ΔΟΕ: Για τον αποκλεισμό από τους διορισμούς σε μόνιμες θέσεις και τις προσλήψεις αναπληρωτών της Ειδικής Αγωγής των συναδέλφων χωρίς πτυχίο εξομοίωσης . Δεν θα ανεχτούμε απολύσεις στην εκπαίδευση.

2019-06-08 11:44

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., όπως έπραξε και με την απόφασή του στις 15/5/2019, εκφράζει την έντονη οργή και διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό συναδέλφων μας αναπληρωτών τόσο από τη διαδικασία διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή όσο και από την πρόσληψή τους (στη συνέχεια) σε θέσεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή, με βάση τους αναμορφωμένους πίνακες, με την αιτιολογία ότι είναι κάτοχοι πτυχίου διετούς σχολής (Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών) δίχως να έχουν προχωρήσει σε «εξομοίωση» των πτυχίων τους με αυτά των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

 

Θυμίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι οι συνάδελφοί μας προσφέρουν επί σειρά ετών στο Δημόσιο Σχολείο, έχουν συμμετοχές σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. στους οποίους, κάποιοι, ήταν επιτυχόντες και οδηγούνται  εκτός εκπαίδευσης, στην ανεργία, γιατί δεν διαθέτουν κάτι το οποίο δεν υπήρξε προϋπόθεση ούτε για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. αλλά ούτε και για την ένταξή τους στους πίνακες των αναπληρωτών μέχρι σήμερα. Είναι, επίσης, αναμφισβήτητο ότι πολλοί απ’ αυτούς είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εξομοίωσης αλλά δεν είχαν γίνει δεκτοί.

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε επανειλημμένα όλα τα παραπάνω σε επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δίχως να βρει την ανταπόκριση που θα έπρεπε.

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να αντιληφθεί, έστω και τώρα, ότι δεν επιτρέπεται, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, οι πολίτες να αιφνιδιάζονται από κυβερνητικές αποφάσεις. Δεν επιτρέπεται να ανατρέπεται η ζωή ανθρώπων με προσφορά στην εκπαίδευση και να μετατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη σε ανέργους με αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας.  

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε ρύθμιση ώστε κανένας/καμιά απόφοιτος σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας που είναι, μέχρι σήμερα, εγγεγραμμένος/η στους πίνακες προϋπηρεσίας να μη μείνει άνεργος, εκτός εκπαίδευσης εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης του πτυχίου του. Αποτελεί ευθύνη της το να τους δοθεί άμεσα η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για διορισμό καθώς και η άρση του κωλύματος της έλλειψης πτυχίου εξομοίωσης με τον ορισμό μεταβατικής περιόδου μέσα στην οποία θα ληφθεί μέριμνα ώστε να παρακολουθήσουν και αυτοί οι συνάδελφοι τα σχετικά προγράμματα.