ΔΟΕ: Δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης ως αναπληρωτών, δασκάλων και νηπιαγωγών αποφοίτων Π. Α. και Σ. Ν. διετούς φοίτησης

2016-07-03 09:34

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται στο θέμα της κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων των δασκάλων και νηπιαγωγών αποφοίτων Π. Α. και Σ. Ν. διετούς φοίτησης οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εξομοίωσης και είχε αναδείξει στις 14/1/2016 με το υπ’ αριθμ. 351 έγγραφό του.

 

   Το θέμα, μέχρι και σήμερα, αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Παιδείας με εξαιρετική προχειρότητα και έλλειψη σεβασμού προς την προσωπικότητα, το πτυχίο και τα εργασιακά δικαιώματα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Αποφάσεις που αναιρούν η μία την άλλη έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συναδέλφων από το δικαίωμα να εργαστούν στον τομέα για τον οποίο σπούδασαν.

 

Αυτές τις ημέρες οι συνάδελφοί μας αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την πρόσληψη αναπληρωτών.

 

Καλούμε και πάλι την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ να άρει άμεσα τον περιορισμό που αφορά την υποβολή αιτήσεων των αποφοίτων Π. Α. και Σ. Ν. (διετούς φοίτησης) σεβόμενη τα εργασιακά – επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα πτυχία, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξαρτώνται από οποιαδήποτε συμμετοχή σε προγράμματα εξομοίωσης, επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή μόρια προϋπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες μη διορισθέντες απόφοιτοι των διετών Π. Α. και Σ. Ν. βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία και για οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τα προαπαιτούμενα μόρια.

 

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλει να σέβεται τις εργασιακές κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εκπ/κών της Π. Ε. και να μην ακολουθεί και υιοθετεί πολιτικές που οδηγούν ευθέως στην κατάργησή τους.