ΔΟΕ: Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τα πρόσωπα που ορίζουν οι γονείς ως συνοδούς των μαθητών (νηπίων) για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρησή τους από το νηπιαγωγείο

2018-06-19 11:23

Κύριε Υπουργέ

 

     Στις 6 Οκτωβρίου 2017 ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πύργου, απηύθυνε ερώτημα προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με το κατά πόσο είναι νόμιμη η παράδοση νηπίου κατά την αποχώρησή του από το νηπιαγωγείο σε ανήλικο μαθητή της Ε΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου, τονίζοντας ότι ο πατέρας του νηπίου σκόπευε να κινηθεί νομικά απέναντι στις συναδέλφους νηπιαγωγούς που αρνούνταν να δεχτούν κάτι τέτοιο.

 

    Το ερώτημα απαντήθηκε με γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. Μαρίας – Μαγδαληνής Τσίπρα, η οποία σημείωνε ότι «… ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση να φροντίζει για την ασφάλεια των νηπίων, δεν μπορεί να αρκείται σε μία απλή υπεύθυνη δήλωση των γονέων, ότι το ανήλικο θα παραληφθεί από τον εξίσου ανήλικο [11ετή] αδελφό του» και ότι εάν «… ο εκπαιδευτικός παραμένει στην τυπική και μόνο διαπίστωση της ύπαρξης της υπευθύνου δηλώσεως, τότε δεν αποκλείεται η τέλεση του αδικήματος της εκθέσεως, αφού ο εκπαιδευτικός φέρει εκ της ιδιότητας του την υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία και την ασφάλεια των νηπίων, που του έχουν ανατεθεί στα πλαίσια των καθηκόντων του».

 

   Κάνοντας αναφορά στην παραπάνω γνωμοδότηση και την επιχειρηματολογία της, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με εισηγητή τον πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. Γεώργιο Σινάνη, εξέδωσε τη γνωμοδότηση με αριθμό 34/8-3-2018 με την οποία τονίζει ότι «Δεν μπορεί να ορισθεί… από γονέα/κηδεμόνα μαθητή νηπιαγωγείου ότι το πρόσωπο που θα συνοδεύει το νήπιο κατά την προσέλευση και αποχώρηση αυτού προς και από το νηπιαγωγείο, θα είναι άλλος μαθητής του δημοτικού (ανήλικος)» καθώς και ότι σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει «…θα πρέπει προς αποτροπή κινδύνων, να ενημερωθούν οι αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, προκειμένου να γίνουν οι δέουσες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1532 του Α.Κ. και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, σχετικά με την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση νηπίου.»

 

    Για να αποκτήσει, όμως, δεσμευτικό για τη διοίκηση χαρακτήρα η παραπάνω γνωμοδότηση, σύμφωνα με το τυπικό,  θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μέχρι και σήμερα προβλήματα στο έργο των εκπαιδευτικών.

 

    Θεωρούμε, επομένως, επιβεβλημένη την άμεση αποδοχή από μέρους σας της παραπάνω γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.