ΔΟΕ: Έγγραφο προς Υφυπουργό για Κοινωνικό Σχολείο ΕΥΖΗΝ

2015-04-04 12:55

 

  Κύριε Υπουργέ

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με ανακοινώσεις του στις 29/3/2013 και στις 4/3/2014 είχε εκφράσει έντονο προβληματισμό σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

  Τον προβληματισμό και τα ερωτήματα που θέταμε, σε σχετική  προσφυγή που καταθέσαμε ενώπιών της, υιοθέτησε, σε μεγάλο βαθμό, η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφασή της στις 2/10/2014. Με την απόφαση αυτή καλούσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε σειρά ενεργειών που έκαναν σαφές ότι η εφαρμογή του προγράμματος δεν μπορεί να έχει γενικευμένο και υποχρεωτικό χαρακτήρα.

 

  Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχε  όμως ήδη, δρομολογήσει τη γενικευμένη εφαρμογή του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. εντάσσοντάς το στους θεματικούς  άξονες του «πολυδιαφημισμένου»  προγράμματος  «Κοινωνικό Σχολείο». Προχώρησε, μάλιστα, στη δημοσίευση τριών Υπουργικών Αποφάσεων (τη Φ.12/45/8338/Δ1 ΦΕΚ Β΄124/21/1/2015, τη Φ.12/79/9657/Δ1 ΦΕΚ Β΄ 200/23/1/2015 και την Φ.12/79/9662/Δ1 ΦΕΚ Β΄200/23/1/2015), με τις οποίες ενέταξε το «Κοινωνικό Σχολείο» (και τις δεκατέσσερις θεματικές του) στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, δίνοντάς του έτσι υποχρεωτικό χαρακτήρα.

 

  Στη συνάντηση που είχαμε, μαζί σας, στις 3/3/2015 είχαμε θέσει τις ενστάσεις μας για το ψευδεπίγραφο πρόγραμμα «Κοινωνικό Σχολείο» και ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν., το οποίο σας ζητήσαμε να μην εφαρμοστεί, κάτι το οποίο φάνηκε καθαρά πως το αντιμετωπίζατε θετικά ως γνώστης των προβλημάτων που δημιουργεί στα σχολεία αλλά και όλων των αρνητικών διαστάσεών του.

 

  Παρ’ όλα αυτά το πρόγραμμα συνεχίζει να υφίσταται έτσι ακριβώς όπως επιβλήθηκε με σοβαρές ενστάσεις για το αν και σε ποιο βαθμό έγιναν σεβαστές οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπάρχουν, μάλιστα, πολλές καταγγελίες συναδέλφων για την άσκηση αφόρητων πιέσεων από Διευθυντές Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της υλοποίησής του.

 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. την επανεξέταση του ζητήματος του «Κοινωνικού Σχολείου» στο σύνολό του και στα πλαίσια μιας λεπτομερούς συζήτησης για τα αναλυτικά προγράμματα του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου, τα βιβλία, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τους στόχους του δημόσιου σχολείου. Ζητά, επίσης, την άμεση αναστολή εφαρμογής του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν., το οποίο είναι φανερό πως δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό και για του οποίου τους στόχους, τις μεθόδους και τη χρήση των δεδομένων που αφορούν τους μαθητές εκφράζουμε σοβαρότατες επιφυλάξεις.