμάτων από την πολιτεία.
  • Να βρεθούν και να αποδοθούν οι απαιτούμενοι πόροι προς τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α. για να δρομολογηθεί μια μονιμότερη λύση έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα στην αναζήτηση κατοικίας από τους συναδέλφους μας αναπληρωτές.

  

   Κύριοι Υπουργοί,

 

είναι αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας ώστε να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα αυτά προβλήματα σε όλες τις περιοχές όπου παρουσιάζονται. Πιστεύουμε πως είναι επιβεβλημένη η πραγματοποίηση συνάντησης των αρμόδιων Υπουργών με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όπου θα υπάρξουν δεσμεύσεις που θα αφορούν τόσο τα άμεσα όσο και τα μακροπρόθεσμα μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν.