ΔΟΕ: Προτάσεις στην Επιτροπή για τους Διορισμούς – Υπηρεσιακές μεταβολές

2016-01-31 23:06

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τους Διορισμούς – Υπηρεσιακές μεταβολές, ότι αυτό που έχει κυρίαρχη σημασία είναι η άμεση πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση. Δυστυχώς, ενώ βρισκόμαστε πριν την τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής, η τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου επί του συγκεκριμένου ζητήματος μόνο ως παρελκυστική μπορεί να χαρακτηριστεί. Στα πλαίσια λειτουργίας της επιτροπής δεν πραγματοποιείται καμία συζήτηση επί του θέματος ενώ ταυτόχρονα ο Υπουργός Παιδείας εξαγγέλλει χιλιάδες διορισμούς για τα επόμενα χρόνια κάτι που δε συνδυάζεται με εγγραφή ανάλογου κονδυλίου στον προϋπολογισμό.

 

  Θεωρούμε, δίχως καμία διάθεση μείωσης της σημασίας αλλαγών στο σύστημα υπηρεσιακών μεταβολών, πως η συζήτηση που εξελίσσεται έχει ήδη χάσει το βασικό της, όπως θα έρεπε να είναι, στόχο, την πραγματοποίηση δηλαδή μόνιμων διορισμών. Με αυτή τη βασικότατη επιφύλαξη καταθέτουμε τις προτάσεις μας σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές καταγγέλλοντας ταυτόχρονο την παντελή, όπως διαγράφεται, απουσία πολιτικής βούλησης για την επίλυση του σημαντικότατου ζητήματος των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.

 

  Σε σχέση με τις υπηρεσιακές μεταβολές το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταθέτει τις παρακάτω επισημάνσεις – προτάσεις:

 

Α’ Μεταθέσεις

 • Αναμοριοδότηση (με συγκεκριμένο ορθολογικό τρόπο) όλων των σχολικών μονάδων και προσαρμογή στην 12βαθμη κλίμακα, όπως είναι και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού η ισχύουσα μοριοδότηση δε στηρίζεται σε ενιαία κριτήρια και δημιουργεί μεγάλες αδικίες.
 • Να γίνει επανακαθορισμός των δυσπρόσιτων σχολείων τα οποία να αναγράφουν ονομαστικά και να μοριοδοτούνται με 18 μόρια (12 το ανώτερο +50%).
 • Να γίνει αλλαγή στη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, συνυπηρέτηση, σύμφωνο συμβίωσης, κλπ).
 • Λήψη μορίων ανάλογα τον τόπο συμφερόντων των εκπαιδευτικών με καθορισμένο συντελεστή βαρύτητας όπου θα λαμβάνεται υπόψη και η χιλιομετρική απόσταση.
 • Σύσταση νέων οργανικών θέσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Επίλυση του πολύ μεγάλου ζητήματος για όλες τις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων μας σε κάθε διδακτικό αντικείμενο. 
 • Επανεξέταση - άρση όλων των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων που πραγματοποιήθηκαν χωρίς παιδαγωγικά κριτήρια και οδήγησαν στην απώλεια χιλιάδων οργανικών θέσεων.
 • Κατάργηση των περιοχών μετάθεσης. Σε κάθε ΠΥΣΠΕ μια περιοχή, εκτός, από εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. νησιά).
 • Τροποποίηση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για να συμπεριληφθούν και άλλες ασθένειες και να υπάρξει εκσυγχρονισμός της ορολογίας των ασθενειών που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Το κεντρικό Συμβούλιο Υγείας θα πρέπει, επιτέλους, να αποφασίσει ποιες ασθένειες θα εντάξει στις ειδικές κατηγορίες ή ποια ποσοστά αναπηρίας.
 • Για τις μεταθέσεις για ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Μειονοτικά σχολεία θα πρέπει να υπάρξει αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, με ξεκάθαρα κριτήρια αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης.
 • Σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην ειδική αγωγή και δημιουργία Τμημάτων Ένταξης όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
 • Η ανάκληση αιτήσεων για μετάθεση να γίνεται μέχρι και την παραμονή της συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ για το ζήτημα αυτό.
 • Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις και αποσπάσεις) να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος κάθε σχολικού έτους (δηλ. το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου), ώστε κάθε νέα σχολική χρονιά να ξεκινά με πλήρη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων

Β΄ Αποσπάσεις

 • Πλήρης μοριοδότηση και των αποσπάσεων σε φορείς και γραφεία  έτσι ώστε να γίνονται με διαφανή κριτήρια.
 • Οι αποσπάσεις σε Διευθύνσεις, φορείς, Πανεπιστήμια και στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας να πραγματοποιούνται με μοριοδότηση από το ΚΥΣΠΕ.
 • Επανεξέταση της μοριοδότησης των κριτηρίων απόσπασης, με σκοπό να απαλειφθούν οι όποιες αδικίες διαπιστώθηκαν κατά την τετράχρονη εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης.
 • Ένταξη στις ειδικές κατηγορίες – κατά προτεραιότητα αποσπάσεις- και άλλων κατηγοριών ασθενειών σε αντιστοιχία  με την απαραίτητη αναμόρφωση στις μεταθέσεις.
 • Να γίνεται συνεξέταση των αιτήσεων απόσπασης για συνυπηρέτηση συζύγων συναδέλφων που υπηρετούν είτε στην Π.Ε., είτε στη Δ.Ε.
 • Στις  εξαιρετικές περιπτώσεις που συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα έκτακτα προβλήματα (αιφνίδιος θάνατος συζύγου, σοβαροί τραυματισμοί, κλπ.) το συμβούλιο με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη πρόταση να μπορεί να εισηγείται την απόσπαση των συναδέλφων.
 • Κατάργηση των κατά προτεραιότητα αποσπάσεις συζύγων ένστολων, πανεπιστημιακών, δικαστικών κλπ., που οι σύζυγοί τους έχουν το αμετάθετο. Οι μόνες κατά προτεραιότητα αποσπάσεις αυτών των κατηγοριών πρέπει να είναι των στρατιωτικών, οι οποίοι  μετακινούνται χωρίς αίτησή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η κατά προτεραιότητα απόσπαση συζύγων εκπαιδευτικών και άλλων κατηγοριών όπως για παράδειγμα εργαζόμενων γονέων  που ο/η  σύζυγος είναι  άνεργος/η και  δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές.