ΔΟΕ: Καταγγελία για την έγγραφη πρόσκληση σε απολογία των Δ/ντών των Δημοτικών Σχολείων και Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων του Αμαρουσίου που δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης “We go Green” του Δήμου Αμαρουσίου».

2018-03-27 07:51

23/3/2018

 

      Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του την από 17/3 ανακοίνωση – καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου για την αποστολή εγγράφου της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π. Ε. του Δήμου Αμαρουσίου   με το οποίο ζητείται από τους Δ/ντές – Δ/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων που επέλεξαν να μη συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών  του Δήμου, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρία ανακύκλωσης, να «εξηγήσουν» εγγράφως στη σχολική επιτροπή του Δήμου Αμαρουσίου τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να μη συμμετέχουν, καταγγέλλει την ενέργεια της δημοτικής αρχής τονίζοντας ότι δεν έχει καμία ιεραρχική σχέση με τους εκπαιδευτικούς και επομένως δεν νομιμοποιείται να τους ζητά έγγραφες εξηγήσεις. Τα όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων αναφέρονται εγγράφως για τις ενέργειές τους μόνο στις προϊστάμενες αρχές της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου Παιδείας.

 

     Το Δ.Σ. τονίζει, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της διδακτικής και παιδαγωγικής τους αποστολής με βάση τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. φροντίζουν ώστε να ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε σειρά θεμάτων και, φυσικά, σε θέματα περιβάλλοντος.

 

      Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συναδέλφους των παραπάνω σχολικών μονάδων να μην απαντήσουν εγγράφως στο  Δήμο Αμαρουσίου και υπενθυμίζει στον κ. Δήμαρχο και πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. ότι οι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης είναι Δημόσιοι Λειτουργοί και όχι υπάλληλοι των Ο. Τ. Α. όπως, με βάση τις αποφάσεις της, φαίνεται να επιδιώκει η Κ.Ε.Δ.Ε.