ΔΟΕ: Όχι στην ενοποίηση των Σχολικών Επιτροπών στο Δήμο της Αθήνας

2016-06-27 19:49

     Σε σαρωτικές αλλαγές ετοιμάζεται να προχωρήσει  η πλειοψηφία του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών. Όπως καταγγέλλουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. η δημοτική αρχή με επιστολή της Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Αθηναίων προς τους Διευθυντές των σχολείων, ανακοινώνει  την ενοποίηση των 7 Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των 14 σχολικών επιτροπών του Δήμου Αθήνας.

 

     Με σαθρά επιχειρήματα – προσχήματα, στο όνομα της αποκέντρωσης, της αποτελεσματικής λειτουργίας και της διαφάνειας,  επιχειρείται η συγκέντρωση και η διαχείριση όλου του χρηματικού ποσού για την λειτουργία των 388 σχολείων του Δήμου Αθήνας σε δύο 15μελείς Σχολικές Επιτροπές (μία για την Π.Ε. και μία για την Δ.Ε.) κάτι που είναι βέβαιο πως θα λειτουργήσει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην ισχνή χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Καταγγέλλουμε την πρόθεση αυτή της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας.

 

     Στις νέες Σχολικές Επιτροπές περιορίζεται στο ελάχιστο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που είναι οι μόνοι γνώστες της σχολικής καθημερινότητας και των αναγκών των 54.565 μαθητών του Δήμου της Αθήνας ώστε να είναι εύκολο το έργο της συγκεντρωτικής διαχείρισης των εξαιρετικά μειωμένων κονδυλίων για τις σχολικές μονάδες. Έτσι η ήδη, από τον Καλλικράτη του 2011, υπάρχουσα σκληρή πραγματικότητα του καθεστώτος φτώχειας για τις σχολικές μονάδες θα γίνει ακόμα πιο σκληρή ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για οικονομικής λεηλασίας των σχολικών μονάδων.

 

    Ταυτόχρονα προτείνεται η κατάργηση όλων των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας της κάθε Δημοτικής Ενότητας και η αντικατάστασή τους από μία. Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας είναι οι μοναδικές επιτροπές όπου συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σωματείων. Το γεγονός ότι είναι υπεύθυνες για την παραχώρηση των σχολικών χώρων δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τις προθέσεις της πλειοψηφίας του Δήμου σε σχέση με  τους  φορείς (ΜΚΟ κλπ.) που θα χρησιμοποιήσουν τους χώρους των δημόσιων σχολείων για διάφορα προγράμματα όπου κυριαρχούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης μέσω κοινωφελών προγραμμάτων και η απλήρωτη εργασίας (βλέπε εθελοντισμός).

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί  την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, τη δίκαιη κατανομή των πιστώσεων, την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων των ΔΕΠ και την επιστροφή της οικονομικής διαχείρισης των σχολείων στα δημοκρατικά συλλογικά όργανα που με τη συμμετοχή των αρμόδιων εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων των γονέων λειτουργούσαν και μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των σχολείων και των μαθητών.

 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.