ΔΟΕ: Αποστολή τελικών ενιαίων κειμένων

2022-05-27 06:21

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της χθεσινής αποστολής των ενιαίων κειμένων για τη φάση Β3β και Β3γ, σας επαναπροωθούμε το σύνολο των ενιαίων κειμένων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τα Ειδικά Σχολεία, με την παρακάτω διευκρίνιση.

 

Διευκρίνιση ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Ενώ στις πλατφόρμες του ΙΕΠ υπήρχε το πεδίο/δείκτης (κάτω από την αριθμητική αξιολόγησηόπου βάζουμε όλες/όλοι 4) «Εκτίμηση των λόγων που σχετίζονται με τον βαθμό́ επίτευξης των στόχων», τελικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης, ο δείκτης αυτός στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει.

 

Άρα εφόσον απουσιάζει, δεν χρειάζεται να αναρτήσουμε το συγκεκριμένο πεδίο/δείκτη.

 

Στα κείμενα που επισυνάπτουμε, ο δείκτης αυτός είναι κοκκινισμένος, ώστε να παραλειφθεί από τις αναρτήσεις των συντονιστών των ομάδων.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα κείμενα.

 

Ενιαία κείμενα για Δημοτικά κατεβάστε εδώ

 

Ενιαία κείμενα για Νηπιαγωγεία κατεβάστε εδώ

 

Ενιαία κείμενα για Ειδικά Σχολεία κατεβάστε εδώ