ΔΟΕ: Για την άσκηση πίεσης προς τους εκπαιδευτικούς του Νομού Καστοριάς στην υλοποίηση του προγράμματος «σχολικά γεύματα»

2018-02-24 08:52

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καστοριάς κατά του Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού Καστοριάς κι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Διευθυντή, τονίζει τα παρακάτω:

 

                Θεωρούμε μη αποδεκτή και εκτός του πλαισίου καθηκόντων – αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Εκπαίδευσης (όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί προς σχολικές μονάδες) την άσκηση πίεσης προς τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της επιβολής της υλοποίησης του προγράμματος «σχολικά γεύματα» με τη σίτιση των μαθητών εντός του σχολείου, τη στιγμή που οι σύλλογοι διδασκόντων, με βάση τα όσα ορίζονται από την Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας έχοντας εξολοκλήρου την αρμοδιότητα να εκτιμήσουν «σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του Προγράμματος … τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας», είχαν αποφασίσει τα σχολικά γεύματα να παραλαμβάνονται (δίχως ευθύνη ποιοτικού ελέγχου) και να παραδίδονται στους μαθητές κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να τα καταναλώνουν στο σπίτι τους.

 

                Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί,  υπήρξαν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στα σχολεία και άσκηση πίεσης από πλευράς του κ. Διευθυντή Εκπαίδευσης ώστε να  υλοποιηθεί το πρόγραμμα με την υποχρεωτική παραμονή όλων των εκπαιδευτικών και την υποχρεωτική σίτιση όλων των μαθητών στους χώρους του σχολείου, παραβλέποντας και τα όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει δώσει, με αποφάσεις του( 9/10/2017, 8 και 16/11/2017), κατευθυντήριες γραμμές προς όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, μέλη της Δ.Ο.Ε., για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αποδέκτες των παραπάνω αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί που εκτελούν το λειτούργημά τους στις σχολικές μονάδες, αλλά και όλα τα στελέχη Εκπαίδευσης που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συλλόγων.

 

                Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφάσεων, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  καλεί τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων όλης της χώρας να συνεχίσουν απρόσκοπτα την υλοποίηση του προγράμματος «σχολικά γεύματα» σύμφωνα με τις αποφάσεις τους και τις κατευθύνσεις της Ομοσπονδίας (παράδοση γευμάτων στους μαθητές κατά την αποχώρησή τους στη 1:15 μ. μ.). Σύλλογοι διδασκόντων που επηρεάστηκαν ή πιέστηκαν να αποφασίσουν ενάντια στις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και τη βούληση των μελών τους, καλούνται να επαναλάβουν τις συνεδριάσεις τους αποφασίζοντας την τροποποίηση του τρόπου υλοποίηση του προγράμματος και την άμεση ενημέρωση των γονέων σχετικά με το πρόγραμμα και το πλήθος των προβλημάτων που ανακύπτουν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το οποίο παρέχει πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη για το ζήτημα αυτό σε όλους τους εκπαιδευτικούς. 

 

                Στην κατεύθυνση αυτή δεν πρόκειται να ανεχθούμε την οποιαδήποτε παρέμβαση και άσκηση πίεσης από την πλευρά της διοίκησης προς τους συλλόγους διδασκόντων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για το σύνολο των ζητημάτων που καθημερινά ανακύπτουν στην εκπαιδευτική κοινότητα και απαιτούν τον απόλυτο σεβασμό δικαιωμάτων και δημοκρατικών διαδικασιών σε αντιδιαστολή με πρακτικές αυταρχικών μεθόδων και αυθαιρεσιών από την πλευρά της διοίκησης. Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση τόσο με καταγγελία όσο και με την άσκηση όλων των πρόσφορων νομικών μέσων.  

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα προχωρήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες σε επισκέψεις κλιμακίων του στα σχολεία του νομού και θα επιδιώξει την πραγματοποίηση συνάντησης με τη συμμετοχή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, του Περιφερειακού Διευθυντή και του Διευθυντή Εκπαίδευσης έτσι ώστε να αποκατασταθεί το απαραίτητο κλίμα δημοκρατικής/συλλογικής λειτουργίας και ηρεμίας στα σχολεία.