ΔΟΕ: Περιφερειακές συσκέψεις για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης της Δ.Ο.Ε. για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

2018-01-31 22:13

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ λαμβάνοντας υπόψη του την αναγκαιότητα να ικανοποιηθεί ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου, που αφορά άμεσα τις υπηρεσιακές μεταβολές όλων των εκπαιδευτικών, και με δεδομένη την πρόθεση για διαμόρφωση πρότασης ευρύτατης αποδοχής, προχωρά στην εξειδίκευση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την θετική επίτευξη διαμόρφωσης της τελικής πρότασης του κλάδου για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.

 

Επισημαίνουμε, για άλλη μια φορά,  ότι η πρόταση του Υπουργείου, έχει προβλήματα, λάθη και σημεία που χρήζουν επανεκτίμησης, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας σοβαρής συζήτησης πάνω στην οποία μπορεί να κυμανθεί η νέα διαδικασία που ξεκινά η Δ.Ο.Ε.

 

Τονίζουμε, επίσης, ότι για εμάς αποτελεί προαπαιτούμενο της όλης συζήτησης, επί του οποίου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να δεσμευτεί, η διασφάλιση του ότι οι αλλαγές στη μοριοδότηση των σχολείων δεν θα συνδεθούν με τον υποβιβασμό σχολικών μονάδων, την κατάργηση τμημάτων και την απώλεια θέσεων εργασίας εκπαιδευτικών, κάτι για το οποίο εκφράζονται έντονοι φόβοι από τους συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στην προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση της συζήτησης καλεί όλα τα μέλη των Δ.Σ. των  Συλλόγων Εκπαιδευτικών και τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. να συνεργαστούν σε περιφερειακό επίπεδο, με τη συμβολή και υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ και των αιρετών του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (που θα βρεθούν στις περιφέρειες συσκέψεις) ώστε να διαμορφωθούν ανά περιφέρεια (και σε τελικό στάδιο σε κεντρικό επίπεδο) εισηγήσεις ευρύτατης αποδοχής, υπεράνω κλειστών θεωρήσεων τοπικής οπτικής.  

 

Βασικές κατευθύνσεις που θέτει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πάνω στις οποίες καλούνται τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και οι αιρετοί να κυμανθούν για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι οι εξής:

 

α) Να θεωρηθεί αποδεκτό το εύρος μορίων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας ανά νομό-περιοχή (π.χ. εάν σε ένα νομό η πρόταση ορίζει ως ανώτατο όριο τα 9 ή 10 μόρια στο πιο απομακρυσμένο σχολείο να θεωρηθεί το μέγιστο που μπορεί  να μπει στην περιοχή)

 

β) Οι αποφάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων, στη νέα φάση προτάσεων που ξεκινά, να διακρίνονται από ευελιξία ώστε να μπορεί να γίνει σύνθεση και διαμόρφωση περιφερειακής και κεντρικής πρότασης.

 

γ) Οι όποιες προτάσεις- διορθώσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες με βάση σταθμισμένα κριτήρια, στη βάση αυτών που τίθενται από το  Π.Δ 111/2016.

 

Οι περιφερειακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν αφού προηγουμένως υπάρξει αναλυτική επεξεργασία σε επίπεδο Συλλόγων και Νομών και θα γίνουν με τη μορφή στρογγυλών τραπεζιών εργασίας. Οι αναλυτικές προτάσεις που θα διαμορφώνονται θα στέλνονται άμεσα, ηλεκτρονικά, στη Δ.Ο.Ε. και θα κοινοποιούνται σε όλους τους Συλλόγους.

Οι περιφερειακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και πόλεις,

 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

 

·           Κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη

·           Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Ξάνθη

·           Δυτική Μακεδονία στην Κοζάνη

·           Κρήτη στο Ηράκλειο

 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

 

·           Πελοπόννησος στην Τρίπολη

·           Στερεά Ελλάδα στην Αταλάντη

·           Ήπειρος στα Ιωάννινα

·           Δυτική Ελλάδα στην Πάτρα

·           Θεσσαλία στη Λάρισα

 

            Εξ αιτίας των γεωγραφικών – συγκοινωνιακών δυσχερειών δεν θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συσκέψεις για το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο καθώς και για τα νησιά Ιονίου. Οι Σύλλογοι αυτών των περιοχών θα πρέπει να φροντίσουν με μεταξύ τους επικοινωνία να διαμορφώσουν προτάσεις τις οποίες και θα πρέπει να αποστείλουν προς τη Δ.Ο.Ε.

 

            Στις περιοχές Ανατολικής – Δυτικής Αττικής και Πειραιά που αποτελούν τμήματα της περιφέρειας Αττικής αλλά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια, εάν οργανωθούν συγκεντρώσεις ανά Διεύθυνση καλό θα ήταν να υπάρξει συνεννόηση και με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ώστε να γίνει δυνατή η παρουσία μελών του Δ.Σ. (σε ημερομηνίες άλλες από τις δύο παραπάνω).

 

Μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών συσκέψεων θα εκτιμηθεί, εφόσον υπάρξει συνεννόηση και κατάληξη πρότασης σε περιφερειακό επίπεδο, εάν θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στελεχών (Με τη συμμετοχή των Αιρετών Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Π.Ε., των Πρόεδρων των Συλλόγων και του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.) στην Αθήνα ώστε να διαμορφωθεί η τελική πρόταση της Δ.Ο.Ε. Τονίζουμε ότι εάν διαπιστωθεί ότι οι προτάσεις που διαμορφώνονται δεν αφήνουν περιθώρια σύνθεσης και σχηματισμού ολοκληρωμένης τελικής πρότασης, η κεντρική σύσκεψη στην Αθήνα δεν θα πραγματοποιηθεί. Γι’ αυτό θα υπάρξει  νέα ενημέρωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των περιφερειακών συσκέψεων.