ΔΟΕ: Κείμενα καταγραφής απόψεων των εκπαιδευτικών από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

2016-12-09 07:25

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

Έπειτα από ενημέρωσή μας, σε αρκετές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κυκλοφορούν κείμενα με τα οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν προτάσεις επί μιας σειράς ζητημάτων σε σχέση με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Τα ζητήματα που θίγονται ξεφεύγουν από τα όρια με βάση τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Καλούνται οι συνάδελφοι να διατυπώσουν απόψεις επί θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, όπως η «αποδοτικότερη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και Ολοήμερων Δημοτικών σύμφωνα με το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο» για το οποίο ο κλάδος έχει ως θέση του την πλήρη κατάργησή του. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να παρουσιαστούν μεμονωμένες, καλοπροαίρετα κατατεθειμένες απόψεις, με τρόπο τέτοιο που να έρχεται σε αντίθεση με τις κεντρικές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας.

 

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καταθέτοντας μόνο τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τις μονάδες τους στο πλαίσιο της ανάδειξής τους και της ένταξής τους στη γενικότερη προβολή των προβλημάτων που ταλανίζουν τη δημόσια εκπαίδευση, αποφεύγοντας να απαντήσουν σε όσα ζητήματα ενδέχεται να «χρησιμοποιηθούν» έντεχνα από την πλευρά της διοίκησης ενάντια στα εργασιακά και εκπαιδευτικά αιτήματα του κλάδου. Σε περίπτωση που κρίνουν ότι δεν υπάρχουν ζητήματα που μπορεί να τονιστούν και δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε απάντηση, τονίζουμε ότι τα κείμενα αυτά δεν μπορεί να αποτελούν επίσημο, δεσμευτικό υπηρεσιακό έγγραφο, επομένως δεν έχουν καμία υποχρέωση να απαντήσουν και η Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει πλήρως απέναντι σε οποιαδήποτε πίεση.