ΔΟΕ: Σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020»

2018-06-12 12:22

                Με έκπληξη έλαβαν πολλά σχολεία της χώρας στις 31-5-2018, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα με την οποία πληροφορήθηκαν ότι έχουν ενταχθεί στο «Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020», που ως βασικό στόχο έχει την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης. Η επιλογή τους δεν έγινε, μάλιστα, στο πλαίσιο κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος ή σχεδιασμού αλλά μέσω κριτηρίων που υιοθέτησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης !

 

                Μέσα  από τα όσα ορίζει η εγκύκλιος, οι διευθυντές των σχολείων και οι σύλλογοι διδασκόντων εμπλέκονται για μια ακόμη φορά σε μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, στην υπογραφή πρωτοκόλλου εμπιστευτικότητας (για ποιο λόγο άραγε;), στη στελέχωση επιτροπών παραλαβής, σε καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που απαιτούν (όπως καταγγέλλουν Σύλλογοι Εκπαιδευτικών) ακόμα και τους κωδικούς του συστήματος taxis αυτών που ορίζονται ως χρήστες του προγράμματος… Διαδικασίες που έρχονται να προσθέσουν ακόμα μεγαλύτερο φόρτο στο έργο των εκπαιδευτικών και είναι ξένες προς τα καθήκοντά τους και το έργο τους (έργο που θα έπρεπε να αναλαμβάνει ειδικό προσωπικό το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει στα σχολεία). Αξίζει να σημειωθεί πως ο σχεδιασμός αναφέρεται στο σχολικό έτος 2017-2018 το οποίο τελειώνει σε λίγες ημέρες και αυτό που θα αφορά, τελικά, είναι μια διανομή προϊόντος.

                Σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε. Μαρία – Μαγδαληνή Τσίπρα « το πρόγραμμα δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί υποχρεωτικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αρμοδιότητα ή έργο των εκπαιδευτικών».

 

                Οι διευθυντές των σχολείων δεν έχουν, επομένως, καμία υποχρέωση να υπογράψουν πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας ούτε να διαθέσουν οποιοδήποτε προσωπικό τους δεδομένο.

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί πως σε εποχές κρίσης, όπως αυτή στην οποία ζούμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία τόσο η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων  υποσιτισμού μαθητών (σχολικά γεύματα) όσο και η ενίσχυση της θετικής  στάσης των μαθητών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες με την αλλαγή των διαιτητικών τους συμπεριφορών. Δεν μπορεί, όμως, αυτό να γίνεται με τρόπο εντελώς αποσπασματικό κι επιφανειακό, μόνο και μόνο για να δικαιολογηθεί τυπικά η υλοποίηση. Θα πρέπει να αφορά το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού και να μην υλοποιείται με διαδικασίες που δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο στις σχολικές μονάδες.

 

                Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να φροντίσει άμεσα ώστε όλη η διαδικασία να πραγματοποιηθεί δίχως το πλήθος των γραφειοκρατικών διαδικασιών που είναι απολύτως ξένες με το εκπαιδευτικό έργο.