ΔΟΕ: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 23/10/2021

2021-10-21 07:01

Συνάδελφοι,

               Σας ενημερώνουμε ότι η Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της χώρας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 στο ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχ. Βόδα 4-6)

               Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 09:30 το πρωί και θα τελειώσουν  στις 17:00.

               Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης κάθε Προέδρου για τη συμμετοχή του στην Ολομέλεια καθορίζεται ως εξής:

  1. Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τους Συλλόγους.

  2. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται:

    1. Για τους Προέδρους του Λεκανοπεδίου στα 20€.

    2. Για τους εξ’ επαρχίας προερχόμενους Προέδρους στα 50€.

  3. Τα έξοδα διαμονής των εξ’ επαρχίας μελών μέχρι του ποσού των 60€ (εκτός φόρου διαμονής) καλύπτονται από την Ομοσπονδία με προσκόμιση πρωτότυπης απόδειξης διαμονής.

  4. Το συνολικό ποσό (ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διαμονής) θα δοθεί από τον κάθε σύλλογο και θα αφαιρεθεί από τη συνδρομή του Συλλόγου προς τη ΔΟΕ αφού προηγηθεί η κατάθεση των πρωτότυπων αποδείξεων διαμονής στην οικονομική υπηρεσία της.

  5. Η Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας λόγω covid -19, βάσει του ΦΕΚ 4674/2021 παράρτημα 10.  Στην αίθουσα θα εισέρχονται μόνο οι Πρόεδροι (ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου) με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (το τελευταίο εξάμηνο) και φυσικά επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Δε θα γίνονται δεκτά rapid test ή self-test.

Δεν θα επιτρέπεται η παρουσία άλλων προσώπων στον χώρο.

Είναι κατανοητό από όλους μας ότι τα μέτρα και τα πρωτόκολλα θα τηρηθούν απαρέγκλιτα. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα ή τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια ΟΛΩΝ μας, με την παραβίαση των πρωτοκόλλων, η ολομέλεια θα διακοπεί αμέσως.