ΔΟΕ: "Εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης από το σχολικό έτος 2019 – 2020"

2019-02-14 01:12

Με το άρθρο 33 του νόμου 4521/2018 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων α΄ και β΄ ηλικίας αποκλειστικά στο Νηπιαγωγείο, σταδιακά εντός τριετίας. Αυτό υπήρξε κατά ένα μεγάλο μέρος υλοποίηση των δεσμεύσεων  που είχε αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έπειτα από μια μεγάλη σειρά κινητοποιήσεων, εκδηλώσεων και ημερίδων, κοινοποίηση των θέσεων του κλάδου στα πολιτικά κόμματα, επιστολές και συναντήσεις σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, εξασφάλιση της στήριξης των θέσεών μας από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές οργανώσεις, δημοσιοποίηση των αιτημάτων μας με δημοσιεύσεις και συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης.

 

                Η θέση του κλάδου  για άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, όμως, δεν υιοθετήθηκε. Η σταδιακή 3ετής υλοποίηση και με Υπουργικές Αποφάσεις να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες και  την υποχρεωτικότητα και με την εχθρικά διακείμενη Κ.Ε.Δ.Ε. και τους Δημάρχους, οι οποίοι συντάσσονται με τη «γραμμή» της ηγεσίας της να συνεχίζουν να έχουν ουσιώδη ρόλο μέσω των τριμερών επιτροπών, δυναμιτίζει την ομαλή υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Βέβαια η θέση τους είναι δυσχερής, αφού είναι πασιφανές, πλέον, το κενό της «επιχειρηματολογίας» τους για συρρίκνωση των παιδικών σταθμών και απώλεια πολύ μεγάλου, μάλιστα, αριθμού θέσεων εργασίας. Χιλιάδες παιδιά (35.000 τουλάχιστο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ε.Ε.Τ.Α.Α.)δεν έχουν πρόσβαση στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

 

                Η πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4521/2018, με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της χώρας στην εφαρμογή της Δίχρονης και Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020.

 

                Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί αφήνει μεγάλο πεδίο δράσης σε αυτούς που ακόμα και με μηνύσεις προσπαθούν να σταματήσουν τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.

 

               Για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 η δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση εφαρμόστηκε σε 184 από τους 325 Δήμους της επικράτειας. Το Υπουργείο  Παιδείας το καλοκαίρι  του 2018 εξέδωσε πρόσκληση προς τους Δήμους για αγορά  αιθουσών.  Αυτό που αποτυπώθηκε από την συνολική ανταπόκριση ήταν η, σε μεγάλο βαθμό, «άρνηση», από μέρους τους, εφαρμογής του δημοκρατικά ψηφισμένου νόμου. Την ίδια στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάνει κάποια δειλά, μόνο, βήματα προς τη σταδιακή εφαρμογή. Συνεχίζει να εμπλέκει τους Δήμους, δεν προχωρά σε αλλαγές χρήσης ή απαλλοτριώσεις οικοπέδων, δεν τολμά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό – υλοποίηση – ανέγερση σχολικών κτιρίων  αποκλειστικά στο  Υπουργείο Παιδείας (διδασκόμενη από την αρνητική εμπειρία της μη ύπαρξης ενός δημόσιου φορέα όπως ο Ο.Σ.Κ.).

 

               Η άμεση εφαρμογή  της δίχρονης υποχρεωτικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια απαιτεί επάρκεια υποδομών καθώς και στελέχωσης με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

            Το   Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων νηπιαγωγών και στην εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των νηπιαγωγείων.

 

Καλούμε, επίσης, την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Θ. να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι της χώρας στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019 – 2020.