ΔΟΕ: Πραγματοποίηση συνεδρίου Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ.

2017-03-04 07:33

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με το από 9-2-2017 έγγραφό μας, τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Π.Ο.Ε.Δ. αποφάσισαν τη διοργάνωση εκπαιδευτικού συνεδρίου το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 19 και 20 Απριλίου 2017.

Το συνέδριο θα έχει ως γενικό τίτλο «Η εκπαίδευση στα χρόνια της κρίσης. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση». Κάτω από αυτόν τον τίτλο θα αναπτυχθεί σειρά θεματικών σχετικά με:

·                    την προσχολική αγωγή

·                    την εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο

·                    την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

·                    το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών

·                    τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

·                    τη χρηματοδότηση και την οικονομική διάσταση της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου

·                    την αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος

·                    την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών

·                    τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα

·                    τα σχολικά βιβλία και το περιεχόμενό τους

 

Όλα τα παραπάνω είναι συνδεδεμένα με θα εξεταστούν υπό το πρίσμα πέντε αξόνων και συγκεκριμένα:

·                    του πολιτικού

·                    του κοινωνικού

·                    του ανθρωπιστικού

·                     του εκπαιδευτικού και

·                     του συνδικαλιστικού

 

Στο αρχικό μας έγγραφο είχαμε καταστήσει σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ή των εκπροσώπων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών στο συνέδριο, είναι η ,εκ των προτέρων, έγκαιρη υποβολή στη Δ.Ο.Ε. της εισήγησης με την οποία πρόκειται να τοποθετηθεί  στο συνέδριο καθώς και η συμμετοχή στα στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και επεξεργασίας των θεμάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό από την παρουσίαση της θεματολογίας, η εισήγηση θα πρέπει να αποτυπώνει την οπτική του Συλλόγου επί αυτών των ζητημάτων και ο κάθε σύνεδρος θα πρέπει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε σχέση με το κάθε ζήτημα στη διαδικασία των θεματικών ομάδων συζήτησης. Η προθεσμία για την αποστολή των εισηγήσεων προς τη Δ.Ο.Ε. (έπειτα από την παραπάνω ανάλυση) παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017.

Σε σχέση με τη μετακίνηση και διαμονή των συνέδρων θα ισχύσουν τα παρακάτω:

·                     τα έξοδα του ή των συνέδρων θα βαρύνουν τον κάθε Σύλλογο.

·                     Για να είναι εφικτό το να επιβαρυνθούν οι Σύλλογοι με όσο το δυνατό λιγότερα έξοδα, η Δ.Ο.Ε. βρίσκεται σε συνεννόηση με ταξιδιωτικό γραφείο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι Σύλλογοι, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 να γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τα ονόματα των συναδέλφων που θα συμμετέχουν ώστε να συμπεριληφθούν στο πακέτο το οποίο αφορά τη μετακίνηση και τη διαμονή με πρωινό. Για την παραλαβή των συνέδρων (που θα μετακινηθούν στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συνεννόησης με τη Δ.Ο.Ε.) από το αεροδρόμιο της Λάρνακας προς Λευκωσία και το αντίστροφο κατά την αναχώρηση, τα γεύματα και δείπνα έχει μεριμνήσει το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Δ.

·                     Η αναχώρηση για Κύπρο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Απριλίου με αεροπορικές πτήσεις από Αθήνα (              10:35 π.μ.) και Θεσσαλονίκη (6:00 π.μ. με μετεπιβίβαση σε πτήση από Αθήνα στις 8:00 π.μ.). Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών θα γίνει συνεννόηση για την κατανομή των συνέδρων και στο ή στα ξενοδοχεία και θα εξεταστεί το αν είναι αναγκαία η χρήση και άλλων πτήσεων.

·                     Η επιστροφή από Κύπρο πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου με αεροπορικές πτήσεις (18:40 προς Αθήνα και 19:55 προς Θεσσαλονίκη).

·                     Ημέρες εργασιών του συνεδρίου είναι η Τετάρτη 19 και η Πέμπτη 20 Απριλίου. Την Παρασκευή 21 Απριλίου όλοι οι σύνεδροι θα αναχωρήσουν από το ξενοδοχείο τους στις 8:00 π.μ. με  λεωφορεία ώστε να επισκεφθούν το Μουσείο Εκπαίδευσης της Π.Ο.Ε.Δ. στο χωριό Βάσα και στη συνέχεια θα φτάσουν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την αναχώρησή τους.

Για οτιδήποτε νεώτερο το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα φροντίσει για την έγκαιρη ενημέρωσης των Συλλόγων και των συνέδρων τους.