ΔΟΕ: Για το έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας που καταργεί Τμήματα Ένταξης

2016-04-06 06:27

 

Στο (με Α.Π. 50351 /Δ3/24 -03 – 2016) έγγραφό της με θέμα «Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε  και Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17» η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρει ότι: «… Οι σχολικές μονάδες που συγχωνεύτηκαν και είχαν η καθεμία Τμήμα Ένταξης, οπότε εκ παραδρομής διατηρήθηκαν και τα δύο σε μια πλέον σχολική μονάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία κατάργησης του ενός» καθώς και «…Όπου λειτουργούν 2 Τμήματα Ένταξης στην ίδια σχολική μονάδα, εκ παραδρομής και για οποιοδήποτε λόγο, θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, δηλαδή κατάργηση του ενός Τμήματος Ένταξης».

 

   Θυμίζουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι ένα από τα σημαντικά αιτήματα που έχουμε θέσει,  ως Δ.Ο.Ε., επανειλημμένα και η πολιτική ηγεσία έχει δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει, είναι αυτό τις επανεξέτασης στην κατεύθυνση τις ανάκλησης των καταργήσεων – συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων που διέλυσαν, κυριολεκτικά, τη δημόσια εκπαίδευση.

 

   Η διατήρηση τμημάτων ένταξης σε σχολεία που συγχωνεύθηκαν  δεν έγινε «εκ παραδρομής». Δεν καταργήθηκαν για το λόγο ότι ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσαν και φοιτούν σε αυτά ήταν τέτοιος που δικαιολογούσε απόλυτα τη διατήρησή τις ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν τις τόσο πολύτιμες υπηρεσίες τις στα παιδιά που τις έχουν ανάγκη.

 

  Είναι απαραίτητο να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι ο μοναδικός παράγοντας που πρέπει να καθορίζει τον αριθμό των Τμημάτων Ένταξης σε μια σχολική μονάδα είναι αυτός του αριθμού των μαθητών που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη φοίτηση σε αυτά.  Αυτό που οφείλει να πράξει είναι να εξετάσει πόσοι μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες φοιτούν στα Τ.Ε. και πόσα ακόμα Τ.Ε. χρειάζεται να ιδρυθούν καθώς και το να διαπιστώσει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στα σχολεία με δύο Τμήματα Ένταξης, που στην πλειοψηφία τους είναι σχολεία πολυθέσια (π.χ. 16θέσια με 350 μαθητές) και όχι να σπεύδει να αποδείξει ότι μοναδικό της μέλημα είναι η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών με στόχο την «εξοικονόμηση προσωπικού», δηλαδή, τις περικοπές με καθαρά λογιστικούς όρους.

 

  Η πρόθεση του Υπουργείου για κατάργηση Τ.Ε. έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους που προκάλεσε η πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Τ.Ε. με τη μετατροπή τους σε ένα κακέκτυπο παράλληλης στήριξης με τρόπο που τελικά θα περιορίσει ακόμη περισσότερο των αριθμό των μαθητών με Ε.Ε.Α. στους οποίους το δημόσιο σχολείο παρέχει την οφειλόμενη στήριξη.

 

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη εγκύκλιο και τον Υπουργό Παιδείας να κάνει πράξη τη δέσμευσή του για συνολική και όχι αποσπασματική παρέμβαση στην Ειδική Αγωγή, ξεκινώντας από την ίδρυση όλων των Τ.Ε. που είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και τον μόνιμο διορισμό των εκπαιδευτικών που για πολλά χρόνια (πολλοί απ’ αυτούς πάνω από δέκα χρόνια) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις δομές της Ειδικής Αγωγής ως αναπληρωτές.