ΔΟΕ: Πιέσεις προς τους εκπαιδευτικούς και αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων

2017-04-07 06:18

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., έπειτα από την ενημέρωση που είχε από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Αθήνας, σχετικά με τις πιεστικές και απαράδεκτου ύφους εντολές που δέχονται οι διαχειριστές/στριες των σχολικών κοινοτήτων (Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενες/οι) που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αθηναίων για να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική καταχώρηση των τιμολογίων που αφορούν το σχολείο τους σε σύστημα συγκεκριμένης εταιρείας μέχρι τις 10 κάθε μήνα, υπό την απειλή, μάλιστα, της σύνδεσης της χρηματοδότησης με την έγκαιρη η μη καταχώρηση, τονίζει τα παρακάτω:

 

·                           Αμέσως μόλις μας έγινε γνωστό το ζήτημα αποστείλαμε προς τις σχολικές μονάδες (28-3-2017) γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. με την οποία, ανάμεσα σε άλλα, γίνεται σαφές ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν «…να αποστέλλουν στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στην Σχολική Επιτροπή φωτοτυπία της κατάστασης εισπράξεων και πληρωμών που περιλαμβάνει τις κινήσεις του προηγούμενου μήνα, να αποστέλλουν στην Σχολική Επιτροπή εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου έτους τα πρωτότυπα των καταστάσεων εισπράξεων και πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά και να διαχειρίζονται τα χρήματα, που κατανέμονται στην σχολική μονάδα για τις λειτουργικές της δαπάνες. Πέραν, ωστόσο, των ως άνω αναλυτικά εκτιθέμενων αρμοδιοτήτων δεν δύνανται (ελλείψει σχετικής αρμοδιότητας) και δεν υποχρεούνται (ελλείψει σχετικής νομοθετικής προβλέψεως) να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που σχετίζεται με την διοικητική ή άλλη υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής, η οποία σημειωτέον δεν αποτελεί την προϊστάμενη αρχή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αφού αυτοί υπάγονται λειτουργικά και οργανικά στο Υπουργείο Παιδείας.».

 

·                             Θα πρέπει οι υπεύθυνοι του Δήμου Αθηναίων και όλων των Δήμων της Ελλάδας, να συνειδητοποιήσουν ότι οι εκπαιδευτικοί  δεν είναι υπάλληλοι της σχολικής επιτροπής και, φυσικά, δε δέχονται εντολές από κανέναν εκτός της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου Παιδείας.

 

·                            Αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο «λειτουργεί» η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων, η ορθότητα της απόφασης της 85ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. κατά της ενοποίησης των Σ.Ε. της Αθήνας σε μια ενιαία και, τελικά, δυσλειτουργικής Σ.Ε.

 

·                            Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση της νομιμότητας στην κατανομή των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες στις σχολικές μονάδες και, φυσικά, την άμεση απόδοση του συνόλου τους με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και δίχως αυθαίρετες παρακρατήσεις και περικοπές. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν όλοι οι Δήμοι οι οποίοι με αυθαίρετες ενέργειες καταδικάζουν τις σχολικές μονάδες σε οικονομικό μαρασμό.

  

                    Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει πλήρως τους διαχειριστές/στριες των σχολικών κοινοτήτων (Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενες/ους)  στο να μην εφαρμόσουν τις εντολές της προέδρου της Σ.Ε. για καταχώρηση των τιμολογίων στο ηλεκτρονικό σύστημα κάτι που είναι εκτός των όσων προβλέπονται από το νόμο σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους.