ΔΟΕ: Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Για πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων 3-19 Οκτωβρίου 2017

2017-10-03 14:09

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

 

                Η σχολική χρονιά που ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου, βρίσκει το χώρο της εκπαίδευσης αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία σε βαθύτατη κρίση.  Οι μνημονιακές πολιτικές της σκληρής λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση, και έχουν επιβάλει η τρόικα και οι δανειστές, συνεχίζοντας κατά γράμμα την πολιτική που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίμα. Μισθοί και συντάξεις που μειώνονται, δραματική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, υπερφορολόγηση, ακρίβεια και ανεργία είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

 

                Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης τα προβλήματα αυξάνονται και οξύνονται. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών συνεχίζουν να είναι μηδενικοί. Η αναπλήρωση αποτελεί τον διαρκώς αυξανόμενο τρόπο εργασίας στην εκπαίδευση σε συνθήκες ολοένα χειρότερες (αναπληρωτές άστεγοι, σε αρκετές περιοχές της χώρας, και με τεράστια προβλήματα σίτισης). Οι μεταθέσεις είναι ελάχιστες, ο αριθμός των αποσπάσεων σε τραγική αναντιστοιχία με τις ανάγκες, τα κονδύλια για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων δεν επαρκούν και φτάνουν στα σχολεία με μεγάλη καθυστέρηση και με το σταγονόμετρο. Κι όλα αυτά σε ένα κλίμα όπου κάθε αλλαγή στην εκπαίδευση είναι σε αρνητική κατεύθυνση (υποταγή στα κελεύσματα των εκθέσεων του ΟΟΣΑ, εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης στο δημόσιο και επέκτασή της στο χώρο της εκπαίδευσης, σε πρώτο χρόνο για τους εκπαιδευτικούς με θέση ευθύνης καθώς και για τους αποσπασμένους σε διοικητικές θέσεις,  αρνητικές συνέπειες από την εφαρμογή του μέρους του Π.Δ. 79/2017 που ενσωμάτωσε τις Υ.Α. Φίλη, με τρομερές δυσλειτουργίες στις σχολικές μονάδες από την απουσία πάρα πολλών εκπαιδευτικών).

 

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις δραματικές εξελίξεις που διαρκώς περιγράφονται από τις κάθε είδους ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας

 

α π ο φ ά σ ι σ ε

 

και καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να πραγματοποιήσουν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από τις 3 εως και τις 19 Οκτωβρίου όπου θα εκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα καταλήξουν στην αγωνιστική πρόταση (συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας, απεργιακές κινητοποιήσεις) που θα υιοθετήσουν και θα προτείνουν στην Ολομέλεια των Προέδρων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

   

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 21/10/2017

 

Συνάδελφοι,

 

                Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ των Συλλόγων Εκπαιδευτικών της χώρας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχ. Βόδα 4-6)

                Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 09:30 το πρωί και θα τελειώσουν  στις 17:00.

                Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης κάθε Προέδρου για τη συμμετοχή του στην ολομέλεια καθορίζεται ως εξής:

1.       Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τους Συλλόγους.

2.       Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται:

2.1.    Για τους Προέδρους του Λεκανοπεδίου στα 20€.

2.2.    Για τους εξ’ επαρχίας προερχόμενους Προέδρους στα 50€.

3.      Τα έξοδα διαμονής των εξ’ επαρχίας μελών μέχρι του ποσού των 60€ καλύπτονται από την Ομοσπονδία με προσκόμιση πρωτότυπης απόδειξης ξενοδοχείου.

4.      Το συνολικό ποσό (ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διαμονής) θα δοθεί από τον κάθε σύλλογο και θα αφαιρεθεί από την συνδρομή του Συλλόγου προς τη ΔΟΕ αφού προηγηθεί η κατάθεση των πρωτότυπων αποδείξεων διαμονής στην οικονομική υπηρεσία της.