ΔΟΕ: Για την εκ των υστέρων δοθείσα, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., παράταση στην προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

2016-09-29 11:12

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι το πρωτοφανές, για τα δεδομένα των υπηρεσιακών εκλογών, γεγονός της παράτασης της προθεσμίας για την κατάθεση υποψηφιοτήτων (μέχρι τις 28/9) αφού προηγουμένως έληξε η αρχική προθεσμία (26/9), είναι εξαιρετικά προβληματικό και δημιουργεί υπόνοιες σκοπιμότητας «παρέμβασης» εκ μέρους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διαδικασία. 

 

Ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία κλίματος καχυποψίας, γεγονός που δυναμιτίζει το κλίμα προ των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια. 

 

Θεωρούμε ότι η αναγνώριση οποιασδήποτε υποψηφιότητας (ατόμου ή συνδυασμού) η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά την υποβολή των ψηφοδελτίων από τη Δ.Ο.Ε. στο Υπουργείο και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, δημιουργεί ζήτημα ως προς την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. 

 

Επιπλέον δηλώνουμε ότι ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δε θα δεχτούμε ό, τι «αίφνης» προκύψει μετά την 26η Σεπτεμβρίου 2016 και ιδιαίτερα συνδυασμούς ή υποψήφιους των οποίων οι υποψηφιότητες δεν υποβλήθηκαν ποτέ μέσω της Δ.Ο.Ε. , όπως προβλέπει το Π.Δ. 1/2003. Σε τέτοια περίπτωση θα απαιτήσουμε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. την ανάκλησή τους και θα προχωρήσουμε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή από τους συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε. αυτών που κινήθηκαν με σκοπιμότητα, φαλκιδεύοντας την όλη διαδικασία.