ΔΟΕ: Λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στον Δήμο Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

2018-03-21 22:26

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το από 29/1/2018 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης», καταγγέλλει τη δημοτική αρχή του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής για την απόφασή του για την  ταυτόχρονη λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. του Δήμου, με τη λειτουργία των Δημοτικών σχολείων όπου αυτά συστεγάζονται, εντός του διδακτικού ωραρίου.

 

Η λειτουργία των Κ.Δ.ΑΠ. στο χώρο των σχολείων από τις 14:00 ή ακόμα και από τις 12:30 δημιουργεί σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των μαθητών, εγείρει σοβαρότατα ερωτηματικά για την πρόθεση των δημοτικών αρχών να υποκαταστήσουν λειτουργίες του δημόσιου σχολείου, λειτουργεί ανταγωνιστικά με το ολοήμερο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζονται από τη νομοθεσία τόσο για τη λειτουργία των σχολείων όσο και  των Κ.Δ.ΑΠ. Πρόκειται δηλαδή για μια παράνομη λειτουργία.

 

Στο Π.Δ.79/2017, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», στην 3η παράγραφο του άρθρου 18 «Έναρξη Ημερήσιου Προγράμματος Προσέλευση - Αποχώρηση μαθητών Ασφάλεια μαθητών», αναφέρεται πως: «Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους».

 

Επίσης, στην Υ.Α. με αριθμό Φ.Ε.Κ. 2991/Β/19-09-2016 αναφέρεται ότι: «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (ΚΔΑΠ), αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, που στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δημοσίων Σχολείων, λειτουργούν σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του κατά νόμο αρμόδιου φορέα».

 

Παρά τις ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής με σκοπό να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών, να μην παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων  και να  μην παραμένουν εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας άτομα που δεν επιτρέπεται να παραβρίσκονται (Οι εργαζόμενοι στα Κ.Δ.ΑΠ., αλλά και όσοι απασχολούνται σε αυτά, δεν είναι εκπαιδευτικοί του σχολείου), η δημοτική αρχή δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια αποκατάστασης.

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί την άμεση αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας  των Κ.Δ.Α.Π. στα σχολεία του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής σε χρόνο πέραν του διδακτικού ωραρίου ώστε να επανέλθει η  ομαλότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ζητάμε και την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.